Taksim Davası Nasıl Açılır?

Taksim Davası Nasıl Açılır?

Taksim Davası Nasıl Açılır? Miras taksim davasının açılabilmesi için belirlenen gerekli sebeplerin var olması gerekir. Bu alanda Türk Medeni Kanunu gerekli düzenleme ve programları yapmıştır.

Miras bırakan kişinin sağlığında, kendisine ait olan mallarını vermesi ya da mirastan feragat etmesi gibi durumlarda taksim davası açılabilir.

Mirasın paylaştırılması veya Mirasın taksim edilmesi konusunda ilerde dava konusu edilmemesi için, paylaşımda muvazaanın olmaması ile mirasçıların saklı payları zedelenmemiş olması gerekmektedir. Bu nedenle Miras paylaşım ve Miras Taksim konusunda Avukat Danışmanlığı ile yapılması faydalı olacaktır.

Miras Taksim Davası Nedir Neden Açılır?

Bu dava, miras bırakan kişinin sağlıklı zamanında, mallarını vermesi ya da mirastan feragat etme durumlarında olmak üzere iki farklı şekilde açılabiliyor. Türk Medeni Kanunu’ nda yer alan yasalara göre, miras bırakanın sağlığında mallarını vermesi halinde, mirasçı resmi defter düzenlenmesini isteyebilir.

Belirlenen kanuna göre, mirastan feragat durumunda, mal varlığından feragat eden kişi, tenkis nedeni ile, terekeye bir malı ya da karşılığı para olan bir değeri geri vermek ile yükümlü olursa, sadece tenkise bağlı olan değeri geri verebilir.

Taksim davası ne kadar sürer

Taksim davası ve miras paylaşım davaları, yargıda hedef süre olarak belirlenen zaman dilimi 361 gündür.

Miras Bırakanın Sağlığında Taksim Yapabilir Mi?

Kişinin sağlığında mal varlığını vermesi durumunda, mal varlığını miras sözleşmesi ile atadığı mirasçıya devretmiş ise, mirasçı, miras bırakan kişiden resmi defter düzenlenmesini talep etme hakkına sahiptir.

Miras bırakan kişi, mal varlığının tamamını vermiş ise, ya da tamamını verdikten sonra, yeni mallar edinmiş ise, sözleşmede aksi bir kural yer almadıkça, sözleşme, sadece sağlığında devretmiş olduğu malları kapsar.

Mal varlığını bırakan kişinin, mirasını devretmesi durumunda, sözleşme farklı bir kural içermiyor ise, miras sözleşmesinden doğacak hak ve borçlar da atanmış olan mirasçının, mirasçılarına geçer.

Mirastan Feragat Etme Durumunda Taksim Nasıl Olur?

Mal varlığını bırakan kişi, mirastan feragat eden mirasçıya, sağlığında terekenin tasarruf edilebilir olan kısmını şan edimlerde bulunmuş ise, diğer mirasçılar, miras taksim davası açma hakkına sahip olabilirler. Bu durum sonucunda, mirastan feragat eden kişinin yalnızca saklı payını aşan miktar tenkise tabii tutulur. Edimlerin değerlerinin mahsubu ise, mal varlığı denkleştirme kuraları dahilinde yapılır.

Mirasından feragat eden kişi, tenkis sebebi ile bir malı terekeye verir veya farklı bir değeri vermek ile yükümlü olursa; isterse tenkise tabii olan değeri geri verebilir, isterse almış olduklarının tamamını da terekeye geri vererek, mirastan hiç feragat etmemiş gibi paylaşıma katılabilir.

Miras taksim Sözleşmesinin Feshi ve Taksim Davası Nasıl Açılır?

Türk Medeni Kanunu gereğince; Mirasçılar arasında pay oluşturulması ve fiilen alınması ya da aralarında yapacak oldukları paylaşım sözleşmesi mirasçıları bağlar.

Paylaşım sözleşmesi ile mirasçılar, tereke mallarının bir kısmını veya tamamı üzerinde bulunan elbirliği mülkiyetinin, mal varlığı payları oranında, paylı mülkiyete dönüştürülmesi talebini de kabul edebilirler.

Taksim Davası Nasıl Açılır ?

Yargıtay kararına göre; Paylaşma sözleşmesi yapılması isteyen, Türk Medeni Kanunu’ nun 676. Maddesi gereğince, bütün mirasçıları bağlayacak olan paylaşma sözleşmelerinde, paylaşımın eşit miktarlarda yapılacağına dair bir hüküm yoktur.

Bu durum sonucunda, davalının paylaşımın eşit miktarlarda yapılmadığı iddiası dinlenmez. Buna göre, taksim davası sözleşmesinde hataya düşülmesi ile alakalı olarak iptal talep edilebilir.

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara