Ortak Yere Elatmanın Önlenmesi Davası Nasıl Açılır? İlkay Hukuk Bürosu - 0312 229 25 05

Ortak Yere Elatmanın Önlenmesi Davası Nasıl Açılır? İlkay Hukuk Bürosu - 0312 229 25 05
Ortak yerlere el atma davası, Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre, ana gayrimenkulün bölümlerinden birine izinsiz müdahale edilmesi halinde açılabilecek bir davadır. Bu müdahaleler, işgal, tadilat veya değişiklik olabilir.

Ortak yerlere el atma davası, Kat Mülkiyeti Kanunu çerçevesinde, ortak mülkiyet alanlarının izinsiz işgal, tadilat veya değişiklik gibi eylemlerle zarar görmesi durumunda açılan hukuki bir süreçtir.

Bu tür davalarda, kat malikleri veya yönetimi, ortak alanların korunması ve izinsiz kullanımların önlenmesi adına yasal yollara başvurabilirler. Aşağıda, ortak yerlere el atma davası açma süreci ve ilgili yasal prosedürler özgün olarak madde madde açıklanmaktadır:

1. Ortak Yerlerin Tanımı ve Önemi

Ortak Yerlerin Tanımı: Ana gayrimenkulün kullanımı için zorunlu olan temeller, ana duvarlar, merdivenler, asansörler gibi yapısal unsurlar ile antreler, koridorlar, çatılar ve benzeri yerler ortak yerler olarak tanımlanır. Bu tanım, kat maliklerinin ortak faydalanma hakkına sahip olduğu alanları kapsar.

Ortak Yerlerin Önemi: Ortak yerler, bina içindeki yaşam kalitesini ve güvenliğini doğrudan etkileyen unsurlardır. Bu alanların bakımı, kullanımı ve yönetimi, bina sakinlerinin ortak sorumluluğundadır.

2. Ortak Yere Elatmanın Önlenmesi Davası

Dava Sebepleri: Ortak alanlara izinsiz müdahale, işgal veya tadilat yapılması; bu alanların özgün amacı dışında kullanılması dava açma sebepleri arasındadır.

Dava Açma Süreci: Kat malikleri kurulu kararı veya benzeri bir muvafakat olmaksızın gerçekleştirilen izinsiz müdahaleler sonucunda, zarar gören kat malikleri veya yönetici, yasal yollara başvurabilir.

3. Ortak Yere Elatmanın Önlenmesi Davası Deliller

Kurul Kararları ve Muvafakat: Davacı, ortak yerlere yapılan müdahalenin kat malikleri kurulu kararlarına aykırı olduğunu veya herhangi bir muvafakatin olmadığını belgelemelidir.

Proje ve Yönetim Planına Uygunluk: Müdahalenin ana taşınmazın projesi ve yönetim planına uygun olup olmadığı, mahkeme tarafından değerlendirilir. Proje ve yönetim planındaki tanımlamalar, ortak alanların sınırlarını ve kullanımını netleştirir.

4. Ortak Yere Elatmanın Önlenmesi Davası ve Ecrimisil

Ecrimisil Talebi: Ortak yerleri izinsiz olarak işgal eden malikten, diğer maliklerin kullanım hakkının ihlali nedeniyle tazminat talep edilebilir. Bu tazminat, ecrimisil olarak adlandırılır.

İntifadan Men Süreci: İşgalci malike, ortak yerlerden yararlanma hakkının ihlali konusunda resmi bir ihtarname gönderilir. İhtarnamede belirlenen süre içinde işgalin sonlandırılmaması durumunda, ecrimisil talebiyle dava açılabilir.

5. Ortak Yere Elatmanın Önlenmesi Dava Süreci Nasıl İşler?

Bilirkişi İncelemesi: Davada, ortak yerlere yapılan müdahalenin niteliği ve etkisi, mahkeme tarafından atanacak uzman bir bilirkişi kurulu tarafından incelenir. Bu inceleme, davanın sonucunu belirleyici önem taşır.

Mahkeme Kararı: Mahkeme, tarafların sunmuş olduğu deliller ve bilirkişi raporları ışığında, ortak yerlere el atılmasının önlenmesi ve/veya ecrimisil tazminatının ödenmesine karar verebilir.

6. Görevli Mahkeme ve Zamanaşımı

Görevli Mahkeme: Bu tür davalarda görevli mahkeme, asliye hukuk mahkemeleridir. Davanın açılacağı mahkeme, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir.

Zamanaşımı: Ecrimisil davaları, 5 yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Bu süre, dava tarihinden geriye doğru işler.

Ortak yerlere el atma davası, kat malikleri arasındaki ortak yaşam alanlarının korunması ve adaletli kullanımının sağlanması adına önemli bir hukuki araçtır. Bu süreç, kat maliklerinin haklarını korurken, bina içi düzenin ve huzurun devamını temin eder.

İSTİNAF KARARI: Ortak Yere Elatmanın Önlenmesi Davası Nasıl Açılır?

ELATMANIN ÖNLENMESİ YIKIM VE ECRİMİSİL DAVASI - PAYI MÜLKİYET - DAVALININ ORTAK YERE HAKSIZ MÜDAHALESİNİN SAPTANDIĞI - DAVANIN KABULÜNÜN İSABETLİ OLDUĞU

ÖZET: Çekişme konusu taşınmaz paylı mülkiyet üzeredir. Davalının ortak yere haksız müdahalesi saptanmış olmakla elatmanın önlenmesi ve yıkıma karar verilmesi ve bilimsel verilere göre saptanan tazminata hükmedildiğine göre mahkeme kararı isabetlidir.

ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI - DAVANIN HAKSIZ MÜDAHALE EDEN KİŞİLERE DAVASINI YÖNELTİLMİŞ OLDUĞU.

İLK DERECE MAHKEMESİNCE MAHALLİNDE KEŞİF YAPILDIĞI VE BİLİRKİŞİDEN DENETİME ELVERİŞLİ VE KARAR VERİLMEYE YETERLİ RAPOR ALINDIĞI - İSTİNAF BAŞVURUSUNUN REDDİ

ÖZET: Dava konusu olayda; Davanın, haksız müdahale eden kişilere davasını yöneltilmiş olduğu; İlk derece mahkemesince mahallinde keşif yapıldığı ve bilirkişiden denetime elverişli ve karar verilmeye yeterli rapor alındığı görülmüştür.

İstinafa gelenin sıfatı ve istinaf sebeplerine göre yapılan inceleme sonucunda ilk derece mahkemesince delillerin takdiri ve kararının usul ve yasaya uygun olduğu anlaşılmıştır.

Bu haber toplam 291 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara