Nafakanın Ödenmemesi

Nafakanın Ödenmemesi
Nafakanın Ödenmemesi | Türk kanunları çerçevesinde çiftlerin boşanmalarının doğuracağı maddi neticelerde bulunmaktadır. Boşanmanın maddi neticeleri arasında velayet, mal paylaşımı, nafaka ve tazminat gibi pek çok kalem yer almaktadır. Boşanma davalarında, davanın görüldüğü mahkeme tarafından mahkeme süreci devam ederken ya da sonuçlanmasının ardından eşlerden...
Nafakanın ödenmemesi konusu icra ceza mahkemesinde görülen uyuşmazlık sebebi olup, hafif hapis cezasının verildiği durumlarda ortaya çıkmaktadır.

Boşanma Davasının Mali Sonuçları Ve Yaptırımları

Türk kanunları çerçevesinde çiftlerin boşanmalarının doğuracağı maddi neticelerde bulunmaktadır. Boşanmanın maddi neticeleri arasında velayet, mal paylaşımı, nafaka ve tazminat gibi pek çok kalem yer almaktadır. Boşanma davalarında, davanın görüldüğü mahkeme tarafından mahkeme süreci devam ederken ya da sonuçlanmasının ardından eşlerden birisinin diğer eşe nafaka ödemesi yapması yönünde bir karar alabilir.

Nafakanın Ödenmemesi Şikayet 

Mahkeme tarafından verilen bu karar doğrultusunda nafaka borçlusu olan kişi tarafından nafaka ödemesinin yapılmaması durumunda çok ciddi yaptırımlar uygulanabiliyor ki bu tip bir durum Türk hukuk sisteminde İcra İflas Kanunu kapsamında değerlendirilir. [caption id="attachment_14118" align="alignleft" width="500"]Nafakanın Ödenmemesi Şikayet Nafakanın Ödenmemesi[/caption] Nafaka borçlusunun aile mahkemesi kararında belirtilen nafaka miktarlarının ödenmemesi, ödeme şartı ihlal etmesi nedeniyle Nafaka alacaklısının icra takibinin açıldığı icra müdürlüğünün bağlı bulunduğu İcra ceza mahkemesine şikayette buluna bilir. Şikayet üzerine açılan ceza davası, söz konusu kanunun 344.maddesi çerçevesinde nafaka ödemesinin yapılmaması durumunda nafaka borçlusu için 3 aylık tazyik hapis cezası oluşturabileceği belirtilmektedir.

Nafaka Ödenmemesi Ceza Davası

Nafaka ödemeleri aylık periyotlar eşliğinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Eğer nafaka borçlusu, aylık periyotlarda düzenli şekilde nafaka ödemesini yapmaması durumunda İcra İflas Kanunu çerçevesinde 3 aya kadar uzayabilen tazyik hapsine çarptırılması kararına mahkeme tarafından verilebilmektedir.

Nafaka cezası nasıl düşer

Eğer bu şekilde nafaka ödememesi dolayısı ile hapis cezasına çarptırılan nafaka borçlusu, nafaka ödemesini yapar ise hapis cezası yok sayılmaktadır. Ancak alınan tazyik hapis cezasının icra edilmesinin ardından nafaka borcunun ortadan kalkması gibi bir durum söz konusu olmaz. Nafaka ödememe dolayısı ile hapis cezası alan eş, bu süreç içerisinde nafaka kaldırma davası açabilir veya nafaka miktarı azaltma davası açabilir ki bu halde dava sonuca ulaşana kadar mahkeme tarafından nafaka ödemesinin sonucu olan hapis cezasının hükmünün dava sonucuna göre bekletilmesine karar verilir.

Nafaka Ödemesinin Yapılmamasının Etkileri

Türk hukuk sistemi çerçevesinde görülen boşanma davalarında karar alınan nafaka ödemesinin, kesin bir hüküm teşkil etmemesi ve kişilerin nafaka kaldırılmasına imkan verecek etkenlerin mevcut olması hallerde nafakanın iptali için dava açabilme hakkına sahip olabiliyor. [caption id="attachment_14119" align="alignleft" width="500"]Nafakanın Ödenmemesi Ceza Davası Nafakanın Ödenmemesi[/caption] Ancak herhangi bir koşulda bu tarz bir durum söz konusu değil ise nafaka alacaklısı taraf eş tarafından yapılan şikayet doğrultusunda, nafaka borçlusu olan diğer eşe nafaka ödememe cezası verilebilir.

Nafakanın ödenmemesi hapis cezası

Mevcut olan nafaka alacakları için nafaka ödemesi alamayan eş tarafından farklı yollar izlenebileceği gibi icra takibi başlatılabilir ki bu takip sonucunda da nafaka ödemesinin alınamaması durumunda nafaka borçlusuna 3 aya kadar tazyik hapis cezası uygulanabilir. Bu çerçevede nafaka alacaklısı yetkili icra mahkemesi aracılığı ile alacağı nafaka için nafaka borçlusu adına şikayet dilekçesi ile ya da doğrudan sözlü beyan ile icra takibi başlatılması yönünde başvuru gerçekleştirebilir.

Nafakanın ödenmemesi ceza davası nasıl görülür

Bu çerçevede mahkeme tarafından söz konusu nafaka alacaklısına ve mevcutsa şahitlere mahkeme gününe ilişkin olarak celpname gönderimi gerçekleştirilir. Bu celpname gönderimi ardından mahkemedeki duruşmada her iki tarafında hazır bulunması ya da vekil göndermesi zorunluluğu bulunur. Eğer adına açılan şikayete ilişkin mahkeme celbini almasına karşın duruşmaya gelmez ise nafaka borçlusu için zabıta aracılığıyla zorla getirme kararı alınır ki bu durumda da gelmemesi durumunda gıyabında duruşmanın görülmesi sağlanır. Nafaka davası nasıl açılır konusu hakkında daha fazla bilgi için sayfamızı okuyabilirsiniz.

Yargıtay Kararı Nafakanın Ödenmemesi Ceza Davası

NAFAKA ÖDENMEMESİ SUÇU - NAFAKAYA İLİŞKİN SONRADAN AÇILAN DAVALARIN REDDEDİLMESİNİN NAFAKA ALACAĞINI ETKİLEMEMESİ. YENİDEN ÖDEME EMRİ TEBLİĞİNİN GEREKMEMESİ - SUÇUN UNSURLARININ OLUŞMAMASI.

ÖZET: Borçlu-sanık tarafından açılmış bulunan bir nafakanın indirilmesi davası nedeniyle alacaklı vekili tarafından yürütülen nafakaya ilişkin icra takibinde, takibe konu miktar değişmiş ve davanın sonuçlanmasını takiben de yeni bir takip talebinde bulunulmuştur. Artık geçerli olan bu yeni takip talebine göre işlem yapılması zorunludur. Yeni takip talebinde cari nafaka alacağı talep edilmeyip, adi alacak niteliğindeki geçmiş dönem nafaka borçlarının tahsilinin talep edilmesi ve bu takip talebi ile ilgili icra emrinin borçlu-sanığa tebliğ edilmemiş olması karşısında, nafakanın ödenmemesi suçunun yasal unsurları oluşmamıştır.

NAFAKANIN ÖDENMEMESİ - SUÇUN OLUŞMASI İÇİN İCRA EMRİNİN TEBLİĞİNDEN SONRA HERHANGİ BİR AYA AİT NAFAKA BORCUNUN ÖDENMEMESİNİN YETERLİ OLDUĞU.

ŞİKAYET TARİHİNDEN GERİYE DOĞRU ÖDENMEMİŞ BİR AYLIK NAFAKA ALACAĞININ TAHAKKUK ETTİĞİ.

ÖZET: Suçun oluşması için icra emrinin tebliğinden sonra herhangi bir aya ait nafaka borcunun ödenmemesinin yeterli olduğu, ayrıca şikayet tarihinden geriye doğru ödenmemiş bir aylık nafaka alacağının tahakkuk etmiş olması karşısında borçluya isnat edilen eylemin oluştuğu gözetilmeksizin bu itibarla itirazın kabulüne karar verilmesi isabetsizdir. [caption id="attachment_14120" align="alignleft" width="500"]nafakanın ödenmemesi hapis cezası nafakanın ödenmemesi[/caption]

NAFAKANIN ÖDENMEMESİ SUÇU - ŞİKAYETE BAĞLI SUÇ - NAFAKA ÖDENMESİNİN KESİNLEŞMİŞ BİR MAHKEME KARARINA DAYANMASI.

AYLIK NAFAKANIN TAHSİLİ İÇİN İCRA TAKİBİNE BAŞLANMASI - BORÇLUNUN İLAMDA YAZILI ÖDEME KOŞULLARINA UYMAMASI - İCRA EMRİNİN TEBLİĞİ İLE ŞİKAYET.

ÖZET : İcra ve İflas Yasasının 344. maddesinde düzenlenen ve şikayete tabi bulunan nafaka hükmüne uymamak suçunun oluşabilmesi için, nafaka ödenmesinin kesinleşmiş bir mahkeme kararına dayanması, aylık nafakanın tahsili için icra takibine başlanılmış ve icra emrinin borçlu sanığa tebliğ edilmiş olması, Borçlunun ilamda yazılı ödeme koşullarına uymaması, aylık nafakaya hükmedilmesi halinde icra emrinin tebliği ile şikayet tarihi arasında işlemiş en az bir aylık cari nafaka borcunun bulunması, borçlu-sanık tarafından nafakanın kaldırılması veya azaltılması hususunda açılmış bir davanın bulunmaması, dava açılmış ise sonuçlanmış olması ve şikayet hakkının suçun işlendiğinin öğrenilmesinden itibaren 3 ay ve her halde işlenmesinden itibaren 1 yıl içinde kullanılması gerekmektedir.

Bu haber toplam 303 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara