Gayrimenkul Davaları Hakkında Merak Edilen Sorular

Gayrimenkul Davaları Hakkında Merak Edilen Sorular

Gayrimenkul Davaları Hakkında Merak Edilen Sorular. Hukuk alanındaki önemli yargılamaların çoğu gayrimenkul hukuku kapsamında yapılmaktadır.

Eşya hukukunun önemli bir kısmını teşkil eden gayrimenkul hukuku, ilgili alanda meydana gelen uyuşmazlıkları çözmeyi amaçlar.

Gayrimenkul Davaları Hakkında Merak Edilen Sorular

Tapu, istihkak, kamulaştırma, kira, izaleyi şuyu gibi davaları kapsayan gayrimenkul hukuku taşınmazlar ile ilgili genel yargılamaların ismidir. Bu alanda hukuki anlaşmazlıkları olanlar,

Gayrimenkul sektörüne hakim, emlak piyasasını takip eden, bu alanda oluşacak uyuşmazlıkları tespit edebilen, gayrimenkul hukuku mevzuatını bilen kişidir. Gayrimenkul Davaları Hakkında Merak Edilen Sorular seçeneği ile ilgili alanda sık olarak sorulan sorulara yanıt bulabilirsiniz.

  • Paylı Mülkiyet Ne Demektir?

Paylı mülkiyet, birden fazla kişinin tek bir eşya üzerinde eşit hisseler sahibi olma durumlarına denilir. Eşya paylaşılmadıkça bir şey üzerinde, belli hisseler miktarınca mülkiyet oluşmaktadır. Dolayısıyla paydaş olan taraflar söz konusu şey üzerinde birbirlerine onayı olmaksızın herhangi bir satış, rehin etme, haciz gibi işlemler yaptıramazlar.

  • Bütünleyici Parça Nedir?

Asıl şeyin yapısı değişmedikçe, zarar uğratılmadıkça ondan ayrılmayan parçalarıdır. Asıl şeye sahip olan kimse onun bütünleyici parçalarına da sahip olmaktadır. Örneğin bir binanın garajı ya da balkonu aksine hüküm olmadıkça bina sahibinin kullanımı tasarrufundadır.

  • İstihkak Davası Nedir?

Kullanım hakkı olmayan kimselere karşı mülk sahibi tarafından açılan davadır. Örneğin kullanımı için verilmiş bir evin, daha sonra kişi tarafından gasp edilmesi, evden çıkılmaması durumunda istihkak davası açılmaktadır. Asliye Hukuk Mahkemeleri tarafından yürütülürler.

  • İşgal Nasıl Yapılır?

Tapulu taşınmazlar herhangi bir kimseye ait değilse yani sahipsiz iseler iktisap yapılabilirler. İşgalle birlikte mülkiyet hakkı kazanılmaktadır.

  • Paydaşlığın Giderilmesi Davaları Nedir?

Bir zaman paydaş yani ortak olan kimselerin ortaklıklarını giderme aşamasındaki taşınmazların nasıl taksim edileceğine dair açılan davalardır. Tapuya kayıtlı taşınmazlar, gemiler, özel yol olarak tapuya kayıtlı parseller, su yerleri, tahvil tasarruf konusu, para ve alacaklar bu davanın kapsamı içerisindedir.

  • Kiracı Evden Nasıl Çıkarılır?

Kiracının kirayı ödememesi, gayrimenkul tadilatı, ev sahibinin eve ihtiyaç duyması gibi durumlarda ihtar uygulanmaktadır. Eğer bir kira yılı içerisinde kiracı iki haklı ihtar almışsa tahliye durumu söz konusu olmaktadır. Aynı zamanda kira sözleşmesi de dolmuşsa ve yeni sözleşme yapılmamışsa şartsız olarak ev sahibinin talebi gereği evi boşaltması gerekmektedir. Bu durumlarda kiracı tahliyeye yanaşmıyorsa tahliye davası açılarak, kiracının tahliyesi sağlanır. Kiracıya gönderilen haklı ihtarlar mahkemeye eksiksiz olarak sunulmalıdır.

  • Kamulaştırma Davaları Nedir?

Kamu yararı için özel mülk, arazi gibi gayrimenkullerin fiyatlarının ödenmesi karşılığında kamuya alınması işlemine yönelik doğan anlaşmazlıklarda açılan davalardır. Kamulaştırma bedeli mülk sahibine düşük gelmişse ya da kişi söz konusu yeri elden çıkarmak istemiyorsa kamulaştırma davası açabilmektedir.

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara