Tapu Avukatları Ankara - Avukat ve Danışma

Tapu Avukatları Ankara - Avukat ve Danışma

Tapu Avukatları Ankara - Avukat ve Danışma Konuları? Taşınmaz mülkiyete ait tapu iptal ve tescil davası tapu davaları olarak isimlendirilir.

Tapu davaları Asliye Hukuk Mahkemeleri’ne başvuruda bulunularak açılır. Aşağıda tapu davalarının açılma sebepleri yer alır. Bu sebepler şunlardır:

 • Hukuki ehliyetsizlik nedeniyle tapu iptal ve tescil davası
 • Muris muvazaası (mirastan mal kaçırma) nedeniyle tapu iptal ve tescil davası
 • Vekâlet görevinin (vekillik yetkisinin) kötüye kullanılması nedeniyle tapu iptal ve tescil davası
 • İmar uygulamasından kaynaklanan tapu iptali ve tescili davası
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi nedeniyle tapu iptal ve tescil davası
 • Aile konutu nedeniyle tapu iptal ve tescil davası
 • Kazandırıcı zamanaşımı ve zilyetlik nedeniyle tapu tescil davası

Mirasta Ortaklığın Giderilmesi - Avukat ve Danışma

Mirasta ortaklığın giderilmesi davalarının sebepleri arasında paylı bir mülkiyette, pay sahipleri paylarının oranı ve paylaşılması konusunda anlaşmazsızlıkların yanması sayılır.

Davanın sonuçlanması taşınmazın birden fazla pay sahibinin hepsinin davaya dâhil edilmesi ile gerçekleşir. Malın paylaştırılması hiçbir şekilde mümkün değilse o zaman taşınmaz icra dairesi marifeti ile satılır ve bedeli paydaşlar arasında paylaştırılır. Bu şekilde olay sonuçlanır.

Tapu Avukatları Ankara

Tapu İptal Davaları - Avukat ve Danışma

Aşağıda hangi durumlarda tapu iptalinin gerçekleşeceği ile ilgili bilgiler yer alır. Bu bilgiler şu şekildedir:

 • Hesap hatası nedeniyle tapu iptal davası
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi nedeniyle tapu iptal davası
 • Aile konutu nedeniyle tapu iptal davası
 • Muris muvazaası nedeniyle tapu iptal davası
 • Muris muvazaası nedeniyle tapu iptal davası

Aşağıda tapunun nasıl iptal olduğu ile ilgili aşamalar yer alır. Bu aşamalar sırasıyla şu şekildedir:

 • Tapu kayıtları getirtilir. 
 • Kayıt sebepleri araştırılır.
 • Taraf şahitleri dinlenir.
 • Keşif yapılır. 
 • Bilirkişi mütalaası alınır. 
 • Sonuç olarak, hâsıl olan kanaate göre karar verilir.

Kadastro Mahkemelerinde Hangi Davalar Görülür?

Aşağıda Kadastro Mahkemeleri’nde görülen dava çeşitleri listelenir. Bu davalar şunlardır:

 • Genel mahkemelerin kendilerini görevsiz ve yetkisiz görmeleri nedeniyle aktarılan davalar
 • Kadastro müdürlüklerinin yetkisi kapsamında değerlendirilmeyen hususların intikal ettiği davalar
 • Askı süresiyle ilan süresi arasında açılan davalar

Tapu Tescil Davası Süreleri

Aşağıda Tapu Tescil dava süreci ile ilgili zaman bilgileri verilir:

 • Tapu dava dilekçesinin incelenmesi ve tensip yapılması 7 gün sürer.
 • Dava dilekçesinin tebliği 30 gün sürer.
 • Cevap süresi 14 gün sürer.
 • Cevap dilekçesinin tebliği 30 gün sürer.
 • Cevaba cevap dilekçesi süresi 14 gün sürer.
 • Cevaba cevap dilekçesinin tebliği 30 gün sürer.
 • İkinci cevap dilekçesi 14 gün sürer.
 • Ön inceleme duruşmasına davet ve duruşmanın yapılması 60 gün sürer.
 • Delillerin toplanması, ilk tahkikat duruşmasına davet ve duruşmanın yapılması 60 gün sürer.
 • İsticvap ve bilirkişi incelemesi, keşif, bilirkişi raporları ve tebliği, taraf tanıklarının dinlenmesi gibi işlemler için tahkikat duruşmaları 410 gün sürer.
 • Sözlü yargılama ve karar duruşması 30 gün sürer.
 • Gerekçeli karar yazılması 30 gün sürer.

Bu haber toplam 222 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara