İzale-i Şuyu Davaları Dilekçesi Örneği

İzale-i Şuyu Davaları Dilekçesi Örneği
İzale-i Şuyu Davaları Dilekçesi Örneği, Sulh hukuk mahkemeleri, dava konusunun değer veya tutarına bakılmaksızın; taşınır ve taşınmaz mal veya hakkın paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin davaları, görürlerHukuki bir işlem gereğince veya paylı malın sürekli bir amaca özgülenmiş olması sebebiyle paylı mülkiyeti devam...
İzale-i Şuyu Davaları Dilekçesi Örneği Nedir Nasıl Hazırlanır? Ortaklığın giderilmesi davaları dilekçesi yazıldıktan sonra, tevzi bürosuna teslim edilir ve izale-i şuyu davası süreci başlamış olur. Dava dilekçeleri, Sulh Hukuk Mahkemeleri’ne hitaben yazılır. Bu davanın görüleceği mahkemedir. Dilekçede yer alması gereken bilgiler şöyledir;
  • Davacının kimlik bilgileri ve adresi,
  • Davalının kimlik bilgileri ve adresi,
  • Davanın konusu,
  • Davanın açıklaması,
  • Hukuki nedenler,
  • Sonuç ve istek,
  • Davacının imzası
Konu ile ilgili deliller de dilekçeye eklenmelidir. İzale-i Şuyu davaları dilekçesi örneği edinildiğinde, yalnızca boşluklar doldurularak dava dilekçesi hazırlanamaz. Dilekçenin yeniden yazılıyor olması gerekir.

İzale-i Şuyu Davaları Nasıl ve Nerede Açılır?

Mirasçılar, bir mirası kendi aralarında anlaşarak paylaşamadıklarında, konunun mahkeme yolları ile çözülmesi için söz konusu davayı açarlar. Ortaklığın giderilmesi davasında izlenecek yolda, dava açıldığında, söz konusu mülk ile ilgili bütün ortaklar o davaya katılmak zorundadır. Hayatta olmayan ortağın yerini alan mirasçı davaya katılır. Aksi takdirde dava sonuçlanamaz. İzale-i Şuyu davaları, bir dilekçe yazılması sonrasında açılır. Davalarda, görevli mahkeme, Sulh Hukuk Mahkemeleri’dir. Yetkili mahkeme ise, söz konusu mülkün yer aldığı bölgeye bakan mahkeme olacaktır. İzale-i Şuyu davalarında ödenecek harç ve avukat giderleri gibi giderler, en başta davacı tarafından ödense dahi, dava sonuçlanınca, bütün tarafların payları tarafından ödenir. İzale-i Şuyu davaları, ortaklığın giderilmesi adına açılan davalardır. Bu davalarda kazanan ya da kaybeden taraf yoktur. Ortaklığın giderilmesi iki şekilde mümkündür;
  • Aynen taksim suretiyle ortaklığın giderilmesi,
  • Satış suretiyle ortaklığın giderilmesi

Aynen Taksim Suretiyle İzale-i Şuyu Nedir?

Aynen taksim suretiyle sonuçlanan davalarda, malın bölünmesi halinde değer kaybetmeyeceği iyi hesaplanmalıdır. Taraflar malı nasıl paylaşacakları konusunda anlaşamıyorlarsa, hakim malın taksim şartlarını karşılaması suretiyle, satılarak değil, bölüştürülerek paylaştırılmasına karar verebilir. Parçaların tamamı birbirine eşit olmadığında, değeri düşük olan parçaya para eklenir.

Satış Suretiyle İzale-i Şuyu Nedir?

Satış suretiyle İzale-i Şuyu, söz konusu taşınmazın bölünememesi halinde satılarak paylaştırılmasına karar verilmesi durumudur. Bu durumda mal, icra dairesi ya da satış memuru tarafından satılır. Malın satışını mahkeme gerçekleştirmeyecektir. Taşınmazda yer alan parçalar birlikte satılır. Konu bağlantısı olan ortaklığın giderilmesi davası için sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

İzale-i Şuyu Davaları Davası -Dilekçesi Örneği

… SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE DAVACI                                          : TC KİMLİK NUMARASI             :  ADRES                                           :  VEKİLİ                                          : Av. İlkay Uyar Kaba ADRES                                           : DAVALILAR                                 : ADRESİ                                         : KONU                                             : Taşınmazdaki İzale-i Şuyu Davaları Davası Paydaşlığın Giderilmesi İsteminden  ibarettir. AÇIKLAMALAR                          : 1- Müvekkilimiz.....................................................devamı müvekkilimiz açısından çekilmez hale gelmiştir. 2- Taşınmazın ...................................................................... ittifak etmektedirler. (EK 4) 3- ... HUKUKİ NEDENLER                  : HUKUKİ DELİLLER                    : …/ …/ … tarihli tapu kaydı, …/ …/ … tarihli …   bankası kredi sözleşmesi, …/ …/ … tarihli  adet fatura     ve …/ …/ … tarihli beş adet fatura SONUÇ VE İSTEM                      : Yukarıda a................................aygıyla talep ederiz. .../ …/ …  Davacı Vekili Av. İlkay Uyar Kaba  EKLER:        1- İzale-i Şuyu Davaları Dilekçesi Örneği                        2- Bir adet onaylı vekaletname örneği 3- Mirasçı

HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara