İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Nasıl Yapılır? İpotek paraya çevrilmeden kefile gidilir mi? Örnek Kaç,

İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Nasıl Yapılır? İpotek paraya çevrilmeden kefile gidilir mi? Örnek Kaç,
İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip, İpotekli alacaklı, borçlu(ları) hakkında ya ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilâmsız takipte bulunur. Peki, İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Nasıl Yapılır?

Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip, genellikle ipotek gibi teminatlarla güvence altına alınan alacakların tahsil edilmesi sürecidir. Bu yöntemde, alacaklı alacağını tahsil edebilmek için öncelikle rehin konusu malın satışını talep eder.

Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Nedir?

İpotekli taşınmazlar için bu süreç, icra dairesi aracılığıyla gerçekleştirilen bir satış işlemi ile yapılır. Bu takip yolu, teminat altına alınan alacakların tahsili için alacaklının başvurmak zorunda olduğu öncelikli yoldur.

İpotekin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip İtirazı Satışı Durdurur mu?

Evet, ödeme emrine yapılan itiraz, ipotekle teminat altına alınan alacağın ödenmesi veya ertelenmesine ilişkinse, İcra ve İflas Kanunu'nun (İİK) 150a maddesi ve atıfta bulunulan 66. madde uyarınca takibi otomatik olarak durdurur. Bu tür bir itiraz, icra sürecinin geçici olarak askıya alınmasına neden olur, ta ki mahkeme itirazın geçerliliğini değerlendirip bir karar verene kadar.

İpotek Takibi İçin Örnek Kaç Numaralı İcra Emri Gönderilir?

İpotek alacaklısı tarafından yapılan ilamlı takip talebi sonrası, icra müdürü borçluya ve varsa rehin maliki olan üçüncü kişiye İİK'nın 32. maddesi gereğince yedi gün süre vererek 44 numaralı icra emri gönderir. Bu emir, alacaklının alacağının tahsil sürecini başlatır ve ilgili tarafları süreç hakkında bilgilendirir.

İpotek Paraya Çevrilmeden Kefile Gidilir mi?

Evet, Türk Borçlar Kanunu'nun (TBK) 586. maddesine göre, müteselsil kefil olarak veya buna eşdeğer bir ifadeyle yükümlülük altına giren kefile, borçluyu takip etmeden veya taşınmaz rehnini paraya çevirmeden doğrudan başvurulabilir. Bu durum, alacaklının tahsilat sürecinde daha fazla seçeneğe sahip olmasını sağlar.

İpotekin Paraya Çevrilmesi Ne Kadar Sürer?

İpotekli taşınmazın satış süreci, icra dairesi tarafından yönetilir ve genellikle satış talebinden itibaren en fazla üç ay içerisinde tamamlanması beklenir. Bu süreçte, taşınmazın değeri belirlenir ve uygun bir açık artırma ile satışa çıkarılır. Satış, alacaklının alacağının tahsil edilmesi amacıyla yapılır.

İpotek Kaç Yılda Düşer?

Türk hukukunda ipotek ve ipoteğe bağlı alacaklar için bir zamanaşımı süresi uygulanmamaktadır. İpotek, üzerinde herhangi bir hak düşürücü süre geçmedikçe veya mahkeme kararıyla kaldırılmadıkça geçerliliğini korur. Bu durum, ipoteğin süresiz olarak varlığını sürdürebileceği anlamına gelir.

Tapu İpotek Kaldırma Ne Kadar Sürer?

İpotek kaldırma işlemi, ilgili belgelerin ve ipotek fek yazısının tapu müdürlüğüne sunulmasıyla başlar ve genellikle 1-2 hafta içinde tamamlanır. Bu süreçte, banka tarafından oluşturulan ve kredi sahibinin talebi üzerine sunulan ipotek fek yazısı ile işlem yapılır. İşlemin tamamlanması için ilgili harçların yatırılması gerekir.

İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Nasıl Yapılır?

İpoteğin nakite çevrilmesiyle takip diğer bir deyiş ile ipotekli icra takibidir. İpotek, olan ya da ilerde meydana gelmesi beklenen alacakları teminat altına almaktadır. Bir taşınmaz rehini çeşidi olan ipotek, paraya çevrilebilir ve takip bu şekilde yapılabilir.

İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip ilamsız olarak yapılır. Alacaklı olan kişinin yetkili icra dairesine yapacağı yazılı ya da sözlü takip talepleri aracılığı ile bu işlemler başlatılmaktadır. Borçlu olan kişi taşınmaz malikinin aynı kişi olması bu noktada önemsizdir. Bundan dolayı da takip talepleri borçlu ve taşınmaz maliki aynı kişi olması durumlarında borçluya ve malike yönetilmektedir. Çeşitli durumlarda yalnızca üçüncü kişiye takip yapılması gerekebilir.

İpoteğin Paraya Çevrilmesi Ne Kadar Sürer?

İpoteğin para çevrilmesi süresi kapsamında yapılan ihtarnameye karşı 7 gün içinde itiraz edilmelidir. Bu noktada:

  • İpotek sözleşmesinin tarafları ya da ipotekli taşınmazı daha sonra satın alan kişiler ya da mirasçıları, tapu sicil müdürlüğüne yurt içinde tebligat adresi bildirmelidir. Bildirilmediği durumlarda tescil talebi, tapu sicil müdürlüğü tarafından reddedilmektedir.
  • Adresin değiştirilmesi kapsamında da tapu sicil müdürlüğüne durumun bildirilmesi gerekmektedir. Aksi halde dava reddedilecektir.
  • Alacaklının ilamsız icra yolu seçmesi halinde borçlu taraf 7 gün içinde ödeme emrine itiraz edebilir. Fakat itiraz edilmezse ve 30 gün içinde borç ödenmez ise bu noktada ipotekli taşınmazın satış talebi yapılabilir.
  • Bu dava için yetkili olan mahkeme ise taşınmazın bulunduğu bölgedeki icra daireleri olmaktadır.

İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takip İtiraz Takibi Durdurur Mu?

İpoteğin paraya çevrilmesi ilamsız takip alacaklının tercih edebileceği yollardan biridir. Bu durumda, takip talebine ipotek belgesi ve sözleşme ilave edilebilir.

Borçlu olan taraf ise 7 gün içerisinde bu ödeme emrine itiraz etmelidir. Fakat rehin hakkı bu noktada itirazın konusu olmamaktadır. Borçlu olan kişinin belirtilen süre zarfında itiraz etmediği durumlarda ya da bir ay içerisinde borcunu ödemediği durumlarda itirazın iptalinin yanı sıra itirazın ortadan kalkması ve alacaklı olan kişi tarafından ipotekli taşınmazın satışı talep edilebilir.

Bu haber toplam 350 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara