Müdahalenin Meni Davası Nasıl Açılır?

Müdahalenin Meni Davası Nasıl Açılır?
Müdahalenin Meni Davası Nasıl Açılır? Müdahalenin meni davasının açılması taşınmaz üzerinde söz sahibi olan zilyedin veya taşınmazın malikinin mülkiyet hakkını korumaya yönelik olarak açılabilecek davalardandır.

Müdahalenin Meni Davası Nasıl Açılır?

Mal sahibi olarak ifade edilebilen malik veya mal sahibinin malın kullanımına müsaade ettiği zilyet taşınmaz hakkında hukuka uygun tasarrufta bulunma hakkına sahiptir. Mülkiyet hakkı olarak ifade edilebilen bu durumu sekteye uğrayacak taşınmaza el atma durumunda bu kimselere karşı haksız el atmanın önlenmesi talep edilebileceği gibi bu sebeple tazminat davası da açılabilmektedir. Müdahalenin meni davası nasıl açılır konusundaki sorulara cevap verebilmek için müdahalenin meni dava dilekçesinin nasıl hazırlanacağına, bu davada görevli ve yetkili mahkemeye, dava zamanaşımına gibi birçok konuya değinmek gerekir. [caption id="attachment_17829" align="aligncenter" width="600"]mudahalenin-onlenmesi-davasi Müdahalenin Meni Davası Nasıl Açılır?[/caption]

Müdahalenin Meni Dava Dilekçesi Hazırlama

Müdahalenin meni davası taşınmazın bulunduğu yerdeki asliye hukuk mahkemesine müdahalenin meni davası dilekçe örneği ile açılmaktadır. Müdahalenin ortadan kaldırılması talep dilekçesinde yalnızca haksız el atmanın önlenmesi talep edilebileceği gibi bu haksız el atma nedeniyle tazminat talebinde de bulunulabilir. Müdahalenin meni davasında;
  • Davalı ve davacı kimlik bilgileri, adres ve telefonları varsa avukata ait bilgiler,
  • Davanın konusu,
  • Davadan beklenen netice ve talepler
Mutlaka yer almalı davaya konu olan haksız fiil sebepleri delilleriyle birlikte dilekçede anlatılmalıdır. Ayrıca dava açabilme hakkına sahip olunduğuna dair mülkiyetle ilgili belgeler ve davaya konu haksız fiile dair taşınmazdan boru hattı geçmesi, taşınmazın üzerine yol yapılması, elektrik teli geçmesi gibi durumların varlığı hukuka uygun delillerle ispatlanmalıdır.

Müdahalenin Meni Davasında Taraflar

Müdahalenin meni konusunda davalı taraf taşınmazın mülkiyet tasarrufuna zarar veren kimse olmakla birlikte davacının kimler olduğu taşınmazın durumuna göre belirlenmektedir. El atmanın önlenmesi davasında söz konusu arazi hazine arazisi ise bu durumda devleti temsilen hazine, müdahalenin meni davasında söz konusu arazi belediye arazisi ise davacı belediye tüzel kişiliği, köye ait bir arazi ise köy tüzel kişiliği davacı konumundadır. El atmanın önlenmesi davasında dava konusu taşınmaz gerçek kişiye aitse bu durumda asıl malik veya zilyedi mal sahibinin rızasıyla elinde bulunduran dava açma hakkına sahiptir. Paylı mülkiyette müdahalenin meni davası ise mirasçıların biri veya tamamı tarafından ileri sürülerek dava açılabilir.

Müdahalenin Meni Davasıyla Birlikte Ecri Misil Davası Açma

Mülkiyetin korunması hususunda müdahalenin meni davasıyla birlikte istihkak davası hatta ecri misil davasının açılması söz konusu olmaktadır. El atmanın önlenmesinden farklı olarak eğer mülkiyet sahibinin rızası olmadan taşınmazın idaresi başkası tarafından yönetiliyorsa bu durumun ortadan kaldırılması istihkak davası açılabilmesi de mümkündür. Mülkiyet hakkına tamamen engel olmamakla birlikte mülkiyetin özgürce kullanılması sırasında üçüncü kişilerin meydana getirdiği bir zarar halinde bu kişi aleyhine müdahalenin meni davasıyla oluşan zararın tazmin edilmesi amacıyla geriye dönük ecri misil davası da aynı anda açılabilecektir. Bu durumda müdahalenin meni davasında ileri sürülen haksız fiil ecri misil davasında da söz konusu olacak ve taşınmazın haksız yere kullanılması sebebiyle uğranılan zarara karşı tazminat da talep edilebilecektir.

Müdahalenin Meni Davası Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

El atmanın önlenmesi davası olarak bilinen müdahalenin meni davasının ne kadar sürede sonuçlanacağı dava açılan mahkemeye ve dosyanın içeriğine göre belirlenmektedir. Dosyada eksik belge bulunması, bilirkişi talepleri, tanık dinlenmesi gibi hukuki süreçler dava süresini etkileyebileceği gibi davaya bakan mahkemenin iş yükü de dava sonuçlanma zamanına doğruda etki etmektedir. Müdahalenin meni davasının ne kadar sürede sonuçlanacağı kadar dava zamanaşımı da merak konusudur. El atmanın önlenmesi davası zamanaşımı sürecine tabi olmayan davalardan olduğundan malikler davayı taşınmaza haksız müdahaleyi öğrendikten sonra herhangi bir zamanda açabilmektedirler. Makalede Müdahalenin Meni Davası Nasıl Açılır? konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve İcra Hukuku Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 388 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara