Kontratı Biten Kiracı Nasıl Çıkarılır, Tahliye Edilir?

Kontratı Biten Kiracı Nasıl Çıkarılır, Tahliye Edilir?

Kontratı Biten Kiracı Nasıl Çıkarılır, Tahliye Edilir? Gayrimenkul kiralanması esnasında, ev sahibi ve kiracı arasında kira sözleşmesi yapılır.

Sözleşmede, kira bedeli, kiracılık süresi, ödeme tarihleri, artış oranı ve kiracının kullanımına sunulmuş olan demirbaşlar yer alır.

Kontratı Biten Kiracı Nasıl Çıkarılır, Tahliye Edilir ?

Kira kontratı genellikle yıllık olarak imzalanır ve taraflar arasında olumsuz bir durum oluşmadıkça uygulanmaya devam edilir.

Sözleşme, süresi bitmesine rağmen yenilenmez ve ev sahibi, kiracıdan evin tahliyesini talep ederse, belirlenen süre içinde kiracının tahliyesi gerekir.

Kira Sözleşmesinin Süresi Dolduktan Sonra Ne Olur ?

Kira kontratı, ev sahibinin, gayrimenkul kullanım hakkını kiracıya bıraktığını, kiracının ise kullanım hakkı karşılığında kira bedeli ödemeyi kabul ettiğini beyan eden bir belgedir.

Sözleşmeler belirli bir süreliğine yapılır, bu süre genellikle 1 yıldır. Belirlenen süre sona erdiğinde taraflar anlaşmayı devam ettirmek suretiyle yeni bir sözleşme imzalayarak sürece devam ederler, eğer taraflardan herhangi biri veya her ikisi de anlaşamaz  ise, sözleşme bitiminden sonra belirlenen süre içinde ev boşaltılır.

Kira sözleşmesinde, evin teslim tarihi belirtilmiş ve süre sonunda da kira ilişkisinin devamına yönelik yeni bir sözleşme yapılmamış ise, kiracının bu süre sonunda evi boşaltması gerekir. Kiracının bu kurala uymaması halinde, ev sahibi sözleşme kuralları gereğince dava açarak kira kontratını sonlandırabilir.

Kira Kontratı Hangi Durumlarda Feshedilir ?

Borçlar Kanunu’ na göre belirli bazı durumlarda ev sahibi kira sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir, bu durumlardan biri de kira bedelinin ödenmemesidir.

Kiracının kira bedelini ödememesi halinde, ev sahibi kiracıya yazılı olarak son ödeme süresi bildirmelidir. Kiracıya tanınan bu süre içerisinde kira bedeli ödenmez ise, kira sözleşmesi feshedilir ve gayrimenkulün tahliyesi gerekir.

Kira kontratı, taraflardan herhangi birinin, kira ilişkisinden, bir şekilde zarar görmesi halinde yasal süreçlere uyularak kiracının tahliyesi sonucunda feshedilebilir. Kiracı, imzalamış olduğu sözleşme ile, gayrimenkulü kurallarına uygun kullanmak, komşularına karşı olan sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdür.

Kiracının vefat etmesi durumunda, kiracının mirasçıları yasal fesih süresine uygun olarak sözleşmenin sonlandırılmasını isteyebilirler.

Sözleşme Bitiminden Önce Evi Tahliye Etmek

Kiracı, fesih dönemine ve kontrat süresine uymaksızın gayrimenkulü geri vermesi durumunda, sözleşme kurallarınca doğacak olan borçları ödemekle yükümlüdür.

Kiralanan evin, benzer koşullar içinde kiraya verilebileceği makul bir süre oluşur, şayet bu süre içinde kiracı, sözleşme kurallarını kabul edecek ve kira ödeme gücüne sahip yeni bir kiracı bulursa, ev sahibi de bunu kabul ederse, kiracının ödemesi gereken borçlar düşer.

Ev Sahibi ve Kiracı Arasında Kira Sözleşmesi Olmazsa Ne Olur ?

Kiracı ile, gayrimenkul sahibi arasında yapılacak sözleşmenin yazlı olması zorunluluğu bulunmuyor. Bu sebeple ev sahibi ve kiracı arasında yapılacak olan, sözlü bir kontrat da, yazılı kontrat kadar önem taşır.

Yazılı sözleşme yapılmasındaki amaç, ispat kolaylığı olmasıdır. Kontrat, adi yazılı olabileceği gibi, noter üzerinden tasdikli de olabiliyor. Uzmanların bu konudaki önerisine göre, sözleşmenin yazılı olarak yapılması ve gerekli tüm bilgilerin yer alması her zaman daha sağlıklıdır.

Yapılan sözleşme sözlü de olsa yasalar dahilinde oluşan olumsuz bir durumda kiracının tahliyesi talep edilebilir.

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara