Taksim Davası Nasıl Açılır? Ortaklığın giderilmesi davası hangi durumlarda nerede açılır?

Taksim Davası Nasıl Açılır? Ortaklığın giderilmesi davası hangi durumlarda nerede açılır?
Taksim davası ve ortaklığın giderilmesi süreci, paydaşlar arasında adil bir bölüşüm sağlamayı ve mülkiyet haklarının netleştirilmesini amaçlar. Bu süreçler, hukuki prosedürler ve ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak yürütülür.

Taksim davası, ortaklığın giderilmesi anlamına gelir ve genellikle taşınmaz mal varlıklarının paydaşlar arasında bölüşülmesi için açılır.

Bu dava türü, paydaşların mülkiyet haklarını daha net bir şekilde tanımlamayı amaçlar ve Türk Hukuk Muhakemeleri Kanunu çerçevesinde yürütülür. İşte taksim davasıyla ilgili süreçler ve detaylar:

Taksim Davası Ne Kadar Sürer?

Taksim davasının süresi, davanın karmaşıklığına, dosya yoğunluğuna ve tarafların sayısına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Genellikle 12-18 ay arasında sonuçlanabilir ancak, taşınmazlarla ilgili karmaşık durumlar veya çok sayıda tarafın bulunması gibi faktörler süreci uzatabilir.

Taksim Davası Nerede Açılır?

Taksim davaları, taşınmazın bulunduğu yerin Sulh Hukuk Mahkemesi'nde açılır. Türk Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na göre, yetkili mahkeme taşınmazın konumlandığı bölgedir.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Hangi Durumlarda Açılır?

Ortaklığın giderilmesi davası, bir veya birden fazla kişinin taşınır veya taşınmaz mal üzerindeki ortak mülkiyetini sonlandırmak ve şahsi mülkiyete geçiş sağlamak amacıyla açılır. Bu dava türü genellikle taşınmazlar üzerindeki paylı mülkiyetin giderilmesi için kullanılır.

Hisseli Tapuda Rızai Taksim Nasıl Yapılır?

Rızai taksim, tapu sicilinde kayıtlı bir taşınmaz üzerindeki pay sahiplerinin ortak anlaşmasıyla gerçekleştirilir. Tüm paydaşların katılımıyla, taşınmazın değer kaybına uğramadan bölünmesi sağlanır ve her pay sahibine taşınmazın bir bölümü tahsis edilir.

Aynen Taksim Şartları Nelerdir?

Aynen taksim, imar mevzuatına uygun olarak ve taşınmazın önemli bir değer kaybına uğramadan bölünebilmesi şartıyla gerçekleştirilir. Bu süreç, yapı kullanma izninin alınması, kat mülkiyetinin tesis edilmesi ve tescili, ayırma projesinin hazırlanması gibi adımları içerir.

Taksim Davası Nasıl Açılır?

Miras taksim davasının açılabilmesi için belirlenen gerekli sebeplerin var olması gerekir. Bu alanda Türk Medeni Kanunu gerekli düzenleme ve programları yapmıştır.

Miras bırakan kişinin sağlığında, kendisine ait olan mallarını vermesi ya da mirastan feragat etmesi gibi durumlarda taksim davası açılabilir.

Mirasın paylaştırılması veya Mirasın taksim edilmesi konusunda ilerde dava konusu edilmemesi için, paylaşımda muvazaanın olmaması ile mirasçıların saklı payları zedelenmemiş olması gerekmektedir. Bu nedenle Miras paylaşım ve Miras Taksim konusunda Avukat Danışmanlığı ile yapılması faydalı olacaktır.

Miras Taksim Davası Nedir Neden Açılır?

Bu dava, miras bırakan kişinin sağlıklı zamanında, mallarını vermesi ya da mirastan feragat etme durumlarında olmak üzere iki farklı şekilde açılabiliyor. Türk Medeni Kanunu’ nda yer alan yasalara göre, miras bırakanın sağlığında mallarını vermesi halinde, mirasçı resmi defter düzenlenmesini isteyebilir.

Belirlenen kanuna göre, mirastan feragat durumunda, mal varlığından feragat eden kişi, tenkis nedeni ile, terekeye bir malı ya da karşılığı para olan bir değeri geri vermek ile yükümlü olursa, sadece tenkise bağlı olan değeri geri verebilir.

Taksim davası ne kadar sürer

Taksim davası ve miras paylaşım davaları, yargıda hedef süre olarak belirlenen zaman dilimi 361 gündür.

Miras Bırakanın Sağlığında Taksim Yapabilir Mi?

Kişinin sağlığında mal varlığını vermesi durumunda, mal varlığını miras sözleşmesi ile atadığı mirasçıya devretmiş ise, mirasçı, miras bırakan kişiden resmi defter düzenlenmesini talep etme hakkına sahiptir.

Miras bırakan kişi, mal varlığının tamamını vermiş ise, ya da tamamını verdikten sonra, yeni mallar edinmiş ise, sözleşmede aksi bir kural yer almadıkça, sözleşme, sadece sağlığında devretmiş olduğu malları kapsar.

Mal varlığını bırakan kişinin, mirasını devretmesi durumunda, sözleşme farklı bir kural içermiyor ise, miras sözleşmesinden doğacak hak ve borçlar da atanmış olan mirasçının, mirasçılarına geçer.

Mirastan Feragat Etme Durumunda Taksim Nasıl Olur?

Mal varlığını bırakan kişi, mirastan feragat eden mirasçıya, sağlığında terekenin tasarruf edilebilir olan kısmını şan edimlerde bulunmuş ise, diğer mirasçılar, miras taksim davası açma hakkına sahip olabilirler.

Bu durum sonucunda, mirastan feragat eden kişinin yalnızca saklı payını aşan miktar tenkise tabii tutulur. Edimlerin değerlerinin mahsubu ise, mal varlığı denkleştirme kuraları dahilinde yapılır.

Mirasından feragat eden kişi, tenkis sebebi ile bir malı terekeye verir veya farklı bir değeri vermek ile yükümlü olursa; isterse tenkise tabii olan değeri geri verebilir, isterse almış olduklarının tamamını da terekeye geri vererek, mirastan hiç feragat etmemiş gibi paylaşıma katılabilir.

Miras taksim Sözleşmesinin Feshi ve Taksim Davası Nasıl Açılır?

Türk Medeni Kanunu gereğince; Mirasçılar arasında pay oluşturulması ve fiilen alınması ya da aralarında yapacak oldukları paylaşım sözleşmesi mirasçıları bağlar.

Paylaşım sözleşmesi ile mirasçılar, tereke mallarının bir kısmını veya tamamı üzerinde bulunan elbirliği mülkiyetinin, mal varlığı payları oranında, paylı mülkiyete dönüştürülmesi talebini de kabul edebilirler.

Taksim Davası Nasıl Açılır ?

Yargıtay kararına göre; Paylaşma sözleşmesi yapılması isteyen, Türk Medeni Kanunu’ nun 676. Maddesi gereğince, bütün mirasçıları bağlayacak olan paylaşma sözleşmelerinde, paylaşımın eşit miktarlarda yapılacağına dair bir hüküm yoktur.

Bu durum sonucunda, davalının paylaşımın eşit miktarlarda yapılmadığı iddiası dinlenmez. Buna göre, taksim davası sözleşmesinde hataya düşülmesi ile alakalı olarak iptal talep edilebilir.

Bu haber toplam 534 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara