Hakaret Davası

Hakaret Davası
Hakaret Davası | Türk medeni kanunları her söz veya davranışın hararet olarak saymamakta ve bu anlamda da belirli durumları baz alarak işlem yapmaktadır. Özellikle hakaret davası açılımı için kişinin; şahsına, varlığına, şerefine, namusuna, kişiliğine yapılan hakaretler önem teşkil ederken aynı zamanda argo sözler de bu anlamda önem teşkil etmektedir. Hakaret...
Hakaret Davası, kişilik haklarını sözlü olarak yapılan saldırılar sonucu, kişilerin bu saldırı nedeniyle uğradığı zararların giderilmesi adına Ceza hukuku ve Tazminat hukuku alanlarında açmayı planladığı davalardır.

Hakaret Nedir

Türk medeni kanunları her söz veya davranışın hararet olarak saymamakta ve bu anlamda da belirli durumları baz alarak işlem yapmaktadır.Özellikle hakaret davası açılımı için kişinin; şahsına, varlığına, şerefine, namusuna, kişiliğine yapılan hakaretler önem teşkil ederken aynı zamanda argo sözler de bu anlamda önem teşkil etmektedir.

Hakaret Davası Nasıl Açılır?

Bu durumların yanı sıra kişi eğer ki yapılan hakaret sonrası toplum gözünde küçük düşmüş ise ve kişi toplum tarafından başka şekilde bakılmaya başlanmış ise bu durumlarda hakaret davası açılması mümkün olmaktadır. Bu anlamda hakaret davası açılması için kişiye yapılan hakaretlerde dava açmalarda etkili olan durumlar ise; Kişiye hakaret ederken; hayvan, aptal, geri zekalı gibi aşağılayıcı sözler söylenmesi, Bir kişiye açıl olarak ya da kapalı cümleler ile şeref yoksunu ya da şerefsiz denmeye çalışılması, Birinin özür durumuna yönelik olarak o kişiye hakaret edilmesi, Kişi yapmadığı halde onu hırsız durumuna düşürmeye çalışılması ve bu durumun ispatlanması durumunda hakaret davası konu olur. Hakaret davası için sadece olması gerekmemektedir. Aynı zamanda eğer ki kişi video ya da el hareketi ile veya sözlü yazılı olarak karşı tarafa hakaret etmiş veya bu şekilde bir durum söz konusu ise yine kişi hakaret davası açabilir. Yani anlaşılacağı üzere ufak bir hareket veya durum bile kişinin hakaret davası açması için yeterli bir sebep olacaktır. Ceza hukuku avukat ve danışmanlık konularında bilgi için sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Hakaret Davası Hakaret Suçu ve Cezası Nedir?

Eğer ki kişiye en başta yukarıda bahsettiğimiz durumlardan birinden yana açılmış olan bir dava varsa ve bu dava için mahkemeye çıkılacak ise bu durumda haksız olan taraf birçok şekilde cezaya verile bilinmektedir.

Hakaret Suçunun Cezası

Bu anlamda Türk ceza kanunlarının maddesine göre haksız olan kişi 2 ay ile 2 yıl arasında bir ceza alabilir. Yine aynı şekilde bu durum para cezasına çevrile biliniyor. Fakat bu durumda önem teşkil eden durumların başında ise hakaret eden kişinin statüsü ve hakaret boyutu olmaktadır. [caption id="attachment_14640" align="alignleft" width="500"]Hakaret Suçunun Cezasının Nedir Hakaret Davası Nasıl Açılır? Cezası Nedir?[/caption] Bu durumları kısaca sıralamak gerekir ise; Eğer ki bir memura görev sırasında hakaret edilmiş ise bu durumda hakaret eden kişi bir yıl gibi bir süre hapis cezası alabilir. Eğer ki kişinin; rengine, ırkına, sosyal yaşantısına, dinine yönelik bir hakaret söz konusu ise o zaman hakaret eden kişinin alacağı ceza bir yıldan başlayarak açık ceza bulunmaktadır. Eğer ki ceza açık olarak beyan edilmiş ise kişi en az altı ay ile bir yıl arasında bir cezaya veri biliniyor. İnternet üzerinden yapılan hakaretler veya kişinin yüzüne karşı yapılan hakaretler eş değer kabul edilmekte ve bu durumda hakaret eden kişi 2 aydan başlayan cezalara tabi tutulmaktadır. Kişinin yüzüne değil de hakareti arkasından yapmış ve kişi bu durumu başkasından duymuş ise en az üç şahit eşliğinde bunu dile getirmesi doğrultusunda mahkemece onay alacaktır. Yine aynı şekilde kişiye el kol hareketi yaparak hakaret içerikli bir davranış söz konusu ise yine kişi hakaret davasından yargılamaya alınacaktır. Eğer karşılıklı hakaret söz konusu ise kişi yarı yarıya ceza alacaktır. Son dönemde günümüzde en çok hakaret davaları sosyal medya hesapları üzerinden yapılan hakaret içerikli video veya sözlerinden ötürü açılmaktadır. Bu davalarda kişi para cezası ile cezasını ödeyebilmektedir.

Hakaret Ceza Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Hakaret davası için yazılacak olan dilekçe hakaretin yapılmasından sonra 6 ay içinde cumhuriyet başsavcılığına başvurulması gerekmektedir. Dava dosyasına hakaret içeriği bulunan belgeleri bulundurmalı ve diğer evraklar ile birlikte sunmalısınız. Eğer ki siz değil de avukatınız bu iş ile alakalı olacak ise o zaman avukat vekaletnamesi olmalıdır. Bu durumda ise yapılması gereken baro pulu dosyada olmalı ve aynı zamanda vekalet ücreti ödenmiş olmalıdır. Baro pulunu bulmak için dosya baro odasına başvuru yaparak oradan almanız mümkün olmaktadır.

Hakaret Davası Açma

Hakaret Davası, Cumhuriyet Başsavcılığına ya da kollarına başvuruda bulunarak açılabilir. Hakaret Davası Nasıl Açılır? diye soracak olursanız hakaret davasını açabilmek için sesli, yazılı veya görüntülü bir hakaretin olması gerekmektedir. Hakaret davasının açılmasına neden olabilecek Hakaret Sözleri arasında ırkçılık, rencide edici sözler, siyasi söylemler ve buna benzer şeyler olabilir. Bu ve buna benzer şeyler kullanıldığı zaman Hakaret Suçu işlenmiş olunur. Bu durumda hakaret davası açma hakkınız bulunacaktır. Hakaret Davası Nasıl Sonuçlanır? diye soranlar olabilir. Hakaret Davası Sonuçları iki farklı şekilde olmaktadır. Hakaret nedeniyle ceza davası  ya da tazminat davası uygulanır. Hakaret Davası Tazminat sonucunda davacı tarafa davalı tarafından para ödenmesi hükmedilir. Hakaret Davaları Cezaları sadece bununla da sınırlı kalmayabilir. Bazı özel durumlarda farklı cezalarda uygulanabilir. Sizde hakarete maruz kaldıysanız ve hakaret davası açacaksanız bu durumda neler yapmanız gerektiğini çok iyi bilmeniz gerekmektedir. Öncelikli olarak Hakaret Davası Dilekçe Örneği hakkında bilgi sahibi olmalı ve nelere ihtiyacınız olduğunu çok iyi bilmelisiniz.

Hakaret Davası Yargıtay ve İstinaf Kararları

HAKARET DAVASI - MANEVİ TAZMİNAT DAVASI - DAVALININ DAVACIYA HAKARET ETTİĞİ TARAF ANLATIMLARI TANIK BEYANLARI VE CEZA DOSYASI İLE SABİT OLDUĞU. 

UYGUN MİKTAR MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ GEREKİRKEN İSTEMİN TÜMDEN REDDİNE KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ.

ÖZET: Davaya konu edilen olay incelendiğinde, davalının davacıya hakaret ettiği taraf anlatımları, tanık beyanları ve ceza dosyası ile sabittir. Bu durum davacının kişilik haklarına saldırı niteliğindedir. Mahkemece uygun bir miktar manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken istemin tümden reddine karar verilmesi doğru görülmemiş ve bu nedenle kararın bozulması gerekmiştir.

HAKARET DAVASI - GIYAPTA HAKARET SUÇUNUN EN AZ ÜÇ KİŞİ İLE İHTİLAT EDİLEREK İŞLENMESİ GEREKTİĞİ. EYLEMDE İHTİLAT UNSURUNUN OLUŞUP OLUŞMADIĞI.

ÖZET: Gıyapta hakaret suçundan bahsedilmesi, hakaret en az üç kişinin görüşmeye şahit olması ve duyması durumunda olacağı, Mahkemece sanık ...'ın müştekiler hakkında iddianamede belirtilen hakaret içeren sözleri, tanık olarak beyanda bulunan ... ve ...'ın yanında söylediği kabul edilmiş ise de, katılan ...'nın ''sanık iddianamede belirtilen hakaretleri eşimin yanında ve tanıklar ... ve ...'ın yanında yapmış'' şeklinde, Tanık ...'ın ''iddianamede bulunan hakaret içeren sözcükleri gerek benim yanımda gerekse diğer çalışanların yanında sürekli kullanıyor'' şeklindeki ifadeleri karşısında, işyerinde çalışan görevlilerin ifadelerine başvurularak, Eylemde ihtilat unsurunun oluşup oluşmadığı araştırılıp, gerekçede tartışılmaksızın eksik inceleme ve yeterli olmayan gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi isabetsizdir.

HAKARET DAVASI - TARAFLARIN SIFATLARI VE ARALARINDA YAŞANAN OLAYIN GELİŞİM BİÇİMİ DAVALININ CEZASINDAN İNDİRİM YAPILDIĞI.

DAHA ALT DÜZEYDE MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ.

ÖZET: Tarafların sıfatları, aralarında yaşanan olayın gelişim biçimi, davalının cezasından indirim yapılmış olması, olay tarihi ve kanundaki ilkeler göz önüne alındığında; Davacı lehine takdir edilen manevi tazminat fazladır, daha alt düzeyde manevi tazminata hükmedilmek üzere kararın bozulması gerekmiştir.

HAKARET DAVASI - CEZANIN NEVİ VE MİKTARI İTİBARİYLE KESİN NİTELİKTE OLUP İSTİNAF EDİLEMEZ OLDUĞU.

ÖZET: Sanık hakkında hakaret suçundan kurulan hükme yönelik istinaf talebinin incelenmesinde hakaret suçundan mahkumiyete konu cezanın nevi ve miktarı itibariyle, 5271 sayılı kanunun ilgili maddesi uyarınca kesin nitelikte olup istinaf edilemez olması nedeniyle sanığın kurulan hükme yönelik olarak istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

HAKARET DAVASI - MANEVİ TAZMİNATIN ZENGİNLEŞME ARACI OLMASA DA OLAY SEBEBİYLE DUYULAN ACI VE ELEMİN KISMEN DE OLSA GİDERİLMESİ LÜZUMU.

TARAFLARIN SOSYAL VE EKONOMİK DURUMLARI. HAK VE NESAFET KURALLARI ÇERÇEVESİNDE TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ.

Dava, Manevi zararın giderilmesi ve Tazminat Talebi ile alakalı açılmıştır. Mahkemece, manevi tazminat isteminin belirli miktarına karar verilmiş; Karar davacı avukat vekili ile davalı tarafından temyiz edilmiştir. Davacı, davalının kendisine yönelik olayda kasten yaralama ve hakaret suçlarını işlediğini ve topluma karşı küçük düşürüldüğünü belirterek, meydana gelen manevi zarar nedeniyle tazminat talebinde bulunmuştur. Davalı, iddiaların somut olmadığını belirterek, davanın bu sebepten reddedilmesi gerektiğini savunmuştur. Mahkemece; davacıya tokat atmak ve hakarette bulunmak suretiyle davalının işlediği suç nedeniyle haksız eylem sebebiyle davacının duymuş olduğu elem ve üzüntü sebebiyle davalının olayda ki kusur durumu, Tarafların sosyo-ekonomik durumu, hakkaniyet ilkesi ve sebepsiz zenginleşmeye neden olmayacak şekilde, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Bu haber toplam 330 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara