Taşınmaza Müdahalenin Önlenmesi

Taşınmaza Müdahalenin Önlenmesi
Men-i Müdahale Davası Bir şeye malik olan kimse, hukuk düzeninin sınırları içinde, o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir. Malik, malını haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı istihkak davası açabileceği gibi, her türlü haksız elatmanın önlenmesini de dava edebilir. Bir kimse başkasının fidanını kendi...
Taşınmaza Müdahalenin Önlenmesi konusunda, zilyedi elinde bulunduran kişilerin müdahalenin önlenmesi konusunda başvuru hakkının kullanılması konularını içermektedir. Örnek olarak yan komşusunun yapmış olduğu duvarı, kendi evinin bahçesi sınırı içerisinde yapması, taşınmazın müdahalesi anlamı taşımaktadır. Bu nedenle taraflar isterse Asliye hukuk mahkemesine dava açabileceği gibi, 3091 sayılı kanun kapsamında valilik ve kaymakamlık makamlarına başvuru yapılır.

Taşınmaza Müdahalenin Önlenmesi Başvurusu Nereye Yapılır?

Taşınmaza müdahalenin önlenmesi başvurusu, taşınmazın bulunduğu yer merkez ilçe sınırları içindeyse Valilik makamına, Merkez ilçe dışındaysa, bağlı olunan kaymakamlık makamına dilekçe ile başvurulur.

Taşınmaza Müdahalenin Önlenmesi Başvurusu Süresi

Taşınmaza yapılan müdahalenin öğrenilmesi tarihinden itibaren 60 günlük süre içerisinde valilik veya kaymakamlık makamına Taşınmaza Müdahalenin Önlenmesi için başvurulur. Tecavüz ve müdahalenin meydana geldiği tarihten itibaren 1 yıl geçince bu başvur hakkı ortadan kalkar.

Taşınmaza Müdahalenin Önlenmesi Başvuru Evrakları ve İncelenmesi

3091 sayılı yasa gereği taşınmaza yapılan müdahalenin önlenmesi talebi için yapılacak başvuruda, bazı evrakların başvuru dilekçesi ile yapılır. Dava dilekçesine eklenecek belgeler, tapu kayıtları, vekil olması durumunda vekaletname örneği sunulur. Müdahalenin Önlenmesi başvurusunu sadece taşınmazın sahibi yada vekili başvuru yapa bilmektedir. Müdahalenin Önlenmesi başvurusu üzerine, dilekçe görevliler tarafından incelenerek, öncelikle olay olduğu yere gidilerek gerekli raporlar tutulur. Olayda görgü tanığı varsa beyanları alınır. Yapılan inceleme, araştırma ve tapu kayıtları incelenerek taşınmaza müdahale var ise, müdahalenin kaldırılması kararı verilerek tecavüzün önlenmesi tedbirleri alınır. Taşınmaza Müdahalenin Önlenmesi Davası

Taşınmazın Fuzuli İşgali Nedir?

Taşınmazın sahibin rızası, bilgisi olmadan, rızası dışında, ev, dükkan ve depo gibi yerler de 3091 sayılı kanun kapsamında değerlendirilerek fuzuli işgal sebebine dayanılması, kira sözleşmesinin olmaması durumlarda ve rıza olmadan bu yerlerin işgal edilmiş olması gerekmektedir.

Müdahalenin Önlenmesi veya El Atmanın Önlenmesi Davası

Müdahalenin önlenmesine ilişkin davalar ayni bir dava olup, tecavüz devam ettiği sürece açılabilir. Davacı dava konusu şeyin maliki olduğunu ve mülkiyet hakkına davalı tarafından el atıldığını ispatla yükümlüdür. Karşı taraf olan Davalı ise, davacının malik olmadığını ya da davacının mülkiyet hakkına el atmadığını, el atmanın sona erdiğini ispat edebilir. Taşınmazın kötü niyetli olarak alıkoymuş ise, karşı tarafa verilen zararı karşılamak zorundadır. Rıza dayalı kullanım var ise, kötü niyetten söz edilemez. El atmanın ve ecrimisil davası hakkında daha fazla bilgi edinmek için sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 186 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara