Menkul malların haczi ne zaman düşer? Gayrimenkul haczi nasıl düşer?

Menkul malların haczi ne zaman düşer? Gayrimenkul haczi nasıl düşer?
Hayatta herkesin başından kötü zamanlar geçebilmektedir. Bu kötü zamanlardan bir tanesi de alınan borcun ödenemediği zamanlardır. Bu zamanlarda insanlar çok büyük sıkıntılar çekmektedir. Peki, Menkul malların haczi ne zaman düşer?

Menkul ve gayrimenkul hacizleri, borçların tahsili amacıyla icra takibi süreçlerinde sıklıkla başvurulan yöntemlerdir. Bu süreçler, alacaklıların haklarını korurken aynı zamanda borçluların temel yaşam standartlarını sürdürebilmeleri için belli sınırlamalar getirir.

Menkul ve Gayrimenkul Haczi Nedir?

Haciz işlemi, borçlu tarafından ödenemeyen borçlar nedeniyle, alacaklının talebi üzerine devletin yürütme kolları tarafından gerçekleştirilen bir takip ve tahsilat işlemidir. Menkul ve gayrimenkul haczi, borçlunun hem taşınır (menkul) hem de taşınmaz (gayrimenkul) mallarına el konulmasını içerir. Bu işlemin amacı, borçlunun ekonomik varlığını minimum düzeyde koruyarak borcun tahsil edilmesini sağlamaktır.

Gayrimenkul Haczi Nedir?

Gayrimenkul haczi, borçlunun taşınmaz mallarına, yani arsa, bina gibi gayrimenkullerine el konulması işlemidir. İcra takibi neticesinde, alacaklının talebi doğrultusunda gerçekleştirilen bu işlem, adli ve idari makamların verdiği kararlarla yürütülür. Haciz, borçlunun mülkiyet haklarının geçici olarak kısıtlanması anlamına gelir.

Menkul Malların Haczi Ne Zaman Düşer?

Menkul mallar üzerindeki haciz, taşınırlar için altı ay, taşınmazlar için ise bir yıl içinde satış talebinde bulunulmaması halinde otomatik olarak düşer. Bu süre zarfında alacaklı tarafından satış talebinde bulunulmazsa, haciz işlemi geçersiz sayılır ve kaldırılır.

Menkul Mal Haczinde Değerlemeyi Kim Yapar?

Menkul mal haczinde ilk değerleme, haczi gerçekleştiren memur tarafından yapılır. Ancak, borçlunun talebi üzerine veya alacaklının gerekli görmesi durumunda, bağımsız bir bilirkişi tarafından yeniden değerleme yapılabilir. Bu, haczin adil bir değer üzerinden gerçekleştirilmesini sağlar.

Gayrimenkul Haczi Nasıl Düşer?

Gayrimenkul üzerindeki haciz, borçlunun borcunu tamamen ödemesi veya mahkeme kararı ile kaldırılabilir. Borcun tamamen ödenmesi durumunda, alacaklı veya icra dairesi, haciz işleminin kaldırılması için mahkemeye başvurur.

Gayrimenkul Üzerindeki Haciz Nasıl Kaldırılır?

Gayrimenkul üzerindeki haciz, icra dairesine başvurularak kaldırılabilir. Borcun ödenmesi veya haciz koşullarının ortadan kalkması halinde, icra dairesinden haciz işleminin kaldırılması talep edilebilir. İcra dairesi, genellikle alacaklı veya borçlunun talebi üzerine hareket eder.

Menkul Haczi Nasıl Yapılır?

Menkul haczi, menkul mallar üzerinde gerçekleştirilen bir el koyma işlemidir. Malların türü, özellikleri, miktarı ve tahmini değeri, haciz sırasında detaylı bir şekilde belgelenir. Resmi sicile kayıtlı menkul malların haczi, ilgili sicil dairelerine bildirilerek gerçekleştirilir.

Taşınmazların haciz edilmesi nedir?

Borcunu zamanında ödememiş olan borçlunun taşınmaz malları ya da menkul malları icra takibine tabi tutulabilir. Haciz, icra takiplerinin kesinleşmesinin ardından borcunu ödememiş olan borçlunun taşınır ve taşınmaz mallarına koyulabilmektedir.

İcra takibi kapsamında devlet aracılığı ile taşınır ve taşınmaz mallara el koyulmaktadır. Menkul ve gayrimenkul haczi için gerekli olan şartlar ise aşağıdaki gibidir:

  • İcra takibinin kesinleşmiş olması,
  • Borcun ödenmemiş olması,
  • İlamsız olan icra takibi kapsamında ödeme emrinin tebliğ edilmesinden sonraki 7 gün içinde itiraz edilmemiş olması gerekmektedir.

Menkul Haczi Ne Demektir? Menkul ve Gayrimenkul Haczi

Menkul haczi talebi borçların ödenmemiş olması halinde başvurulabilmektedir. Menkul, taşınabilir eşyaları ve malları ifade eder. Haciz işlemlerinin başlatılabilmesi için ise öncelikli olarak alacaklı olan şahsın İcra Müdürlüklerine başvurması gerekmektedir.

Bu aşamada takip talebinde bulunulur. Daha sonra borçluya bu durum bildirilir ve borçlunun ödeme emrini alması durumunda tebligatta yazılı olan bilgilere uyması beklenir. Bu noktada borçluya iletilen unsurlar ve bilgiler ise:

  • Ödeme emirleri ile ilgili detaylı bilgi ve ödemenin yapılabileceği zaman aralığı,
  • İtiraz hakkı hakkında bilgi,
  • Mal beyanında bulunulması noktasında başvuru yapılması gerektiğine ilişkin detaylar yer almaktadır.

Menkul Fiili Haciz ve Muhafaza Talebi Ne Demektir?

Taşınmaz haczi talebi ev ya da arsalara gelen haczi ifade etmektedir. Bu hacizlerin durdurulması için icra takibinin kesinleşmesinin ardından borçlunun mal beyanında bulunması gerekir.

Mal beyanında bulunduktan sonra ise belirtilen süre içerisinde borcun ödenmesi halinde haciz duracaktır. Haczin durdurulması için diğer yol ise alacaklının ya da vekilin talebi olmaktadır. Haciz konusu kapsamında mallara satış talebi gelmediği koşullarda da haciz düşmüş olarak kabul edilebilir. Haciz edilmiş olan mallar:

  • Haciz edilmiş olan taşınır menkul olan mallar 6 ay içerisinde talep edilmemiş ise,
  • Haciz edilmiş olan taşınmazlar 1 sene içinde talep edilmemiş ise işlemler zamanaşımına uğrar.

Menkul ve Gayrimenkul Haczi, Hayatta herkesin başından kötü zamanlar geçebilmektedir. Bu kötü zamanlardan bir tanesi de alınan borcun ödenemediği zamanlardır. Bu zamanlarda insanlar çok büyük sıkıntılar çekmektedir. Borcun belirtilen süre içerisinde ödenememesi karşı tarafa çeşitli haklar verilmektedir. Çünkü borç ödenmesi gereken sürede ödenmiyorsa borcu veren kişide zor duruma düşmektedir.

Tabi bahsettiğimiz borçların yazılı belgeler ile desteklenmesi lazımdır. Aksi takdirde borç veren kişi herhangi bir talepte bulunamaz. Fakat eğer bir belge ile verdiğiniz borç parayı onaylıyorsanız ve ödenmesi gereken sürede paranız ödenmediyse alacaklı olarak borç verdiğiniz kişiye icra müdürlüğüne başvuruda bulunabilirsiniz.

Bu tür durumlar ile karşılaştığınızda yapmanız gereken icra avukatı konusunda branşlaşmış yerden destek almaktadır. İcra avukatı Ankara konumunda Ankara barosuna kayıtlı bir çok avukat bu konuda size hukuki süreçte destek olacaktır. Borcunu ödemeyen borçlunun taşınır menkul malları veya taşınmaz gayrimenkul mallara, alacaklının icra takibi kesinleşmesi durumunda adli ve hukuksal süreçte masraf ve dava giderlerini alacaklı yapmak kaydı ile yakalama veya satılmasına tedbir, haciz koyabilir.

İhtiyati haciz: Vadesi gelen borcunu Alacaklı borçlusun da almak için, borçlunun, mallarını kaçırmak istemesi veya şüphesi altında ise, belirli bir teminat yatırarak, alacaklının talebi üzerine borçlunun gıyabında, mahkemeden ihtiyati karar alınarak, borçlunun mallarına dosyanın kesinleşme süreci beklenmeden acil olarak haciz işlenmesi, borçlunun satış ve devrinin önlenmesi amaçlanmıştır.

Normal haciz (İcra-i haciz): Alacaklı alacağını borçlusundan tahsil edilmesi nedeniyle icra takibini başlatma yasal hakkına sahiptir. İcra müdürlüğünde açmış olduğu icra takibinin borçluya tebliğ edilerek, itiraz olmaması durumunda 10 gün içerisinde kesinleşir.

Kesinleşen icra takibine dayanak yapılarak icra müdürlüğü sorgu sisteminde vatandaşlık numarası ile gayrimenkul ve araçlarına, alacaklarına haciz koymak suretiyle alacağını tahsil edilmesini isteyebilir. İcra takibin kesinleşmesi şu anlama gelmektedir.

İcra takibi ilamsız takiplerde ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde itiraz edilmemesi ve 10 gün içinde borcun ödenmemesi halinde kesinleşir. İcra takibine hacizlerin işlenmesi dosyanın kesinleşmiş olması şartına bağlıdır. Makalemizde Menkul ve Gayrimenkul Haczi konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Gayrimenkul Hukuku Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 1225 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara