Boşanma Davalarında Yetkili Mahkeme

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Aile ve Boşanma Hukuku Davaları  > Boşanma Davalarında Yetkili Mahkeme

Boşanma Davalarında Yetkili Mahkeme

Boşanma Davalarında Yetkili Mahkeme

Boşanma Davalarında Yetkili Mahkeme

 BOŞANMA DAVALARINDA YETKİLİ MAHKEME MAHKEMELER, BOŞANMA DAVALARINDA VELAYET, BOŞANMALARINDA TAZMİNAT

Boşanma davası,  Aile Mahkemesinde, yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır. 

BOŞANMA DAVALARINDA YETKİLİ MAHKEME YARGITAY KARARI

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas: 2013/2-1751 Karar: 2014/1012  Karar Tarihi: 10.12.2014

BOŞANMA DAVASI – YETKİSİZLİK KARARININ KESİNLEŞMESİNDEN İTİBAREN ON GÜNLÜK YASAL SÜREDE DOSYANIN YETKİLİ MAHKEMEYE GÖNDERİLMESİ İSTENİLDİĞİ – DİRENME KARARININ YERİNDE OLDUĞU

ÖZET: Somut olayda, tarafların talebi olmadan dosya yetkili mahkemeye gönderilmiş ise de; davalı-karşı davacı eşin karar düzeltme dilekçesi ekinde sunduğu belgelerden, davalı-karşı davacı vekilinin 03.05.2011 tarihli gönderme talebini içerir dilekçesinin 04.05.2011 tarihinde, Bursa 5.Aile Mahkemesine gönderilmek üzere, İ…. 3. Aile Mahkemesine sunulduğu ve dilekçenin B… 5. Aile Mahkemesi tarafından 09.05.2011 tarihinde havale edildiği, aynı tarihli yazı ile de davalı-karşı davacı vekillerine dosyanın 03.05.2011 tarihinde yetkili mahkemeye gönderildiği bildirilmekle, gönderme isteğini içerir dilekçenin süresinde verildiği ve talep eksikliğinin tamamlandığı anlaşılmaktadır. O halde yetkisizlik kararının kesinleşmesinden itibaren 10 günlük yasal sürede dosyanın yetkili mahkemeye gönderilmesi istenildiğinden, mahkemece yargılama yapılıp hüküm kurulmasında bir isabetsizlik olmayıp, yerel mahkemenin bu yöne değinen direnme kararı yerindedir.

T.C. YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas: 2014/5850 Karar: 2014/16116 Karar Tarihi: 10.07.2014

BOŞANMA DAVASI – GÖREVSİZLİK YETKİSİZLİK VEYA GÖNDERME KARARI SEBEBİYLE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ – DAVA DOSYASININ YETKİLİ MAHKEMEYE GÖNDERİLDİĞİ – YETKİSİZLİK İTİRAZINDA BULUNAN YARARINA VEKALET ÜCRETİ TAYİN EDİLEMEYECEĞİNİN GÖZETİLMESİ GEREĞİ

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor