Atla

Boşanma Avukatları Ankara


Boşanma Avukatları Ankara

Boşanma Avukatları Ankara

Boşanma Avukatları Ankara

Modern toplum yapısının en önemli temel yapı taşlarından birisi olan evlilik kurumu, modern hukuk sistemi dahilinde yasal olarak kurulabilmektedir.

Modern hukuk sistemi dahilinde kurulabilen evlilik birliğinin çeşitli etkenlere bağlı olarak sürdürülebilirliğinin olanaksız duruma gelmesi halinde yine yasal olarak sonlandırılabilmesi boşanma davası ile mümkün olabilmektedir. 4271 sayılı Türk Medeni Kanunu kapsamında evlilik birliğinin sona erdirilmesi amacı ile kanun çerçevesinde geçerliliği bulunan nedenler ile boşanma davası kişiler tarafından açılabiliyor.

Boşanma Davası Süreci Nasıl Olur?

4271 sayılı Türk Medeni Kanunu çerçevesinde düzenlenmekte olan evlilik birliğinin sona erdirilmesi yani boşanma, evlilik birliğinde söz konusu etkenler dolayısı ile ortak yaşamın sürdürülebilirliğinin olanaksız duruma geldiği hallerde boşanma davası açılabilir. Ancak Medeni Kanun kapsamında boşanma davası açılabilmesi ve bu davanın boşanma kararına hükmedilecek şekilde sonuçlanabilmesi için kişilerin bu dava süreci içerisinde mevcut her bir hukuki prosedürü doğru biçimde gerçekleştirmesi boşanma davasının hem işleyişi hem de neticesi açısından çok büyük bir önem taşır.

Evlilik birliğinde sürdürülebilirliği sağlayamayan kişiler aldıkları boşanma kararı ardından boşanma davası nasıl açılır konusunu gündeme getiriyor. Öncelikli olarak Türkiye’ de boşanma davası açılabilmesi için Türk Medeni Kanunu kapsamında düzenlemesi yapılan boşanma davası şart ve hallerinin evlilik birliğinde söz konusu olması ve davanın açılabilmesi için gerekli olan koşullara uygun olunması gerekliliği bulunmaktadır. Bunun dışında boşanma davası açılabilmesi için kişilerin boşanma davası dilekçesi hazırlaması gerekir.

Boşanma Avukat Ve Danışmanlık

Kişilerin boşanma davası dilekçesi hazırlıkları sırasında dilekçe içeriğinde boşanma davası açma nedenlerini ve boşanma kararı ardından mevcut istek ve taleplerine açık ve anlaşılır bir şekilde yer vermeleri gerekir. Türk Medeni Kanunu çerçevesinde boşanma davası için gerekli şartlar belirtilmiş olduğundan, kişilerin boşanma davası dilekçeleri içerisinde bu şartlara uygun olan ve haklı bir gerekçe teşkil etmemesi durumunda mahkeme tarafından boşanma kararına hüküm verilemez.

Bu sebep ile Aile Hukuku ile ilgili olarak uzmanlık seviyesinde bilgi ve deneyim sahip olunması dava sürecinin en iyi şekilde işletilebilmesi açısından çok büyük bir önem taşır. Bu gibi önemli hususlar ile birlikte kişilerin boşanma davaları süreci içerisinde gündeme gelen nafaka, tazminat, mal paylaşımı ve velayet gibi konularda da mevcut olan taleplerini boşanma davası içerisinde açık ve anlaşılır bir biçimde belirtmesi gerekliliği bulunuyor.

Boşanma Nedeni Kanıtlanamazsa Ne Olur?

Türk Medeni Kanunu çerçevesinde hukuki bir temele bağlanamayan boşanma davalarının mahkeme tarafından reddedileceği dolayısı ile boşanma davası açan kişinin boşanma dilekçesi içerisinde boşanmaya neden olarak göstermiş olduğu iddiaların somut biçimde kanıtını gerçekleştirmesi yükümlülüğü bulunmaktadır.

Eğer davacı tarafın söz konusu boşanma nedeni iddialarını somut biçimde kanıtlayamaması halinde boşanma davası için mahkeme tarafından reddi kararı alınır.

Boşanma Avukat Ve Danışmanlık

Boşanma Davası İçin Nereye Başvurulur? Boşanma Avukatları Ankara

Boşanma kararı alan kişiler açısından gündeme gelen boşanma davası nasıl açılır konusunun en önemli maddelerinden birisini de boşanma davasının hangi mahkeme aracılığı ile açılabileceğidir. Türk modern hukuk sistemine göre boşanmak isteyen kişilerin, boşanma davası dilekçe ve diğer evrakları ile başvurularını Aile Mahkemesi’ne yapması gerekmektedir.

Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan birisi boşanma davasının açılacağı Aile Mahkemesi’ nin eşlerin son 6 aylık periyot içerisinde ikamet etmiş oldukları lokasyonda hizmet veriyor olması gerekmesidir.

Ancak bazı hallerde eşlerin bu süreç içerisinde ikamet etmekte oldukları noktada Aile Mahkemesi bulunmayabiliyor. Bu durumda kişilerin boşanma davası dilekçesi ile boşanma davası başvurularını Aile Mahkemesi görevi üstlenmiş olan lokasyonda hizmet veren Asliye Hukuk Mahkemeleri’ ne yapması gerekir.

Eşlerin son 6 aylık periyot içerisinde beraber ikamet etmemekte olmaları durumunda  ise boşanma davasının açılış yeri davalı tarafın bulunduğu yerdeki Aile Mahkemesi ve yoksa Asliye Hukuk Mahkemeleri’dir.  Boşanma davası başvurusunun söz konusu noktalar dışında bulunan bir mahkemeye gerçekleştirilmesi durumunda ise yetkisizlik sebebi ile boşanma davası başvurusuna ret yanıtı verilir.

 

Boşanma Avukatları Ankara

Boşanma Davası Süreci Nasıl İşler? 

Boşanma davası açmaya karar veren ve ilgili mahkemeye boşanma davası dilekçesi ile başvuruda bulunan kişilerin ve beraberinde de adına boşanma davası açılan kişilerin mutlaka boşanma davası sürecinin işleyişi ile ilgili olarak bilgi sahibi olması gerekir. Özellikle de dava sürecinin istenen netice ile ve istenen süre içerisinde sonlandırılabilmesi açısından doğru bir dava sürecinin yönetilmesi gerekir.

 

Bu yüzden de günümüzde modern hukuk sisteminde boşanma davası için herhangi bir zorunluluğu bulunmasa da dava sürecinin doğru işleyişinin sağlanabilmesi açısından boşanma davası açacak kişilere boşanma davası için profesyonel avukatlık danışmanlığından yararlanmaları öneriliyor. Bu doğrultuda boşanma davaları ile ilgili olarak deneyim sahibi olan boşanma avukatları ile anlaşılması yasal bir zorunluluk taşımasa da davanın iyi sonuçlanabilmesi açısından elzemdir.

Özellikle de boşanma davalarında, dava sürecinin doğru şekilde yönlendirilememesi dava içerisinde kişilerin müşterek çocuklarının velayeti, evlilikte alınan malların paylaşımı, boşanma sonrası tazminat alınıp, alınmayacağı ve tabii ki boşanma sonrası nafaka ödenip, ödenmeyeceği gibi konular gündeme gelirken, hatalı süreç işletimi bu konularda hak kayıplarının meydana gelmesine yol açacaktır.

İşte bu noktada boşanma davası avukatları kişilerin olası hak kayıplarının önüne geçilebilmesini ve tüm haklarını dava sonucunda elde etmesi ve dava sürecinin doğru yönetimle olabilecek en kısa süre içerisinde sonuçlandırılabilmesi gibi avantajlar sağlar.

 

Boşanma Avukatları Ve Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Evlilik birliğinin sona erdirilmesini ifade eden boşanma davası süreci içerisinde eşlerin yasal düzeyde evlilik birliklerinin sonlandırılabilmesi için boşanma davası açmış olmaları gerekiyor. Bu çerçevede de boşanma kararı alan kişilerin merak ettiği konulardan birisi de boşanma davası ne kadar sürer yönünde oluyor. 

Bu noktada boşanma davası ne kadar sürer gibi bir sorunun yanıtı doğrudan açılacak boşanma davasının niteliği, boşanma davasının açılacağı mahkemedeki iş yükü ve boşanma avukatları ile profesyonel düzeyde boşanma davası desteğinin alınıp, alınmadığı gibi pek çok önemli faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterir.

Boşanma davalarında süreç ve hukuksal bir çok boyutu bulunmaktadır. Boşanma konusunda boşanma avukatları ile danışma bilgi edinilmesi faydalı olacaktır.

 

Boşanma Avukatları

Boşanma davalarında sürecin doğru şekilde yönlendirilmesi davanın işleyişi açısından büyük bir önem taşır. Özellikle de boşanma davası açmak üzere gösterilen nedenlerin doğru ve geçerliliği bulunan bir temel üzerine oturtulacak şekilde neden belirlenmesi ve gereklilik teşkil eden prosedürlerin doğru biçimde yürütülmesi gerekir.

Boşanma Avukat Ve Danışmanlık

Bunun nedeni ise boşanma davalarında ister anlaşmalı boşanma ister de çekişmeli boşanma davası türü olsun fark etmeksizin doğru bir şekilde dava sürecinin yönetilememesi halinde mahkeme tarafından boşanma davası reddedilir ki bu durumda kişilerin 3 yıl içerisinde bir daha boşanma davası açma hakkı olamaz.

*Anlaşmalı boşanma davası için: Anlaşmalı boşanma Avukatı ve davalarında gerekli prosedürün uzman boşanma avukatları ile doğru şekilde hazırlanarak, doğru ve sağlam bir hukuki temele oluşturulması ve pürüzlerinin giderilmesi durumunda tek celsede boşanma kararı alınabilir.

*Çekişmeli boşanma davası için: Çekişmeli boşanma davası içerisinde boşanmayı getiren olaylara yönelik detaylı araştırma ve inceleme, tanıkların beyanlarının alınması, bilirkişi raporları gibi önemli detaylar ile birlikte iddia edilen boşanma nedeninin ispat edilmesi büyük önem taşır. Tüm bu detayların süreci 4 ila 6 celseye taşır. Bu durumda en iyi olasılık ile 8 ay, eğer boşanma davası avukatı ile süreci doğru şekillendirmez ise kişinin boşanma davası 2 ila 3 yıl kadar da sürebilmektedir.

Şekillerinde verilebileceği gibi boşanma davasının görüleceği mahkemenin iş yükü de dava sürecinin doğrudan etkileyen faktörlerden birisidir.

Boşanma Avukatları Ankara konusu makalede bilgi edinilmesi nedeniyle yer verilmiştir.

Boşanma Avukat Ve Danışmanlık

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak