Boşanma Davası Danışma

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Aile ve Boşanma Hukuku Davaları  > Boşanma Davası Danışma

Boşanma Davası Danışma

Boşanma Davası Danışma

Boşanma Davası Danışma | Boşanma davalarının günümüzde en çok görüleni çekişmeli boşanma davalarıdır. Çekişmeli boşanma davalarından kasıt taraflardan birinin boşanmak istemesi diğer tarafın ise boşanmaya yanaşmamasıdır. Çekişmeli boşanma süreci anlaşmalı boşanma sürecine göre oldukça yoğun ve zorlu geçmektedir. Bu süreçte davanın tarafları yorulmakta ve büyük ruhsal sorunlar yaşamaktadırlar.

 

Çekişmeli boşanma sürecinin zorlu yaşanmasının diğer sebepleri ise eşlerin boşanma konusunda hem fikir olduktan sonra boşanmanın getirdiği hüküm ve sonuçlarda anlaşamamalarıdır. Velayet konusunda anlaşmazlığa, mal paylaşımı konusunda uyuşmazlığa düşme bu anlaşmazlıklara örnek olarak getirilebilir. Bu konulara kısa kısa açıklamalar getirmek gerekirse: | Boşanma Davası Danışma

 

Çekişmeli Boşanma Davalarında Velayet Konusu: Çocuğun Menfaati

 

Velayet konusunu izah etmeye çalışırsak şunları ifade edebiliriz: Velayet davaları ne kadar anne ve babanın birbirlerine kozlarını göstermek istedikleri ve bu nedenle genellikle çocuğun menfaatini göz ardı ederek hareket ettikleri bir süreç olsa da; velayet davalarında göz önünde tutulması gereken konu çocuğun menfaati ve onun için en iyi olanın hangisi olduğudur.

 

Taraflar bunu ne kadar düşünmese de dava hakimi bunu kıstas alarak hareket eder ve velayeti ona göre bir tarafa verir. | Boşanma Davası Danışma

 

Çekişmeli Boşanma Davalarında: Nafaka İstemi ve Hakimin Kararı

 

Nafaka konusuna geldiğimizde ise nafaka 3 türdür. Yoksulluk nafakası, iştirak nafakası ve tedbir nafakasıdır. Bu nafakalardan tedbir nafakasını hakim resen karar verirken, yoksulluk nafakasını taraflardan birinin istemi sonucu karar verir, resen yani görevi gereği kendiliğinden hareket ederek yoksulluk nafakasına hükmedemez.

 

İştirak nafakası ise çocuklar için verilen bir nafaka türüdür. Buna da hakim resen karar verir. Nafaka verirken hakim tarafların maddi durumuna ve boşanma davasının sebeplerine bakarak hareket eder ve ona göre bir miktar belirler. | Boşanma Davası Danışma

 

Boşanma Davalarında Avukat İle Çalışmanın Yararı

 

Boşanma davası sürecinde bu davanın taraflarının bir avukat ile hareket etmesi taraflar için daha iyi olmaktadır. Bunun nedeni ise avukat hukuki süreci daha sağlıklı ve daha emin bir şekilde yürüterek hem boşanma davasının hızla sonuçlanmasını sağlarken hem de davanın getirdiği hüküm ve sonuçlarının tarafın lehine olması yönündeki hareketlerdir.

 

Avukat dava dilekçesini yazarken boşanmanın neden kaynaklandığını daha iyi bir zemine oturtarak hakime bildirir. | Boşanma Davası Danışma

 

Anlaşmalı Boşanma Davası

 

Boşanma davalarında tarafların anlaşarak hareket etmeleri sonucunda oluşan anlaşmalı boşanma davalarında süreç daha hızlı ve kolay ilerlemektedir. Anlaşmalı boşanma davalarında tarafların iradeleri hem boşanmak için hem de diğer konularda uyum sağlamıştır. | Boşanma Davası Danışma

 

Boşanma Davası Danışma İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

 

Boşanma davası Danışma konusunda Avukatlara boşanma davaları ile alakalı olarak sorulan soruların bazıları ve cevapları aşağıdaki gibi olmaktadır. | Boşanma Davası Danışma

 

Acil Boşanmam Lazım Mümkün Mü?

 

Kısa sürede bir boşanmak için yapılacak tek şey bu konuda anlaşmaktır. Tarafların boşanma ve diğer hukuki konularda anlaşmaları durumunda bir anlaşmalı boşanma protokolü hazırlamaları ve dava dilekçesi ile mahkemeye başvurması gerekmektedir. İşlemlerin doğru hukuka uygun yapılması durumunda tek celsede boşanmak mümkün olabilmektedir.

 

Anlaşmalı şekilde boşanabilmek için bir yıldan fazla süre ile evli olmakta gerekmektedir. Anlaşmalı şekilde boşanmak için birçok konuda fikir birliği gerekmektedir. Bir anlaşmalı boşanma için aşağıda belirtilen konularda tarafların anlaşmış olması gerekmektedir.

 

  • Boşanma konusunda anlaşma olmalıdır.
  • 18 yaşından küçük çocuk varsa velayetinin kimde olacağı.
  • Velayeti almayan tarafın çocuğa ilişkin yapacağı düzenlemeler. Ne zaman göreceği belirtilmelidir. Boşanma sırasında bu zamanların net olarak belirtilmesi gerekmektedir. Tarafların çocuğun görülmesi konusunda daha esnek davranabilir olması hukuki metinde bir esnekliğe sebep olmamaktadır.
  • Maddi ve/veya manevi tazminatlar. Yoksulluk nafakası veya iştirak nafakası tutarları, eşyaların kimde kalacağı ve nasıl paylaşılacağı belirtilmelidir. Ayrıca mal paylaşımı konusunda net ifadeler kullanılmalı ve nafaka değerleri düşünülerek belirlenmelidir.
  • Yargılama bedelinin kimin ödeyeceği. Fazla bir rakam tutmasa da belirtilmesi gereken bir durum olmaktadır.

 

Çekişmeli Boşanma Davaları Ne Kadar Sürmektedir?

 

Çekişmeli boşanma davaları için kesin bir süre vermek olanaksızdır. Bu tarz davalarda her dava kendi süresini belirlemektedir. Tamamen özel durumların ilişkilerin olduğu ve bir suçlamanın yapıldığı bu davalarda deliller, tanıklar ve iddianın ispatlanması gibi durumlar vardır. Bu sebeple çekişmeli boşanma davalarında süre belirlemek zor olmaktadır. Ancak bazı durumlarda ve işlemlerde geçecek süreler belirlidir ve kısaltılabilmektedir.

 

  • Açılan davalarda karşı tarafında hiçbir şekilde cevap vermemesi ve dava ile ilgilenmemesi durumunda iki veya üç celsede bu davalar sonuçlanabilmektedir. Ancak celse aralıkları değişebilmektedir. Kalabalık şehirlerde celseler arasında iki veya üç ay olabilmektedir. Bunun yanında davanın takip edilmesi önemlidir. Bir avukatın takibi olmadığı sürece iki yıl gibi zamanda sürebilmektedir.
  • Başlangıçta karşı tarafında davayı kabul etmesi ancak duruşmaya gelmemesi durumunda bir veya iki celsede boşanmak mümkün olabilmektedir.
  • Karşı tarafında tazminat, velayet veya boşanmak konusunda bir direnci varsa ve bunu duruşmalara gelerek anlatıyor ise davanın bir ile bir buçuk sene sürmesi tahmin edilebilmektedir.
  • Karşı tarafında iyi bir avukatı varsa ve amacı davanın uzaması ise bu durumda avukat davayı iki veya iki buçuk sene kadar uzatabilmektedir.

 

Eşim Beni Aldattı, İspatta Edebiliyorum, Tek Celsede Boşanabilir Miyim?

 

Tek celsede boşanabilmek için tarafların aralarında boşanmak ve diğer konularda anlaşmış olmaları gerekmektedir. Araların yaptıkları bu anlaşmayı da yazılı olarak mahkemeye sunmaları gerekmektedir. Ancak bu şekilde sorunsuz olarak tek celsede boşanmak mümkün olacaktır. Bunun dışında herhangi bir şekilde tek celsede boşanabilmek pek mümkün değildir. Tarafların çekişmeli şekilde boşanma davası açması durumunda aralarında en azından bir konuda anlaşmazlık bulunuyor demektir.

 

Bu durumda davanın açılmasında dilekçelerin verilmesi ve yazışmaların yapılması sonrasında duruşmanın görülmesine başlanacaktır. Duruşmada da hakim deliller, tanıklar ve tarafları dinleyecektir. Buna göre bir karar verecektir. Tüm bunların tek celsede olması pek mümkün değildir. Bu sebeple en iyi çekişmeli boşanma davaları iki celsede bitebilmektedir. Bu durumda celseler arasında iki veya üç ay gibi bir zamanın olacağını da unutmamak gerekmektedir. | Boşanma Davası Danışma

 

Aldatmayı İspat Ederek Çocuğumun Velayetini Alacağını Söylüyor

 

Aldatma velayetin bir tarafa verilmesi için tek başına yeterli bir durum değildir. Çocukların yaşı küçük olması durumunda genel olarak anneye verilmektedir. Bu durumun tersi olabilmesi için haysiyetsiz bir yaşam sürüldüğünün ispat edilmesi gerekmektedir. Bu şekilde mahkeme velayeti farklı birine verebilmektedir. Bunun aynında uyuşturucu tüketiminin ispatlanması ve bağımlılığın olduğu ispatlanması durumunda da velayet farklı birine verilebilmektedir. | Boşanma Davası Danışma

 

Boşanma Davası İçin Avukat Tutulması Şart Mı?

 

Ülkemizdeki yasalar herhangi bir dava için avukat tutuma zorunluluğu gerektirmemektedir. Boşanma davalarında avukatlar ile temsil edilmek konusunda zorlayıcı bir yasa bulunmamaktadır. Ancak avukatlar hukuk sistemini ve yasaları çok iyi bilmektedir. Bu sebeple sorunsuz olarak davaların görülmesi, delillerin hazırlanması ve mahkemeye sunulması, tanıkların mahkemeye sunulması gibi birçok konuda yardımcı olabilmektedirler. Duruşmalar hukuk kuralları içerisinde ve usul kuralları içerisinde yürütülmektedir. Yapılacak her işlem bunlara uygun olmalıdır.

 

Bu durumda bilgisizlik ve eksik bilgi ile gereksiz yere dava süresi uzatılabilmektedir. Avukatların bu konudaki yardımları ile dava süreleri kısalmaktadır. Bu durumlar nedeni ile avukatlardan boşanma konusunda yardım alınması oldukça önemlidir. Ayrıca hakların bilinmesi ve alınması konusunda avukatlara ihtiyaç duyulmaktadır. Haklılık mahkemeye doğru şekilde aktarılması oldukça önemlidir. Tazminat ve nafaka konularında hak edilen ve alınabilecek rakamları en iyi şekilde avukatlar tayin edebilmektedir.

 

Bu sebeple bir hak kaybına uğramamak için de avukat aracılığı ile boşanma davalarının görülmesi oldukça önemli olmaktadır. Genel olarak boşanma konusunda çekişmeleri boşanmalarda avukatlara çok daha fazla ihtiyaç bulunabilmektedir. Taraflar kendilerini genel olarak boşanma konusunda tamamen haklı görebilmektedir. Bu durumda bir avukata ihtiyacının olmadığını düşünebilmektedir. Ancak boşanmalarda hukuk ve yasalar geçerlidir. Bireysel olarak düşünceler ve yaşanılanlar ile boşanma konusunda tamamen haklı olduğunuzu düşünmeniz yasal olarak haklı olduğunuz anlamına gelmemektedir. Bu sebeple de avukata konunun danışılmasında yarar vardır.

 

Boşanma davalarında kazanırsam tüm masrafları karşı taraf ödeyecek, davayı kaybeden karşı tarafın avukat masraflarını da ödeyecek.

 

Boşanma davalarında davayı kaybeden taraf dava masraflarını ödemek zorunda kalacaktır. Bu masraflar içerisinde dava harcı, bilirkişi ücretleri, keşif ücretleri ve yazışma giderleri bulunmaktadır.

 

Davanın kazanılması durumunda karşı tarafında avukatı sizin avukatınıza bir miktar ödeme yapacaktır. Ancak bu oldukça cüzi bir miktar olmaktadır.

 

Sizin avukatınızın avukatlık ücretini siz ödeyeceksiniz. Bu sorumluluk her zaman sizin olmaktadır. Davanın kazanılmış veya kaybedilmiş olması avukatlık ücretinin sizin sorumluluğunuzdan çıkmasını sağlamamaktadır. | Boşanma Davası Danışma

 

Cep Telefonu Mesajları, Mesajlaşma Uygulamaları İle Gönderilen Mesajlar Elimde, Bunları Davada Kullanabilir Miyim?

 

Bu tür durumlarda kişisel bilgilerin nasıl elde edildiği önemlidir. Davalarda bunların sunulması konusunda iyi bir avukatın bulunması avantaj sağlayacaktır. Avukat davanın durumuna ve eldeki delillerin durumuna göre en doğru kararı verecektir. | Boşanma Davası Danışma

Eşimin Tüm Cep Telefonu Kayıtlarını Çıkarttım, Ondan Boşanarak Büyük Bir Tazminat Alabilir Miyim?

 

Boşanma davalarında telefon görüşmelerinin içerikleri delil olarak sunulamamaktadır. Hatta bunlara yasal olarak mümkün değildir. Ancak kim ile ne zaman ve ne kadar görüştüğü bilinebilmektedir. Bu dökümlerde mahkeme tarafında çıkartılabilmektedir.

 

Bu dökümlerde her zaman başarılı bir delil olarak gözükmemektedir. Bu konuda başarılı bir avukat konuşma içeriklerini çok etkili deliller haline getirebilmektedir. | Boşanma Davası Danışma

 

Benim Hiç Gelirim Yok, Üstüme Mal ve Mülk de Yok, Karım Benden Tazminat Alabilir Mi?

 

Boşanma davasında mahkemeler gelirinizin ve malınızın olmamasına bakmaksızın tazminat taleplerini onaylayabilmektedir. Hatta bunlar oldukça yüksek değerlerde de olabilmektedir. Tazminatların mahkeme tarafından onaylanması ödeme konusu ile farklı bir durum olmaktadır.

 

Ancak sürekli olarak haciz baskısı altında kalınması mümkün olmaktadır. Nafaka konusunda ise mahkeme iştirak nafakasını talep etmektedir. Ancak nafakanın ödenmesi zorunludur. Ödenmemesi durumunda hapis cezası bulunmaktadır.

 

Bir diğer önemli yazımız olan Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır başlıklı makalemizde Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır hakkında bilgiler verilmektedir. | Boşanma Davası Danışma

0 Yorum

Yorum Bırak