Fuzuli İşgal Nedeniyle Ecrimisil Davası

Fuzuli İşgal Nedeniyle Ecrimisil Davası
Fuzuli İşgal Nedeniyle Ecrimisil Davası | İnsanlar başlarına bu gibi olaylar gelmeden önce bu gibi hukuki kavramların ne olduğunu bilmemektedir. Bu sebeple önce tanımları açıklamak gerekmektedir. Hazineye ait olan veya özel mülkiyette olan taşınmaz için, mal sahibinin rızası olmadan veya hazinenin izni olmadan, gerçek veya tüzel kişilerce bir zarara uğrayıp uğramadığı...
İnsanlar başlarına bu gibi olaylar gelmeden önce bu gibi hukuki kavramların ne olduğunu bilmemektedir. Bu sebeple önce tanımları açıklamak gerekmektedir. Hazineye ait olan veya özel mülkiyette olan taşınmaz için, mal sahibinin rızası olmadan veya hazinenin izni olmadan, gerçek veya tüzel kişilerce bir zarara uğrayıp uğramadığı söz konusu olmadan bu malın kullanılmakta olması ve işgalcinin bu konuda kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın işgalci tarafından ödenmekte olan tazminata ecrimisil denmektedir. Bu konuda fuzuli işgal ise taşınmazı işgal eden kişi olmaktadır. | Fuzuli İşgal Nedeniyle Ecrimisil Davası Yaptığı davranışta kusurlu olup olmadığına bakılmadan, bir malın zilyetliğini, yetkili idarenin izni veya mal sahibinin rızası ile muvafakatı olmadan eline geçiren, elinde tutan veya bir şekilde bu malı kullanan veya tasarrufunda bulunduran gerçek veya tüzel kişilere fuzuli şagi yani işgalci denmektedir. Bahsi geçen taşınmaz ile alakalı olarak izinsiz inşaat yapmak, izinsiz kullanmak, kiraya verilen taşınmazın kira süresi sonrasında bir yenileme yapılmadığı halde işgaline devam etmek işgal şekillerinin ifadesi olmaktadır. Bu işgaller nedeni ile açılacak tazminat davalarında avukat büroları ve avukat yardımı alınarak sürecin yürütülmesi önemli bir gereklilik olmaktadır. Ecrimisil tazminat bir kira bedeli olmamaktadır. Haksız bir şekilde yapılan işgal için ödenen tazminat olmaktadır. bu tazminat için geriye dönük hesaplama yapılmaktadır. Bir taşınmazın izinsiz kullanımının karşılığı olan bir tazminat olarak ifade edilmektedir. Ecrimisil bedeli belirlenirken imar durumu, yüz ölçümü, niteliği, alt yapı hizmetleri, verimliliği, konumu, işgal öncesinde halindeki sağlayacağı gelir, aynı yer ve mahallede bulunan emsal nitelikteki taşınmazların kira bedelleri dikkate alınarak bir tutar belirlenmektedir. Hazineye ait olan bir taşınmazın idarenin izni olmadan gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarrufu edilmesi durumda da ecrimisil tazminatı alınabilmektedir. Alınacak ecrimisil tazminatı işgalciye mülkiyeti kullanma hakkı vermemektedir. Ecrimisil geçmişe dönük olarak alınabilen bir tazminat olmaktadır. Bu tazminatın alınması işgalciye tapuya ilişkin bir hakta vermemektedir. Ecrimisil ihtarnamesinin tebliğ edilmesinden itibaren kişinin veya vekilinin 30 gün içerisinde idareye dilekçe ile itiraz hakkı bulunmaktadır.  İdare yapılan bu itiraz üzerine 30 gün içerisinde olumlu veya olumsuz olarak bir ecrimisil tutanağı düzenleyerek ilgilisine tebliğ etmektedir. Yapılan bu tebligat tarihinden itibaren 60 gün içerisinde idari yargıda yapılan ecrimisil ihbarnamesinin veya ecrimisil düzeltme ihbarnamesinin iptal edilmesi için dava açabilmektedir. | Fuzuli İşgal Nedeniyle Ecrimisil Davası

Fuzuli İşgal Nedeni İle Tahliye Davası

6570 sayılı kanun ile kira sözleşmelerinde aksine bir açıklama olmadığı sürece, kiralanmış olan yerin kiracı tarafından bir başkasına kiraya vermesine veya kiracının kiracılık haklarını devretmesine kanunen izin verilmektedir. Bahsi geçen kanunda yanı şekilde kiracının terk ettiği taşınmazın başkasına herhangi bir sebeple işgal ettirmesine de izin verilmemektedir. Yapılan sözleşmelerin asıl amacı başkalarına kiraya verilmesi gereken veya mutat olan otel ile pansiyon gibi yerlerin ise bu yasal hüküm dışında olduğu belirtilmektedir. Belirtilen yasaklara aykırı bir davranışın olması durumunda yapılan Fuzuli İşgal Nedeniyle Ecrimisil Davası ve fuzuli işgalin tahliyesi için Sulh Hukuk Mahkemesine dava açılabilmektedir. | Fuzuli İşgal Nedeniyle Ecrimisil Davası

Bu haber toplam 317 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara