Muvazaa Satışın İptal Davası

Muvazaa Satışın İptal Davası
Muvazaa Satışın İptal Davası Taraflar arasında hüküm teşkil etmeyecek bu sözleşmeler, niceliklerine göre mutlak muvazaa, adi muvazaa, basit muvazaa ve vasıfsız muvazaa şeklinde değerlendirilmektedir. Söz konusu mutlak muvazaa durumunda tarafların gerçekleştirdikleri sözleşme esas olarak kendilerini bağlamaz, sadece üçüncü şahıslara yönelik sözleşme...
Muvazaa Satışın İptal Davası, Muvazaa Satışın İptal Davası Zamanaşımı, Muvazaa Satışın İptal Davası Dilekçesi. Muvazaalı satışın iptali ile ilgili bir davanın açılmış olması için, muvazaalı bir satış işlemi söz konusu olmuş olmalıdır. Muvazaalı satış, Türk Hukuk Doktrini’ne göre, herhangi bir kişinin, gerçek kimliğini gizlemiş bir vaziyette satış yapmış olması durumunun adlandırılmasıdır. Bir işlemin muvazaa yani danışıklı hile olarak tanımlanabilmesi için, 3 gerekçe ön görülür;
  • Muvazaa anlaşması,
  • Anlaşmayı yapanların gerçek kimliklerinin anlaşmaya uymuyor oluşu,
  • Üçüncü bir kişiyi kasten aldatmaya çalışmış olmak
Danışıklı hile satışları iki şekildedir;
  • Mutlak muvazaa,
  • Nispi muvazaa
Mutlak muvazaa durumunda, sözleşme yaptıklarını ve bir satış işlemi gerçekleştirdiklerini öne süren her iki taraf da herhangi bir işlem yapmamıştır ve işlem yapıldığını iddia ederek üçüncü kişileri aldatmak istemektedirler. Nispi muvazaa ise, yapılmış olan asıl sözleşmenin, yapılmamış gibi gösterilere, yerine başka bir sözleşmenin gösterilmesi şeklinde açıklanır.

Muvazaalı İşlem Nasıl Kanıtlanır?

Kişi, söz konusu işlemin muvazaalı olduğunu iddia ederek, herkese karşı muvazaa davası açmak ve bu dolayda olan zararını tazmin etmek hakkına sahiptir. Davanın açılabilmesi için, muvazaa durumunun ispatlanması gerekmektedir. Muvazaalı satış yapılma işleminde en çok görülen örnek, kişinin herhangi bir borcu olduğunda, bu borç dolayısıyla sahip olduğu gayrimenkule el koyulmasını istemediğinden, bu mülkü satmış gibi göstermesidir. Bu örnek, mutlak muvazaa olarak tanımlanacaktır. Bu noktada bu işlemden zarar gören herhangi bir muvazaa iyi niyetli üçüncü kişi, sözleşmenin iptali hususunda dava açabilecektir.

Muvazaalı Satış Durumunda Yapılabilecekler Nelerdir?

Bir işlemin muvazaa, danışıklı hile olduğu fark edildiğinde, konu mahiyetinde zarar gören kişi, bu doğrultuda dava açabilecektir. Örnekle, bir kişi, miras bırakmak istemediğinden, söz konusu gayrimenkulu satılmış olarak gösterebilir. Bu durumda, satışın hileli olduğunu kanıtlayabilecek ve bu durumdan zarar görmüş olan üçüncü iyi niyetli kişiler dava açabilir. Muvazaalı satışın iptal davası, mevzu bahis taşınmazın bulunduğu bölgede ve Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılmalıdır. Muvazaalı satış zaman aşımı süresi yoktur. Dava sürecinde mahkeme durumun zaman aşımına uğradığı iddiası ile, davayı reddetse bile, yargıtay kararına göre, muvazaalı işlemlerde herhangi bir zaman aşımı söz konusu olamaz. Taraflar arasında hüküm teşkil etmeyecek bu sözleşmeler, niceliklerine göre mutlak muvazaa, adi muvazaa, basit muvazaa ve vasıfsız muvazaa şeklinde değerlendirilmektedir. Söz konusu mutlak muvazaa durumunda tarafların gerçekleştirdikleri sözleşme esas olarak kendilerini bağlamaz, sadece üçüncü şahıslara yönelik sözleşme gerçekleştirilmiş gibi görünmesi hedefi taşır. Borçlu veya muris taşınmazına dair satış işlemi gerçekleştirmiş izlenimi oluşsa da taşınmaz borçlu/muris yetkisi altında bulunur.

Muvazaa Satış İptali Davası Nasıl Açılır?

Muvazaa hukuksal nedenine bağlı olarak tapu iptali ve tescil davası niteliği kapsamında bir dava türüdür. Muvazaa satışın iptal davası için davacının başvuru gerçekleştirmesi gereken görevli ve yetkili mahkemesi ise taşınmazın yer aldığı noktada bulunan mahkemedir. Söz konusu muvazaa satış işlemi dolayısı ile hak kaybı yaşayan kişiler bu davada davacı sıfatı alırken, muvazaalı satış işlemini gerçekleştiren taraf veya taraflar ise davalı sıfatını alır. Muris muvazaası durumunda murisin temlik etmiş olduğu kişi veya bu kişi vefat etmiş ise mirasçıları hasım gösterilmektedir.

Muvazaa Satış İptali Davası Zamanaşımı

Muvazaa hukuki yönü dolayısı ile tapu iptali ve tescil davası bir ayni hak davası olmaması dolayısı ile herhangi bir koşulda zamanaşımına tabi tutulmamaktadır. Muvazaa satış iptali davaları, muvazaa satış işlemini gerçekleştiren taraflar arasında söz konusu olursa yazılı kanıt gerekliliği bulunur. Ancak muvazaa satış işlemini gerçekleştiren kişi ile üçüncü şahıs arasında olması durumunda ise üçüncü şahıs tarafından her tip delil somut kanıt niteliği taşıyarak, dava sürecinde iddianın kanıtlanması hedefi ile kullanılabilmektedir. Bu doğrultu da taşınmazda inceleme gerçekleştirilerek, tapunun uygulanması mümkün kılınır.

Muvazaa Satışın İptal Davası - Yargıtay Kararları

T.C. YARGITAY 4.Hukuk Dairesi Esas:  2013/3286 Karar: 2014/737 Karar Tarihi: 22.01.2014 TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI - DAVANIN TAPU İPTALİNE GEREK OLMAKSIZIN DAVACININ ALACAĞINI ALABİLMESİNİ SAĞLAMAK İÇİN TAŞINMAZIN HACİZ VE SATIŞINI İSTEYEBİLMESİ YÖNÜNDE HÜKÜM KURULMASI SURETİYLE DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ - HÜKMÜN BOZULMASI Dava, muvazaa iddiasına dayalı tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir. Satışın muvazaalı olduğu kanıtlanmıştır. O halde, davanın tapu iptaline gerek olmaksızın davacının alacağını alabilmesini sağlamak için dava konusu taşınmazın haciz ve satışını isteyebilmesi yönünde hüküm kurulması suretiyle davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken açıklanan maddi ve hukuki olgular gözetilmeden yerinde görülmeyen istemin reddedilmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. Satışın muvazaalı olduğu kanıtlanmıştır. O halde, davanın İİK 283/1 maddesi gözetilerek tapu iptaline gerek olmaksızın davacının alacağını alabilmesini sağlamak için dava konusu taşınmazın haciz ve satışını isteyebilmesi yönünde hüküm kurulması suretiyle davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken açıklanan maddi ve hukuki olgular gözetilmeden yerinde görülmeyen yazılı gerekçeyle istemin reddedilmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. Makalede Muvazaa Satışın İptal Davası konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Gayrimenkul Hukuku Davaları ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 426 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara