Site veya Apartman Yönetim Planı Nasıl Değişir?

Site veya Apartman Yönetim Planı Nasıl Değişir?
Yönetim planı, kat mülkiyeti veya irtifakı kurulduğu anda, arsa sahipleri, inşaat yüklenicileri veya müteahhitler tarafından hazırlanır ve kat malikleri tarafından oy birliği ile imzalanarak yürürlüğe girer.

Yönetim planının değiştirilmesi veya iptali, kat maliklerinin ortak yaşam alanlarının yönetimini düzenlerken karşılaşabilecekleri önemli bir konudur.

Bu sürecin nasıl işlediğine dair bir rehber hazırlamak, kat maliklerine yol gösterici olacaktır.

1. Yönetim Planı Nedir?

Yönetim planı, bir apartman veya site içindeki ortak yaşam alanlarının nasıl yönetileceğini, kat maliklerinin hak ve sorumluluklarını detaylandıran bir belgedir. Genellikle arsa sahipleri, inşaat yüklenicileri veya müteahhitler tarafından kat mülkiyeti kurulmadan önce hazırlanır. Yönetim planı, kat malikleri arasında oy birliği ile kabul edilirse, tüm kat malikleri ve onların halefleri için bağlayıcıdır.

2. Yönetim Planının Değiştirilmesi veya İptali

Yönetim planı, bazen kat maliklerinin haklarını kısıtlayıcı veya yasaya aykırı hükümler içerebilir. Bu durumda, planın değiştirilmesi veya iptali gündeme gelir. Yönetim planının değiştirilmesi veya iptali için kat maliklerinin çoğunluğunun anlaşması gerekmektedir. Yeni bir kat maliki, kendisini aleyhine olan bir yönetim planına uymak zorunda değildir ve değişiklik ya da iptal talebinde bulunabilir.

3. Değiştirilme veya İptal Süreci

Yönetim planının değiştirilmesi için, tüm kat maliklerinin dörtte beş çoğunluğunun onayı gerekir. Bu çoğunluk sağlanamazsa, değişiklik talebinde bulunan kat malikleri, mahkemeye başvurabilir. Mahkeme, yönetim planının yasaya aykırı, kat maliklerinin haklarını ihlal eden veya kişilik haklarını engelleyici olup olmadığını değerlendirir. Yönetim planı yasaya açıkça aykırı ise, kat maliki iptalini talep edebilir.

4. Mahkeme Süreci

Yönetim planının değiştirilmesi veya iptali için mahkemeye başvurulduğunda, davada tüm tapu sahiplerinin taraf olarak gösterilmesi gerekmektedir. Yönetim planının iptali ya da değiştirilmesi talebiyle açılan dava, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde görülür. Yetkili mahkeme, Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre Sulh Hukuk Mahkemesi’dir.

5. Yönetim Planının Geçerliliği ve Bağlayıcılığı

Yönetim planı, iptal edilmediği sürece veya ana taşınmazda kat mülkiyeti sona ermedikçe, zamanaşımına uğramaksızın geçerliliğini ve bağlayıcılığını sürdürür. Bu nedenle, yönetim planındaki hükümler kat maliklerini uzun süreler boyunca etkileyebilir, dolayısıyla haksız veya adaletsiz bir durumun düzeltilmesi için zamanında müdahale edilmesi önemlidir.

Yönetim planının değiştirilmesi veya iptali, kat maliklerinin ortak alanların kullanımı ve yönetimi konusunda karşılaştıkları sorunlara çözüm bulmalarını sağlar. Bu süreç, kat maliklerinin haklarını koruma altına alır ve daha adil bir yönetim planının oluşturulmasına olanak tanır. Ancak, bu süreçte dikkatli ve yasalara uygun hareket etmek, uzman bir hukuk danışmanlığı almak önemlidir.

Bu haber toplam 1566 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara