Atla

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl İlerler


Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl İlerler

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl İlerler

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl İlerler

Çekişmeli Boşanma Davaları

Evlilik birliği içinde olan eşlerden en az birinin isteği bulunduğu takdirde evliliğin sonlandırılması yönünde bir kararın hukuki olarak resmi bir biçimde alınması için mahkemelere boşanma davası açarak başvurulması mümkün oluyor. Boşanma davalarının görülmesini sağlayacak olan sebepler ve kişilerden hareketle her davanın kendi şartlarına uygun bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. açıdan özellikle şekil ve usul yönünden farklılık gösteren boşanma davalarında anlaşmalı ve çekişmeli olarak boşanma davaları görülebiliyor. Bir boşanma avukatı ile özenli bir şekilde tüm kurallarına uygun hazırlanılan anlaşmalı boşanma davalarının kısa sürede sonlandırılması mümkün olurken çekişmeli boşanma davalarının sürecinin daha uzun süreyle gerçekleşmesi söz konusu olmaktadır. Boşanma kararına ve boşanmanın dışındaki diğer haklara ilişkin pek çok kararı içermesi sebebiyle oldukça zor ve karmaşık bir süreç olan çekişmeli boşanma davalarında davaya konu olan sebebin tespiti, incelenmesi, diğer eşin karşı dava hakkını kullanması, tanıkların davaya dahil edilmesi ve boşanmaya sebep olan olay hakkında ispat yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gerekmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davası Açmak İsteyenler Ne Yapmalı?

Çekişmeli boşanma davası açmak için kişilerin fazladan edinmesi gereken belgeler bulunmamaktadır. Mahkeme tarafından gerekli dilekçeler yoluyla başvuruların yapılması halinde boşanma davasının çekişmeli olarak yürütüleceği zaten kabul edilmektedir. Bu noktada kişilerin dilekçe ile boşanma davası başvurularını aile mahkemelerine yapması gerekmektedir. Aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde kişiler haklarını arama ve boşanma davasını açmak için asliye hukuk mahkemelerine başvurabilirler. Boşanma taleplerinin gerekçeleri ve hukuki gerekleri ile birlikte açık bir şekilde ifade edilmiş olduğu dilekçeler sayesinde açılan davalarda çekişmeli boşanma davasının açılması bile zorlu bir süreç olmaktadır. Dava için başvuran kişinin yeterli tüm koşulları sağlayamaması gibi haller ortaya çıktığı takdirde davaların sonuçlanması yaklaşık 5 seneye kadar uzayabilen çok uzun sürelerde sona erebiliyor. Bu nedenle boşanma davalarında uzman bir kişiden yardım alınması gerekmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Aile mahkemelerinde açılması gereken çekişmeli boşanma davalarında kişilerin yetkili mahkemeleri doğru tespit ederek buralara başvurması gerekmektedir. Bu işlem doğru bir şekilde yapılmadığı takdirde mahkeme doğrudan davanın reddi anlamına gelen yetkisizlik kararını verecek ve bu da kişileri bir daha boşanma davası açmaya zorlayacağından zaman kaybına sebep olacaktır. Bu nedenlerle çekişmeli boşanma davası açmak isteyen kişilerin evlilik birliği içindeyken ikamet etmiş oldukları son yerde bulunan aile mahkemelerine eğer bulunmuyorsa asliye hukuk mahkemelerine başvurması gerekmektedir. Eğer eşlerin evlilik sona ermeden farklı ikametlerde hayatlarına devam etmesi söz konusu ise bu durumda yetkili mahkemeler kendisine dava açılan kişinin ikamet adresi olmaktadır.

Çekişmeli Boşanma Davalarının Süresi

Eşler arasında anlaşmazlığa sebep olan unsurların çok fazla olması nedeniyle çekişmeli boşanma davalarının süresi oldukça uzun sürelerde gerçekleşmektedir. Avukatlar yardımı ile sürdürüldüğü takdirde dahi çekişmeli boşanma davalarının ancak 4 ile 6 celse arasında sonuçlandırılması mümkün olacaktır. Bu süreler kişilerin evlilikleri ile ilgili özel koşullarıyla olduğu gibi aynı zamanda başvurulan yetkili mahkemenin iş yoğunluğuna bağlı olarak da değişebilmektedir. Yaklaşık 4 ile 5 yıllık süreleri kapsayan bu davalar evliliğin her iki tarafı için de çok uzun ve sancılı bir dönem olduğu için her ne kadar anlaşmalı bir şekilde boşanma isteğinde bulunulmuş olsa da velayet, nafaka, tazminat, mal paylaşımı gibi pek çok meselede yaşanan sorunlar süreci daha da uzatmaktadır. Boşanma davaları konusunda uzman bir avukattan yardım alındığı takdirde davanın takibi daha iyi yapılacak ve verilebilecek olası kararlar hakkında bilgi almak daha mümkün olabilecektir. Bu sayede davaların bir yıla kadar uzayabilen sürelerde sonuçlanması mümkün oluyor.

Çekişmeli Boşanma Davalarında Avukat Olmak Zorunda Mı?

Türk hukuk sistemindeki tüm davalarda olduğu gibi çekişmeli boşanma davalarında da avukat tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. Kişiler bireysel başvuruları doğrultusunda boşanma davalarını açabilirler. Boşanma avukatları zorunlu olmasa da kişilerin davalarının en iyi şekilde yönetilmesi ve en kısa sürede sonuçlanması açısından oldukça önemli olmaktadır. Boşanma avukatı tutan kişilerin kendi haklarını korumaya yönelik olarak yapabileceği çok daha fazla işlem bulunurken aynı zamanda davalarının daha kısa sürede sonuçlanması mümkün olacaktır. Bu boşanma davasından doğan mağduriyetlerin giderilmesi açısından önemlidir. Boşanma kararının alınması noktasında olmasa da velayet hakkı, nafaka detayları, tazminat miktarları gibi konularda yaşanan sorunların önüne geçmek adına mutlaka dava sürecinin bir bütün halinde başarılı bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl İlerler Dava Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Boşanma davasının esas yapısını oluşturarak mahkeme tarafından davanın nasıl görüleceği konusunda kesin bir karar verilmesini sağlayacak olan dilekçelerin hazırlanmasında oldukça dikkatli olunmalıdır. Hukuki prosedürleri yerine getirilmiş bir dilekçe ile boşanma davası açıldığı takdirde kişilerin kendi haklarını korumaları çok daha başarılı olacaktır. Dilekçede kişiler kimlik ve adres bilgilerinin yanı sıra boşanmayı ortaya çıkaran gerekçeleri, bu sebeplerden dolayı ne tür taleplerinin bulunduğu gibi konuları açık bir şekilde dilekçeye ekleyerek taleplerini dile getirirler. Dilekçede meydana gelebilecek hatalar kişilerin boşanma davasından istediği sonucu alamamasına sebep olabilmekte ve hatta davanın açılmasını bile engelleyebilmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl İlerler Velayet Kararı

Boşanma davasının anlaşmalı olması halinde evlilik birliği içindeki çocuğun kimle yaşamaya devam edeceğinin belirlendiği velayet kararında eşlerin ortak aldığı karar doğrultusunda bir sonuç ortaya çıkmaktadır. Çekişmeli boşanma davaları şeklinde boşanma davası görüldüğü zaman hakim tarafından velayetin hangi eşte kalması çocuğun yararına bir sonuç doğuracak bu tespit edilerek bir sonuç alınmaya çalışıyor. Kişilerin velayet hakkındaki talepleri için boşanma davasına avukatla birlikte ayrıca hazırlanması gerekebilir.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl İlerler Nafaka Talepleri

Boşanmanın gerçekleşmesi kişileri artık yürütülemeyen bir evlilik birliğinin sona erdirilmesi itibarıyla kurtarmış olsa da özellikle eşlerin birlikte sürdürdüğü hayatta birbirlerini desteklemelerinden doğan maddi konulardan ötürü bazı zararlara sebep olmaktadır. Bu konuda kişilerin hak iddia edebileceği en önemli hususlar nafakalar olmaktadır. Kişiler boşanma davası sürecinde ekonomik açıdan zorluk yaşadıkları takdirde tedbir nafakası talebinde bulunabiliyorlar. Bunun dışında dava sonucunda alınmak üzere bir seferliğine yoksulluk nafakası verilmesi de mümkün olmaktadır. Bir diğer nafaka türü olan iştirak nafakasında velayeti almaya hak kazanmış olan eşin çocuğun bakımı için yapılacak giderleri öne sürerek nafaka talebinde bulunması söz konusu oluyor.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl İlerler Tazminat Hakları

Boşanma davalarının doğurduğu en büyük maddi problemlerin başında tazminat hakları gelmektedir. Kişilerin boşanmaya sebep olan gerekçelerden dolayı farklı tazminat taleplerinde bulunması mümkün olabiliyor. Eşlerin boşanmaya sebep olan olayda sahip olduğu kusur oranının diğer eşten az olması ya da hiç kusurlu olmamaları halinde tazminat taleplerini dile getirmesi de mümkün olmaktadır. Örneğin aldatma nedeniyle açılan boşanma davalarında kişiler aldatma olayına dahil olan 3. kişiye de tazminat davası açabilme hakkında sahip olduğu için bu konuda bir avukat yardımı ile süreci yönetmek daha başarılı sonuç alınmasını sağlayacaktır. Kişiler tazminat ile kendi haklarını koruma fırsatını elde ederler.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl İlerler Mal Paylaşımı

Boşanma davalarında mal paylaşımının söz konusu olduğu durumlarda kişilerin bağlı bulundukları mal rejimlerine göre bir mal paylaşımına dahil edilmesine dikkat edilir. 2002 yılına kadar mal ayrılığı rejimine tabi tutulan kişilerin kendi sahip oldukları mallarının kendilerinde kalması yönünde karar veriliyor. 2002 yılından sonra kabul edilen edinilmiş mallara katılma rejiminde ise evlilik içinde alınmış mallar için iki tarafında hak sahibi olduğu ilkesi üzerinden hareket edilerek mahkeme tarafından bir karar verilmektedir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak