Kat Mülkiyeti Hukuku Avukatı / İlkay Hukuk Bürosu - 0312 229 25 05

Kat Mülkiyeti Hukuku Avukatı / İlkay Hukuk Bürosu - 0312 229 25 05
Kat mülkiyeti kanunu, hem arabuluculuk hem de mahkeme yoluyla çözülebilir. Kat mülkiyeti hukuku alanında tecrübe edinmiş avukat ve danışmanlık almak, bu tür uyuşmazlıklarda karşılaşılabilecek zorlukların üstesinden gelmede önemli bir avantaj sağlar.

Kat mülkiyeti hukuku, apartman ve siteler gibi çok katlı yapıların ortak yaşam düzenini, bu yapılar içindeki bağımsız bölümlerin mülkiyet haklarını, kat maliklerinin birbirleri ve yönetim organları ile olan hukuki ilişkilerini düzenleyen, gayrimenkul hukukunun bir dalıdır.

Bu hukuk dalı, kat irtifakı ve kat mülkiyetinin kurulması, yönetim planı, yönetici ve yönetim organlarının yetki ve sorumlulukları, ortak alanların kullanımı, kat malikleri arası ihtilafların çözümü gibi konuları kapsar.

Kat Mülkiyeti Kanunu arabuluculuğa tabi mi?

Kat Mülkiyeti Kanunu'ndan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde arabuluculuk önemli bir adım olarak öne çıkmaktadır. Bu süreç, kat malikleri, kiracılar veya yöneticiler arasında ortaya çıkan anlaşmazlıkların mahkemeye gitmeden önce arabuluculuk yoluyla çözülmesini zorunlu kılar. Arabuluculuk, tarafların daha hızlı ve daha az maliyetle uyuşmazlıklarını çözme şansı sunar.

Arsa Payının Düzeltilmesi Davası Nerede Açılır?

Arsa payının düzeltilmesi davası, taşınmazın aynına ilişkin olduğundan, taşınmazın bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesi'nde açılmalıdır. Bu tür davalar, taşınmazın fiziki koşullarını ve değerini etkilediği için, taşınmazın konumuna göre yetkili mahkemede görülmelidir.

Arsa Payının Düzeltilmesi Davası Yıkımı Durdurur Mu?

Evet, arsa payının düzeltilmesi davası açıldığında, mahkemeden ihtiyati tedbir kararı alınarak taşınmaza yönelik yıkım ve diğer müdahalelerin durdurulması talep edilebilir. Bu, dava sürecinde taşınmaz üzerindeki olası zararların önlenmesi için önemli bir adımdır.

Kat Malikleri Kurulu Kararı Nasıl İptal Edilir?

Kat malikleri kurulu kararlarının iptali için, taşınmazın bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açılması gerekir. İptali istenen kararın, kat maliklerinin çıkarlarına veya yasalara aykırı olması durumunda, mahkeme kararı iptal edebilir.

Elatmanın Önlenmesi Davasını Kimler Açabilir?

Ortak alanlara izinsiz müdahalede bulunulması durumunda, kat maliklerinden herhangi biri veya tümü, el atmanın önlenmesi davası açabilir. Aynı zamanda, paylı mülkiyet veya elbirliği mülkiyetinde olan paydaşlar da bu tür bir dava açabilirler.

Yönetim Planının Değiştirilmesi Koşulları Nelerdir?

Yönetim planının değiştirilmesi, kat maliklerinin en az 4/5 çoğunluğunun onayı ile mümkündür. Bu çoğunluk sağlanamazsa, değişiklik talep eden malikler mahkemeye başvurabilir ve hakimden yönetim planında değişiklik yapılmasına karar verilmesini talep edebilirler.

Kat Mülkiyeti Hukuku Avukatı Nedir?

Kat mülkiyeti hukuku avukatı, bu hukuk dalında özel olarak uzmanlaşmış, kat mülkiyeti kanunu ve ilgili diğer mevzuatlar çerçevesinde, apartman, site gibi yapıların yönetimi, bağımsız bölüm sahiplerinin hak ve yükümlülükleri, ortak alanların kullanımı ve bu alanda ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü konularında danışmanlık ve temsil hizmeti sunan avukatlara verilen genel bir isimdir.

Kat Mülkiyeti Davalarında Avukatlık Ücreti Ne Kadar?

Kat mülkiyeti davalarında avukatlık ücreti, davanın niteliğine, karmaşıklığına ve süresine göre değişiklik gösterir.

2024 yılı itibarıyla, Türkiye Barolar Birliği'nin Asgari Ücret Tarifesi'nde belirtildiği üzere, Kat Mülkiyeti Kanunu'ndan kaynaklanan hukuki işlemler için avukatlık hizmetlerinin ücreti 10.700 Türk Lirası'nın altında olamayacak şekilde ayarlanmıştır.

Aynı zamanda, Ankara Barosu tarafından yayımlanan ve öneri niteliğindeki ücret tarifesine göre, kat mülkiyeti ile ilgili davaların avukatlık ücretleri için 28.850 Türk Lirası olarak bir tavsiye fiyatı belirlenmiştir.

Kat Mülkiyeti Hukuku Avukatı Seçiminde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Kat mülkiyeti hukuku avukatı seçerken, avukatın bu alandaki mevzuata hakimiyeti, kat mülkiyeti hukuku ile ilgili dava ve içtihatları takip ediyor olması, pratikte karşılaşılan sorunlara çözüm üretebilme yeteneği ve deneyimi gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır.

Kat Mülkiyeti Hukuku Alanında Avukatın Önemi Nedir?

Kat mülkiyeti hukukunda avukatlık hizmeti almanın önemi, bu alanda karşılaşılan sorunların özgünlüğü ve karmaşıklığından kaynaklanır. Uzman bir avukat, kat mülkiyeti ile ilgili uyuşmazlıklarda hak kaybını önlemek, süreçleri doğru yönetmek ve en uygun çözümlere ulaşmak için gereklidir.

Ankara’da Kat Mülkiyeti Avukatı Nasıl Bulunur?

Ankara'da kat mülkiyeti hukuku alanında uzmanlaşmış bir avukat bulmak için, Ankara Barosu'nun tavsiyelerine başvurulabilir, internet üzerinden araştırma yapılabilir veya bu alanda hizmet veren avukatların sosyal medya ve web siteleri incelenebilir. Ayrıca, bu alanda yayın yapmış avukatlar veya meslektaş tavsiyeleri de değerlendirilebilir.

Bu haber toplam 291 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara