Şufa Davası Hangi Hallerde Açılamaz?

Şufa Davası Hangi Hallerde Açılamaz?
Şufa Davası Hangi Hallerde Açılamaz, Şufa Davası Açılması Durumunda Dava Süresi Nedir, Şufa Davası Kime Açılamaz, Önalım Hakkı Davasını Engellemek Mümkün Mü

Şufa Davası Hangi Hallerde Açılamaz? Şufa davası açılamayacak durumlar da söz konusu olabilmektedir. Öncelikle davacı olmak isteyen kişi noter ile bildiri yapılması durumunda üç ay içerisinde noter bildirimi yapılmadığında ise iki yıl içerisinde bu hakkını kullanarak dava açabilir.

Bu süreler aşıldığında kişi hakkını kaybeder ve dava açabilmesi mümkün değildir. Bunun yanı sıra aşağıdaki durumlarda paydaşların şufa davası açma hakkı olmaz:

 • Taşınır mallar
 • Kat mülkiyeti
 • Artırma yoluyla yapılan satışlar
 • Mülkün hâkim kararı ile başka kişiye devri durumu
 • Vakıf kurma durumu

Önalım Hakkının Art Niyetli Şekilde Kullanımı

Birden fazla kişinin payı bulunan taşınmaz mülklerin alımında paydaşlara noter ile bildirim yapılması zorunludur. Paydaşlardan sözlü şekilde onay alınsa dahi taraflara şufa hakkı noter bildirimi yapılmadıysa paydaşlar önalım davası açma hakkına sahip olurlar.

Önalım hakkının birden fazla paydaş tarafından kullanılması durumunda ise satılan pay davacılar arasında eşit olarak dağıtılır. Paydaşların her birinin önalım hakkı davası açma zorunluluğu yoktur. Paydaşlardan her biri ayrı ayrı dava açabilir veya paydaşlar önalım hakkını reddetme hakkına da sahiptir.

Önalım Davasını Kimler Açabilir

Şufa hakkı davası açılabilecek kimseler hisseli bir mülkün paydaşlarından biri olmalıdır. Paydaşlardan birisi hisseli taşınmaz mülkü üçüncü bir kişiye sattıysa paydaşlar şuha hakkı davası açabilir. Satış işlemi noter tarafından paydaşlara bildirildiyse üç ay içinde eğer bildirilmediyse iki yıl içinde şuha davası açılabilir.

Önalım Hakkı Davasını Engellemek Mümkün Mü?

Şufa davasını engelleyen haller olduğu söylenebilir. Ortak hisseli bir mülk, diğer paydaş tarafından üçüncü bir kişiye satıldığında diğer paydaşlara şufa hakkı doğar. Şufa hakkı size satılan payı öncelikli olarak alma hakkı tanır. Ancak bazı durumlarda bu hak kullanılamaz hale gelir. Bu hakları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Taşınır mallarda
 • Kamulaştırma ve arazi toplulaştırması durumunda
 • Cebir yoluyla yapılan satışlarda
 • Tapuya kayıtlı olmayan mülklerde
 • Mülkün bir hısıma devir edilmesi durumunda

Bunun yanında şufa davasında harca esas değer hesaplaması tapudaki bedel ve satıcının harcadığı tutarlar ile yapılırken bazı durumlarda bilirkişinin incelemesine göre hesaplanır. Şufa hakkı davası açmak için mahkemenin size verdiği sürede belirlenen tutarı yetkili birimlere ödemeniz gerekmektedir.

 Şufa Davası Kime Açılamaz?

Önalım hakkı davaları açılamayacak kişi bahsi geçen taşınmaz malı satan kişidir. Şufa hakkı davası yalnızca mülkü satın alan üçüncü kişiye karşı açılabilir.

Önalım hakkı davası açmak için Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuru yapmanız gerekir. Dava açmak için yapmanız gereken şufa hakkı dava dilekçesi ile taşınmaz mülkün bulunduğu bölgedeki mahkemeye gitmektir. Şufa dava dilekçe örneğini internette yapacağınız kısa bir araştırma sonucunda kolaylıkla bulabilirsiniz.

Şufa Davası Açılması Durumunda Dava Süresi Nedir

Şufa davası nedir sorusu pek çok kişinin kafasını kurcalamaktadır. Öncelikle şufa hakkı hisseli taşınmaz bir mülkün paydaşlardan birisi tarafından üçüncü bir kişiye satılması durumunda doğan bir haktır ve bu hak kullanmak isteyen tüm paydaşlar tarafından kullanılabilir.

Şufa davası ise bu hakkı kullanabilmek için satış işleminin gerçekleştirildiği alıcıya karşı açılan davadır. Şufa davasında bedel tespiti ise satış işlemi gerçekleştirilmiş olan mülkün tapusunda yazan satış bedeli ve satıcının ödediği harç ve masrafların toplamı ile belirlenir. Davacı olmak isteyen kişi bu bedelleri hâkimin belirlediği süre zarfı içerisinde yine hâkimin belirlediği yere yatırmak ile yükümlüdür.

Şufa Davası Ne Kadar Sürer

Şufa davası süreci davacı tarafından Asliye Hukuk Mahkemesine sunulan şufa dava dilekçesi ile başlamaktadır. Şufa davalarında dilekçenin verilesi ile başlayan süreç aşamalı olarak ilerlemekte ve inceleme keşif ve tarafların şahitlerinin dinlenmesi için belirli zaman aralıkları geçmektedir.

Şufa davası toplam yargılama süresi genellikle 449 günü bulmaktadır.

Şufa Davalarının İlerleyişinde Süreleri

 Şufa davalarındaki süreçlerin ilerlemesi ve şufa davası sonuçlarına ulaşılması süresi şu şekildedir;

 • Dava dilekçesinin incelenmesi ve tensip yapılma süresi 7 gündür.
 • Dava dilekçesinin tebliği ile yanıtlama süreci toplam olarak 44 gün sürmektedir.
 • Cevaba cevap dilekçe süresi ve cevaba cevabın tebliğ sürresi toplam 44 gün sürmektedir.
 • İkinci cevap dilekçe süresi 14 gündür.
 • Ön incelemelerin ardından yapılacak davet ve duruşma süreci 60 gündür.
 • Delillerin toplanması ve ilk tahkikat sonunda duruşmaya davet ediliş ve duruşmanın yapılması süresi 60 gündür.
 • Bilirkişi incelemeleri sonunda hazırlanacak rapor ve bu raporun tebliği, keşif süresi ve tanıkların dinlenmesi için gerekli olan süre 130 gündür.
 • Sözlü olarak yargılanması ve en son karar için gerekli süre 30 gündür.
 • Gerekçeli olarak kararın yazılma süresi 30 gündür.

Belirtilen sürelerin toplamı olarak şufa davası süresi 449 günü bulmaktadır.

Bu haber toplam 751 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara