Bina Malikinin Sorumluluğu

Bina Malikinin Sorumluluğu
Bina Malikinin Sorumluluğu Bina malikinin kusursuz sorumluluğu, Bina ve yapı malikinin sorumluluğu, Bina malikinin cezai sorumluluğu *Bina maliki, binanın bakım ve onarımından (muhafazasından) doğan zararlardan kusuru bulunmasa bile ve hatta bu bakım ve muhafaza yükümlülüğü üçüncü bir şahsa (örneğin kiracıya) bırakılmış olsa dahi tazminat ile sorumludur. *Zararın...
Bina Malikinin Sorumluluğu konusunda, Bina veya yapılı eserlerin malikinin sorumluluğu bir bina veya yapı ile ilgili binanın yapılmasında bozukluk ve binanın onarılmasında gösterilen eksiklik nedeniyle ortaya çıkan zararların bina sahibi tarafından karşılanması esasına dayanmaktadır. Şayet binada intifa ve oturma hakkına sahip başka kimseler bulunuyorsa bu durumda ortak sorumluluktan söz edilmektedir. Bina malikinin sorumluluğu zarar görenin maddi ve manevi tazminat talebinde bulunması yönünde bina maliki aleyhine yönelttiği dava konusunun alanına girmektedir. Bu zarar ölüm, yaralanma gibi kişiye yönelik olabileceği gibi kişiye ait eşyaların ve malların zarar görmesi sebebiyle de olabilmektedir.

Bina Malikinin Sorumluluğu Şartları Nelerdir?

Bina malikinin meydana gelen zarardan sorumlu tutulabilmesi için 5 şartın birlikte gerçekleşmesi gerekir. Bu şartlar;
  • Bina ve yapının varlığı,
  • Binaya sahip olan malik,
  • Binanın yapılışında bozukluk veya bakımında eksiklik,
  • Meydana gelen zarar,
  • Meydana gelen zarar ile malikin kusuru arasında illiyet bağının bulunması
Halinde zarar gören dava açarak zararın tazminini isteyebilir.

Bina Malikinin Sorumluluğu Nedeniyle Tazminat Davası

Bina malikinin sorumluluğu iş kazasında bina malikinin sorumluluğu şeklinde gerçekleşebileceği gibi binaya bakım yapmamak şeklinde de ortaya çıkabilmektedir. Bir yapıdan kaynaklanan zarara sebep olduğu düşünülen malik aleyhine zarar gören veya zarar görenin mirasçıları mahkemeye başvurarak zararın giderilmesini isteyebilirler. Bu zarar manevi acılardan kaynaklanabileceği gibi hastane masrafları, iş gücü kaybına uğrama, mal ve eşyanın zarar görmesi şeklinde de olabilmektedir. Bina maliki sebebiyle açılan tazminat davalarında kusurluluğun davacı tarafından ispatı zorunludur. Bu sebeple tazminat davaları konusunda deneyimli avukatlık bürolarından hukuki yardım ve avukatlık hizmetinin alınması zararın tam olarak ve hızlı bir biçimde tazmin edilmesine olanak sağlayacaktır.

Bina Malikinin Sorumluluğunda Görevli Mahkeme Neresidir?

Bina malikinin sorumluluğundan kaynaklanan zarar hallerinde taşınmazın bulunduğu yerdeki mahkemeler tazminat davalarına bakmakla yetkilidir. Taşınmazın bulunduğu yerlerim yerindeki asliye hukuk mahkemelerinde bina malikinin sebep olduğu zararlara karşı maddi ve manevi tazminat davaları görülmektedir.

Bina Malikinin Sorumluluğundan Kaynaklanan Davalarda Zamanaşımı

Bina malikinin sorumluluğundan kaynaklanan durumlarda zamanaşımı işlemekte ve zamanaşımı geçtikten sonra dava açılamamaktadır. Bina malikinden kaynaklanan kusurlarda dava zamanaşımı zarar görenin zararı ve zarar veren faili öğrendiği tarihten itibaren 2 yıl zararın meydana geldiği tarihten ise 10 yıl içinde zamanaşımına uğramaktadır. Bina malikinin sorumluluğu nedeniyle dava açılması ve tazminata hükmedilmesi halinde bina sahibi binanın yapımından kaynaklanan kusurlarla ilgili müteahhidin sorumluluğu konusunu ileri sürerek tazminatın kusurlu olan kişilerden rücu edilmesini talep edebilecektir.

Bina Malikinin Sorumluluğu

Bunun ispatı zarar görene düşmektedir. Zarara yapım bozukluğu veya bakım eksikliği dışında ve bunların bir katkısı olmaksızın mücbir sebepten veya üçüncü bir kişinin kusurundan kaynaklanan bir fiilin sebep olması halinde ise illiyet bağı kesildiğinden malikin sorumluluğuna gidilmeyecektir. Bina malikinin sorumluluğu, bina maliki ile zarar uğrayan arasında bir akdi ilişki yoksa kural olarak bir yıllık zamanaşımına tabidir. Kusursuz sorumluluk hallerinde zarar görenin ağır kusurunun illiyet bağını keseceği kabul edilir. Ne var ki, bunun için öncelikle kusursuz sorumlu olanın, olay içinde, ek bir kusurunun bulunmaması da zorunludur.

Kat Maliklerinin Ortak Yerler Üzerindeki Hakları

Binan Kat maliklerinin aralarında çıkan uyuşmazlıklarının çözümüne yarayan kanun kat mülkiyeti kanunudur. Kat malikleri arasındaki uyuşmazlıkların çözüm yeri gayrimenkulün bulunduğu yerde ki Sulh hukuk mahkemesi görevlidir.

Bina Malikinin Dava Açma Hakkı

Kat malikleri, ortak alandan yararlanmaları arsa payı oranındadır. Aksine bir sözleşme var ise bu sözleşmeye uyularak yararlanma gerçekleşir.

Bina Malikinin Tazminat Sorumluluğu

Her bağımsız bölümün bina sahibi, arsa payı oranında bu ortak yerlerin korunması ve aynı zamanda zarar veren kişilere karşıda el atmanın önlenmesi, tazminat davaları açma hakkına sahip olmakla beraber, 3. kişilerce açılan tazminat davalarında da taraf ve sorumludur. Bir başka konu olan binalarda ki bina girişi, asansör ve otomat gibi konularda arsa payı oranı gözetilmez. Asansörün kullanılması veya bina girişinin engellenmesinden dolayı kat maliki sulh mahkemesine başvuru yaparak bu konulara hakimin müdahalesini isteyebilir. Garaj ve merdiven sahanlığını kat maliki tek başına kullanamaz, bunla ilgili sorunlar hakimin müdahalesiyle çözümlenir. 3.Kişilere verilen Zarardan Kat Malikinin Sorumluluğu Binada kapıcı çalıştırılması ve tazminatların ödenmesinde, kat malikleri sorumludur. Ayrıca 3. şahıslara karşıda verilen zararlardan dolayı her bir kat maliki arsa payı oranında sorumludur. Bina giderleri ve tamirlerinde de kat malikleri sorumlu olup, kiracıların ödemesi gereken zorunlu aylık giderlerden dolayı kiracıya rücu edebilir. Makalede Bina Malikinin Sorumluluğu konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Gayrimenkul Hukuku Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 282 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara