Hisseli Arsa Satışı Nasıl Yapılır? Hisseli Tapu Nasıl Satılır ve Alınır?

Hisseli Arsa Satışı Nasıl Yapılır? Hisseli Tapu Nasıl Satılır ve Alınır?
Bir hissedarın payını satma kararı almış olması sonrasında, diğer hissedarlar kişinin hissesini alabilir. Bu hak daha öncelikli bir haktır. Peki, Hisseli arsa sayışı nasıl yapılır?

Hisseli tapu sahipliği, birden fazla kişinin bir taşınmaz üzerinde pay sahibi olduğu durumları ifade eder ve bu, gayrimenkul alım satımlarında bazı özel düzenlemeleri gerekli kılar.

Hisseli tapuda satış, hem hissedarların haklarını korumayı amaçlar hem de alım satım işlemlerinin adil ve düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. Aşağıda, hisseli tapunun nasıl satılabileceği, hissedarların kendi paylarını satabilme durumu, arsa satışları, anlaşmazlık halleri ve hisse satışıyla ilgili detaylı bilgiler sunulmaktadır.

Hisseli Tapu Nasıl Satılır?

Hisseli tapuya sahip bir taşınmazın satışı, tüm hissedarların ortak kararıyla gerçekleştirilebilir. Bu durumda, gayrimenkulün tamamı tek bir işlemle satılabilir. Hissedarlar, satış için tapu dairesinde bizzat hazır bulunmalı veya bir avukata ortakları adına hareket etme yetkisi vermelidir.

Hissedar Kendi Payını Satabilir mi?

Hisseli tapuda bir hissedar, kendi payını satmak istediğinde, öncelikle diğer hissedarlara satış niyetini bildirmekle yükümlüdür. Bu, diğer hissedarlara öncelikli satın alma hakkı, yani şufa hakkı tanımak içindir. Bildirimden sonra, diğer hissedarların bu hakkı kullanmaması durumunda, hisse üçüncü bir kişiye satılabilir.

Hisseli Tapulu Arsa Satışı Nasıl Yapılır?

Hisseli tapulu arsa satışı, noterde yapılan sözleşme veya tapu sicilinde gerçekleştirilebilen bir işlemdir. Ancak, satış işlemi yapılırken diğer pay sahiplerinin şufa hakkının gözetilmesi gerekir. Şufa hakkı, diğer hissedarların taşınmazın satışı durumunda, satın alma işleminde öncelik sahibi olmalarını sağlar.

Hisseli Arsada Anlaşmazlık Olursa Ne Olur?

Hisseli arsalarda tüm hissedarların anlaşması durumunda, taşınmazın bölünmesi için tapu dairesine başvurulabilir. Anlaşma sağlanamazsa, izale-i şuyu (ortaklığın giderilmesi) davası açılabilir ve bu dava yoluyla taşınmazın satışa çıkarılması mümkündür.

Hisseli Tapuda Kendi Hisseni Nasıl Satarım?

Bir hissedar, kendi hissesini satmak istiyorsa ve diğer hissedarlarla anlaşma sağlanamıyorsa, hissesini yasal olarak satması mümkün değildir. Bu durumda, satış işlemi ancak tüm hissedarların mutabakatı ile gerçekleştirilebilir. Diğer hissedarların rızası olmaksızın yapılan satışlar, yasal geçerlilik kazanmaz.

Hisseli tapu sahipliği ve ilgili satış işlemleri, hissedarlar arasında açık iletişim ve anlaşmanın önemini vurgular. Tüm hissedarların haklarının korunması adına, satış işlemleri sırasında yasal prosedürlere dikkatle uyulmalı ve gerekirse uzman hukuki yardım alınmalıdır.

Hisseli arsaların satışı, birden fazla hissedarı olan arsa sahipleri tarafından gerçekleşir. Arsa üzerinde hisse hakkı olan her bir kimseye hissedar denir. Hissedarlar, arsayı hisse sahibi olmayan diğer kişiye ya da, diğer hisse sahibine satabileceklerdir.

Bir arsa hissedarlardan biri tarafından satılmak istendiğinde, diğer hissedarların arsayı ön alım hakkı vardır. Buna şufa hakkı denir. Arsa üzerinde yapılacak tasarruf işlemleri, payları farklı bile olsa bütün maliklerin duruma katılımı ve ortak iradesi ile yapılacaktır.

Ön Alım (Şufa) Hakkı Nedir ve Nasıl Gerçekleşir?

Bir hissedarın payını satma kararı almış olması sonrasında, diğer hissedarlar kişinin hissesini alabilir. Bu hak daha öncelikli bir haktır. Hisseli arsa sayışı nasıl yapılır? noktasında dikkat edilmesi gereken birkaç ayrı mesele bulunur;

  • Şufa hakkı malın satışa çıkarılmasından sonra başlar ve mal satıldıktan sonra devam eder. Satış öncesinde şufa hakkından vazgeçildiğine dair yapılan anlaşmalar geçersizdir.
  • Hissedar payını diğer paydaşlardan herhangi birine satmaya karar vermişse, geriye kalan hisse sahiplerinin şufa hakkı olmaz.
  • Taşınmaz paylı mülkiyete tabi olmadığında şufa hakkı kullanılmaz.

Ön Alım (Şufa) Hakkı Davaları Nasıl Gerçekleşir?

Hisseli arsa satışında şufa hakkı davalarında davalı payın satıldığı üçüncü kişidir. Bu noktada payını satan kişinin davalı olma olasılığı yoktur. Davanın görüleceği görevli mahkeme, malın bulunduğu bölgede yer alan mahkemedir. Yetkili mahkeme, Asliye Hukuk Mahkemesi’dir.

Şufa hakkının süresi elbette sınırsız değildir. Medeni Kanun paydaşlar arasındaki bütünlüğün bozulmamasını amaçlarken aynı anda üçüncü kişi alıcıların hakkını da korur. Bu nedenle şufa hakkı, hak düşürücü süre;

  • Satış noter aracılığı ile alıcı tarafından bildirilmişse, 3 ay,
  • Satış noter aracılığı ile alıcı tarafından bildirilmemişse, 2 yıl

Şeklinde ifade edilir.

Şufa Hakkı Sözleşme İle Elde Edilir mi?

Herhangi bir kişiye şufa hakkı yani ön alım hakkı vermek mümkündür. Bunun gerçekleşmesi için, tapu kütüğüne şerh verilir. Bu şekilde herhangi bir üçüncü kişi, satılacak alan üzerinde sözleşme koşulları uyarınca olmak kaydı ile, şufa hakkına sahiptir. Sözleşme ile edinilen şufa hakkı 10 yıl sonra bir işlem yapılmaksızın sona erecektir.

Hisseli Arsa Satışı Nasıl Yapılır?

Bir arsanın hak sahibi olarak birden fazla kişinin yasal olarak hakkı bulunması durumunda hisseli bir arsadan bahsedilmek mümkün olabilmektedir. Bu konuda hisseli arsanın hak sahiplerine hissedar denmektedir.

Bu hissedarlar birbirleri ile anlaşarak arsanın tamamını bir başkasına satabilmektedirler. Bunun yanında tekbir hissedar hakkı olan kısmı satabilmektedir. Bir hissedar bu satışı diğer hissedarlara, diğer tek bir hissedara veya üçüncü bir kişiye yapabilmektedir.

Hisseli Arsada Diğer Hissedarlardan Birine Satış Durumu Nedir?

Bir arsa veya taşınmazda payı olan hissedarın bu payını satmak istemesi durumunda öncelikle bu taşınmazda payı olan diğer hissedarların alma hakkına izin vermesi gerekmektedir.

Birçok kişinin hissesinin bulunduğu bir taşınmazda bir hissedarın haklarını satmak istemesinde öncelikli alım hakkı diğer hissedarlarda olmaktadır. Şufa hakkı denilen bu hakkın yerine gelmesi için hissesini satacak olan hissedarın öncelikle diğer hissedarlara bunu belirtmesi ve almak isteyip istemediklerini sorması gerekmektedir. Bunun yazılı veya sözlü olarak yapabilmektedir.

Şufa hakkı önceden yazılı veya sözlü olarak yok yasılmamaktadır. Bir taşınmazın ortak şekilde alınması durumunda bir anlaşma yapılması ve şufa hakkının geçersiz sayılması mümkün değildir. Hissedarlar arasından birinin hissesinin satılması konusunda ilk alım hakkı diğer hissedarlarda olmaktadır.

Bu hissedarların almak istememesi veya alamaması durumunda üçüncü bir kişiye bu satılabilmektedir. Aynı şekilde hissesini satmak isteyen hissedarın diğer hissedarlardan birine bu payını satması ile diğer hissedarların şufa hakkı olmamaktadır.

Hisseli Arsa Satışında Şufa (Önalım) Hakkı Davaları

Hisseli bir taşınmazda yapılacak olan bir hissedarın üçüncü kişiye yapılacak satışından sonra diğer hissedarların şufa hakkı konusunda satışa itiraz davaları açabilmektedirler. Hissedarlar kendilerine haber verilmeksizin ve şufa haklarının yerine getirilmeksizin hisse satışında itiraz davaları açabilmektedirler.

Bu davalar hissedarların birbirlerine açacakları ön alım hakları ile alakalı bir dava olmaktadır. Hissedarların aralarından bir hissedarın diğer hissedarlara satış niyeti konusunda bilgi vermesi ve bu konuda şufa hakkının kullanılmasının istenil istenmeyeceği sorulmalıdır. Yapılacak hisse satışları sorunsuz olacaktır.

Hisseli Arsa Satışında Şufa Hakkı Davasının (Önalım Davası) Süreleri Nelerdir?

Hissedarların bir hissedarın şufa hakkını yerine getirmeden üçüncü bir kişiye hisse satışını yaptığını öğrendikleri tarihlerden itibaren üç ay içerisinde dava açma hakları bulunmaktadır.

Bu durumun öğrenilmesinden sonra üç ay geçmesi ile bu dava hakları düşmüş olacaktır. Bunun yanında öğrenilmesi ve üç aylık sürenin kullanılması durumu satışın yapılmasından iki sene içerisinde geçerli olmaktadır.

Bir hissedarın diğerlerine haber vermeden üçüncü bir kişiye hissesini satması sonrasında iki sene içerisinde itiraz davası açılması gerekmektedir. İki senenin dolması sonrasında bu davayı açma hakkı bulunmayacaktır. (Hisseli Arsa Satışı Nasıl Yapılır?)

Hisseli Arsa Satışında Hissedarlardan Biri Hissesini Satması Konusunda Hangi Belgeler Gerekmektedir?

Hisseli bir taşınmazın belirli hisselerinin satılması konusunda öncelikle ilgili tapu müdürlüğüne gidilmelidir. Tapu Sicil Müdürlüğü’nde hisseli bir taşınmazın belirli hisselerinin satışı konusunda gerekli olan evraklar belirtilecektir. Bu evrakların sunulması ile satış için bir gün belirlenecektir.

O günde satış işlemleri gerçekleştirilmiş olacaktır. Hisse satışı yapan kişi ile alacaklı kişinin anlaşmış olması ve tapu müdürlüğüne o şekilde gitmeleri gerekmektedir. Bu şekilde gerekli evraklar toplanarak işlem yapılacaktır. (Hisseli Arsa Satışı Nasıl Yapılır?) Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

Bu haber toplam 1049 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara