Tapu İptal Davası nedir? Tapu İptal Davası Nasıl Açılır?

Tapu İptal Davası nedir? Tapu İptal Davası Nasıl Açılır?
Tapunun iptal edilmesini isteyen tarafın profesyonel bir dava dilekçesi ile yasal süreci başlatması gerekmektedir. Tapunun iptal edilebilmesi için şartlara uymadığının, doğruluğunun bulunmadığının ve yasal olmadığının kanıtlanması gerekmektedir.

Tapu İptal Davası nedir, Tapu devir işlemleri sırası ve sonrasında mağduriyete uğradığını düşünen kişilerce açılabilen tapu iptal davası, usulsüz görülen tescil işlemlerinde davayı açan mağdur lehine kararlar alınması ve mağduriyetin ortadan kalkması amacıyla yararlanılan hukuki bir haktır.

Gerçekleştirilmiş tescil işlemlerinde yaşanan maddi kayıp nedeniyle başlatılan bu süreçte;

 • Miras paylaşımındaki adaletsizlik,
 • Devir teslim işlemlerinde yapılan hatalar,
 • Vekalet sahibinin yetkisini kötüye kullanması

Nedenlerine bağlı olarak hukuki süreç başlatılmaktadır. Davanın davayı açan kişinin lehine sonuçlanabilmesi için yapılan tescil işlemlerinde usulsüzlük bulunması gerekmekte olup usulsüz görünen bazı durumlar kanuna uygun olabilmektedir.

Bu nedenle dava açma öncesinde avukatlık hizmeti alınarak yaşanan mağduriyetin tescil işlemlerinde yapılan usulsüzlük nedeniyle gerçekleştiği kesinleştirilmelidir.

Tapu İptal Davası Nasıl Açılır?

Davanın açılabilmesi için gereken nedenlerin tamamı usulsüz tescil işlemine işaret etmektedir. Aşağıda bahsi geçen nedenlerden dolayı hak sahibine uğrayan kişiler avukatlık hizmeti almak suretiyle iptal davası açma hakkına sahiptirler:

 • Hukuki ehliyetsizlik
 • Muris muvazaası (mirastan mal kaçırma)
 • Vekalet yetkisinin kötüye kullanımı
 • İmar uygulaması kaynaklı hak kaybı
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi
 • Aile konutu
 • Kazandırıcı zaman aşımı ve zilyetlik

Tapu İptal Davası Kimlere Karşı Açılır?

Tapu iptal davası kime karşı açılır sorusuna TMK 1024. maddede;

 • Adına yolsuz tescil yapılan kişiye ve ölmüş ise haleflerine,
 • Yolsuz yapılan tescilden hak kazanan kötü niyetli kişilere

Şeklinde genelleme yapılmıştır. Genellemeden anlaşılacağı üzere davayı açabilmek için gerçekleştirilecek tescilin usulsüz olması ve bu usulsüzlük nedeniyle davacının hakkının yenmiş olması yeterlidir.

Tapu İptal Davası Açmak İçin Tescil Sonrası Ne Kadar Süre Bulunmaktadır?

Tapu iptal davası süresi herhangi bir taşınmazın tescili ardından tapunun elde tutulma süresine bağlı olarak sınırlandırılmaktadır. Taşınmaz tapusunu herhangi bir devir işlemi yapmadan 10 yıl süreyle kesintisiz elinde tutmuş kişilere dava açılamamaktadır.

Tapu İptal Davalarında Hangi Mahkemeler Yetkilidir?

Asliye Hukuk Mahkemeleri tapu iptali davası görevli mahkeme olarak yetkilendirilmiştir. Davanın davaya konu olan taşınmazın bulunduğu ildeki Asliye Hukuk Mahkemeleri’ne açılması gerekmektedir.

Tapu İptal Davası Süreci Nasıl İşler?

Taşınmazın üzerine tescilli olduğu kişiye karşı açılan tapu iptal davası süreci, davanın Asliye Mahkemeleri’ne açılması ile başlar. Mahkeme heyeti öncelikle tapuları inceleyerek tescil işleminde usulsüzlük bulunup bulunmadığı tespitini gerçekleştirir.

Tespit sonrası şahitleri ile birlikte davalı ve davacı tarafı dinleyen mahkeme heyeti gerek görülen durumlarda bilirkişi raporu isteme takdirine sahiptir.

 • Belediyelerin Fen İşleri görevlileri,
 • Tapu ve Kadastro memurları

Gibi kamu görevlilerinin bilirkişi raporlarını sunması ile birlikte davanın sonucu davalı veya davacı lehine karara bağlanır.

Tapu İptal Davası Ne Zaman Sonuçlanır?

Tapu iptal davası ne kadar sürede sonuçlanır sorusunun yanıtı mahkeme heyetinin bilirkişi talep etmesine göre değişmektedir. Davanın sonuçlanması için 731 gün süre öngörülmektedir.

Tapu İptal Davası Masrafları Nelerdir?

Asliye Mahkemeleri’ne açılacak tapu iptal davası masrafları davaya konu taşınmazın değerine göre belirlenen oranlara göre belirlenmektedir.

 • 270 TL Başvuru Harcı
 • Binde 2,27 oranında Celse Harcı
 • Keşif ve bilirkişi giderleri,
 • Tanık ve tebligat giderleri,
 • Taşınmaz değeri üzerinden %10 ila %20 arası vekalet ücreti

Tapu iptal davası açılması için ödenmesi gereken masrafları göstermektedir.

Tapu Nasıl İptal Olur

Tapunun iptal olması için tapu iptal ve tescil davasının başlatılması gerekmekte ve bunun için mahkemeye başvuru yapılması talep edilmektedir.

Tapunun iptal edilebilmesi için öncelikli olarak tapunun iptal talebinin nedenlerinin araştırılması ve mahkemeye delillerin sunulması gerekmektedir. Deliller ile birlikte mahkeme tarafından doğruluk payı da göz önünde bulundurularak tapunun iptal edilmesine yönelik karar verilebilmektedir.

Tapu iptali için tapu tescil ya da tapu iptal davasının açılması gerekmektedir ancak çoğu zaman her iki dava aynı anda açılabilmektedir. Tapunun iptal edilmesi için mahkeme tarafından bir bilirkişi atanmakta ve gerekli süreç bilirkişi tarafından yürütülmektedir.

Tapu Nasıl İptal Edilir?

Tapunun iptal edilme yöntemi mahkemeden geçmektedir. Mahkemeye tapunun iptal edilmesi için başvuru yapılması ile dava süreci başlatılabilmektedir.

Tapunun iptal edilmesini isteyen tarafın profesyonel bir dava dilekçesi ile yasal süreci başlatması gerekmektedir. Tapunun iptal edilebilmesi için şartlara uymadığının, doğruluğunun bulunmadığının ve yasal olmadığının kanıtlanması gerekmektedir. Bu neden ile başvuru yaparak davayı açan kişinin başvuru sırasında mahkemeye delillerini de sunması talep edilmektedir.

Tapunun iptal şartları bulunmakta ve bu şartlara uygun olan her tapu mahkeme kararı ile iptal edilebilmektedir. Tapunun iptal edilebilmesi için davalı olan tarafından tapu iptal ve tescil davasını başlatması gerekmektedir.

Tapunun İptali ve Tescili Davası

Tapunun iptal ve tescil davası Türk mahkemeleri tarafından yürütülen bir dava türüdür. Bu dava türüne göre yasal olmayan ya da sahte olan tapulara yönelik iptal ve tescil süreci başlatılabilmektedir.

Tapu kaydının yasalara uygun bir hale getirilebilmesi için tapunun iptal ve tescil davası açılmaktadır. Taşınmaz mallara yönelik bir davadır.

Tapu İptali ve Bilirkişi Atanması

Tapu iptal ve tescil davalarında genellikle tapuya yönelik araştırma yapılması ve doğruluğunun kanıtlanması için dava araştırmasına bilirkişi atanmaktadır.

Tapunun iptal edilmesi için öncelikle tapu kayıtları incelenmekte ve bu kayıtlara göre deliller hazırlanmaktadır. Tüm süreç mahkeme tarafından yürütülme ve denetlenmektedir. Ayrıca tapu davası için mahkeme tarafından şahit gösterilmesi de talep edilebilmektedir.

Hangi Durumlarda Tapu İptal Davası Açılamaz?

Tapu davasının açılamama nedenleri arasında tapunun doğruluğunun derinlemesine araştırılmaması yer almaktadır. Tapu davalarında öncelikle olarak ilgili tapunun araştırılması ve tarihi sürece yönelik bilgi edinilmesi gerekmektedir. Eğer yanlış bir araştırma yapılmış ise ya da herhangi bir bilgi atlanmış ise tapu davası açılamamaktadır.

Bazı durumlarda tapuya yönelik bilgiler ne kadar yasalara uymuyor ya da yanlış gibi görünse de çoğu zaman mahkeme tarafından bunun açıklaması yapılmaktadır. Suç olarak düşünülen bir olayın aslında yasalara uygun olduğu da tapu davaları ile ortaya çıkmaktadır.

Bu neden ile doğru bir beyanda bulunabilmek için araştırmaların avukatlar tarafından da desteklenmesi ve doğru ve net bilgi ile mahkemeye başvuru yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde mahkeme tarafından tapu iptal davası reddine yönelik karar verilecektir.

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara