Ayıplı Konut Tespit Davası Nasıl Açılır? Ayıplı Konut Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Ayıplı Konut Tespit Davası Nasıl Açılır? Ayıplı Konut Davası Hangi Mahkemede Açılır?
Ayıplı Konut Davasında Gizli ayıplar için müteahhitin sorumluluk süresi, işin tesliminden itibaren beş yıldır. Ancak, yapıda ağır kusurlar bulunması durumunda, bu süre yirmi yıla kadar uzayabilir.

Ayıplı bir konutla karşılaşılması durumunda, tüketici hakları kapsamında adım atmak, mağduriyetin önlenmesinde kritik bir rol oynar.

Ayıplı Konut Nedir ve Alıcının Hakları Nelerdir?

Bir evin, alıcının beklentilerini ve yasal gereklilikleri karşılamaması, ayıplı konut kavramını ortaya çıkarmaktadır. Türkiye'de 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, tüketicilerin haklarını koruyan temel yasal metinlerden biridir.

Bu kanunun 8. maddesi, ayıplı konutları, alıcıya teslim anında, kararlaştırılan özellikleri taşımayan ya da genel standartlara uymayan konutlar olarak tanımlar.

Peki, satın aldığınız konut ayıplı çıkarsa ne yapmalısınız?

Sözleşmeden Dönme: Eğer satın aldığınız konut ayıplı çıkarsa, Kanun'un sağladığı haklardan biri, sözleşmeden dönme hakkıdır. Bu, alıcının konutu geri vererek ödediği parayı geri alma hakkına sahip olduğu anlamına gelir.

Ayıp Oranında Bedelden İndirim: Tüketiciler, konutun değerini düşüren ayıplar için, ayıp oranında bedelden indirim talep edebilir. Bu, konutun kusurları nedeniyle yaşanan değer kaybını telafi etmeyi amaçlar.

Onarım Talebi: Alıcı, tüm masrafların satıcı tarafından karşılanması koşuluyla, konutun onarılmasını talep edebilir. Bu, özellikle onarım mümkün ve mantıklı olduğunda, alıcının konutu tutma isteğini koruyan bir seçenektir.

Misliyle Değiştirme: Eğer mümkünse, alıcı ayıplı konutun, ayıpsız bir benzeriyle değiştirilmesini talep edebilir. Bu, satıcının aynı değerde ve özelliklerde bir konut sağlayabilmesi durumunda geçerli bir seçenektir.

Tüketici, bu haklardan herhangi birini kullanabilir ve satıcı, alıcının talebini yerine getirmekle yükümlüdür.

Ayıplı Konut Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Ayıplı konutla ilgili uyuşmazlıklar, Tüketici Mahkemelerinde çözümlenir. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a göre, bu tür davaları çözmekle görevli olan mahkemeler, tüketici haklarını koruma amacı güder. Bu mahkemeler, tüketici hukuku ve ilgili kanun hükümlerine göre karar verir.

2. El Konutlarda Ayıptan Sorumluluk Süresi Nedir?

İkinci el konutlarda, ayıplı malın sorumluluğu, ayıplı olduğu bilinerek satın alınanlar hariç, bir yıldan başlar. Konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar için bu süre üç yıldan az olamaz. Eğer ayıp, satıcı tarafından gizlenmişse, zamanaşımı hükümleri uygulanmaz.

Müteahhit Yaptığı Evden Ne Kadar Süre Sorumludur?

Türk Borçlar Kanunu'na göre, müteahhit, inşaatı teslim ettiği tarihten itibaren beş yıl boyunca gizli ayıplardan sorumludur. Ancak, ayıbın ağır kusur sonucu ortaya çıktığı durumlarda, bu sorumluluk süresi yirmi yıla kadar çıkabilir.

Ayıplı Mal Satıcıya Nasıl Bildirilir?

Türk hukuk sisteminde, açık ve gizli ayıp olarak iki tür ayıp tanımlanır. Açık ayıplar, basit bir muayene ile tespit edilebilen; gizli ayıplar ise, detaylı bir inceleme gerektiren veya zamanla ortaya çıkan kusurlardır.

Ayıplı mal, Kanun'un 10. maddesi uyarınca, ilk altı ay içinde ortaya çıkarsa, bu durumda malın teslimi esnasında ayıbın var olduğu kabul edilir.

Satıcı, satışını gerçekleştirdiği konutlardaki gizli ayıplardan beş yıl süreyle sorumludur. Eğer ayıp hile ile gizlenmişse, zamanaşımı işlemez. İkinci el satışlarda, satıcının ayıplı maldan sorumluluğu bir yıldan, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallarda ise üç yıldan az olamaz.

Bir Müteahhit Bir Binadan Ne Kadar Sorumlu?

Gizli ayıplar için müteahhitin sorumluluk süresi, işin tesliminden itibaren beş yıldır. Ancak, yapıda ağır kusurlar bulunması durumunda, bu süre yirmi yıla kadar uzayabilir. Bu süreler, dava açma hakkının zaman aşımı süresini de belirler.

Ayıplı Konut Tespit Davası İstinaf Mahkemesi Kararı

AYIPLI KONUT TESLİMİ NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ DAVASI - İLK DERECE MAHKEMESİNCE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA BAKILMASI GEREKEN DAVANIN TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA GÖRÜLMÜŞ OLDUĞU - GÖREVE İLİŞKİN OLARAK YAPILAN BU YANLIŞLIK NEDENİYLE İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ RESEN KALDIRILMASI.

ÖZET: İlk derece mahkemesince "Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla" bakılması gereken davanın "Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla" görülmüş olmasından dolayı göreve ilişkin olarak yapılan bu yanlışlık nedeniyle 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 353/1-a-3 maddesi uyarınca ilk derece mahkemesi kararının resen kaldırılmasına,

Dosyanın "Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla" görülerek, bu sıfatla hüküm tesisi için kararı veren mahkemeye gönderilmesine, kaldırma kararının sebep ve şekline göre istinaf yoluna başvuran davacı vekilinin esasa yönelik istinaf itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekmiştir. Ayıplı Konut Tespit Davası

Bu haber toplam 381 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara