Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası

Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası
Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası Hukuk sistemi içinde tapu ile ilgili işlemlerde kişiler mahkemelere başvuru yolu ile haklarını alabiliyorlar. Ancak dava açabilmek için bazı yeterli şartların sağlanmış olması gerekmektedir. Tapu Kaydı Düzeltilmesi Davaları için Ne Gerekir? Tapu kaydının düzeltilmesi söz konusu olduğunda kişilerin mutlaka bir dilekçe ile mahkemeye...
Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası Nasıl Açılır? Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası Harç, Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davasını Kimler Açabilir? Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası Zamanaşımı, Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası Kime Karşı Açılır? Tapu kaydının düzeltilmesi için dava açılması resmi bir kurum olan Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından verilen karara karşı açılmaktadır. Tapu belgeleri taşınmaz bir malın sahibi olduğunuzu gösteren belgeye verilen isimdir. Bazı zamanlarda, tapu belgesinin düzenlenmesi sırasında bir takım hatalar yapılabilmektedir. Bu hatalar ilk etapta kişilerin dikkatinden kaçabilir ve tapu sahibinin ölmesi halinde, tapu üzerinde yapılmış olan hata göze çarpar.

Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası Neden Açılır?

Tapu düzenlenirken; mülkiyet hakkı sahibinin ad soyad bilgisi, baba kimlik bilgileri türünden bilgilerin eksikliğinin tamamlanması ya da hatalarının giderilmesi amacı ile tapu kaydının düzeltilmesi davası açılması gerekir. Tapu kaydı üzerinde yer alan ad soyad bilgisi gibi gerçekle eşleşmeyen bilgiler olması kişilerin taşınmazla ilgili işlem yaparken çeşitli problemler ile karşılaşmalarına neden olur.  Bu nedenle “tapu kaydı düzeltilme davası” kişilerin mağduriyetinin giderilmesi için Türk Hukuk sisteminde yer alır.

Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davasına İlişkin Hükümler

Tapu kaydının düzeltilmesi davası harç bilgisi ve konu hakkında diğer detaylar, Türk Medeni Kanunu 1027 maddesi gereğince düzenlenmiştir. Bu maddeler gereğince;
  • İlgili tarafların rızaları ile (yazılı olmak kaydı ile) tapu memuru yapılmış olan yanlışlığı yalnızca mahkeme kararı alındıktan sonra düzeltebilir.
  • Yapılan bu düzeltme iki farklı şekilde olabilir. İlk şekil eski tescilin terki ile ikinci şekil ise yeni bir tescil yapılması ile mümkün olur.
  • Tapu memuru konu olan yanlışlığı resen düzeltebilir. Bu düzeltme tüzük kuralları uyarınca olmak zorundadır.

Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası Kimler Tarafından Açılabilir?

Yasa hükümlerinden çıkarılan bilgiye göre, tapu kaydına işlenmiş olan hatalı bilgilerin düzeltilmesi için işlemler, işlem yapmakta problem yaşayan kişiler tarafından tapu kaydının düzeltilmesi davası zamanaşımı süreleri göz önünde bulundurularak yapılabilir. Buna ek olarak tapuda kayıt düzenlenmesi davaları tapu maliki ile mirasçıları tarafında da açılabilir. Söz konusu davalar bir başka davadan gelen yetkilere dayanılarak da taraflar tarafından açılabilir. Söz konusu yetki olduğu zaman kişilerin “aktif dava ehliyeti” olmuş olur. Davalarda Sulh Hukuk Mahkemeleri görevlidir. Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası, Hukuk sistemi içinde tapu ile ilgili işlemlerde kişiler mahkemelere başvuru yolu ile haklarını alabiliyorlar. Ancak dava açabilmek için bazı yeterli şartların sağlanmış olması gerekmektedir.

Tapu Kaydı Düzeltilmesi Davaları için Ne Gerekir?

Tapu kaydının düzeltilmesi söz konusu olduğunda kişilerin mutlaka bir dilekçe ile mahkemeye başvurması gerekiyor. Dilekçe tapu müdürlükleri ve sicil müdürlüklerine hitap edilecek şekilde delillerle desteklenerek oluşturulmalı ve davaya konu olan her türlü bilgiyi içinde barındırmalıdır. Tapu kaydı davalarında kişiler dilekçelerde tapular sahibi kişilerin bilgilerinin değiştirilmesi ya da yüzölçümü hesaplarının doğru bir şekilde yapılmasına karar verebiliyorlar.

Tapu Kaydı Düzeltilmesi Dava Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Tapu kaydı düzeltilmesi için dava açmak isteyen kişilerin dilekçe hazırlaması gerekmektedir. Dilekçeye konu olan tarafların kimlik bilgileri ve adres bilgilerinin bulunması gerekir. Bunlara ek olarak davada mahkemeden tam olarak neyin talep edildiğinin açıkça belirtilmesi ve bu kararın verilmesine ortam hazırlayacak olan delillerin toplanması ve dilekçede hukuki temellerle bunun gerekçelendirilmesi gerekmektedir.

Tapu Kaydı Düzeltilmesi Davası Genelge Bilgileri

Tapu kaydında yapılan düzeltmelerle ilgili olarak detayların yayınlandığı genelde bazı düzenlemelere yer verildi. 5 Ağustos 2014 tarihi itibarı ile geçerlilik kazanan bu genelgeye göre tapu kayıtlarının eksik ya da yanlış işlenmesi durumlarında kayıtlarda düzenlemeler yapılabiliyor. Mahkeme bu tür davalarda doğru bir karar verebilmek için tüm süreci en sağlıklı şekilde incelemeli ve tapudaki düzeltmeler konusunda son kararı vermelidir. Türk Medeni Kanunu'nda belirtilmiş olan maddelere göre gerçekleştirilen kayıt düzeltilmesi davaları sayesinde tapu memurunun basit yazım yanlışlıklarını düzeltmesi mümkün oluyor. Ancak daha detaylı düzeltmeler için mutlaka mahkeme kararının elinde bulundurulması ve buna bağlı olarak tapu memurunun işlem yapması gerekmektedir.

Tapu Kaydı Düzeltilmesi Davalarında Nelere Dikkat Edilmelidir?

Tapu kaydı düzeltilmesi davalarını ortaya çıkaran sebeplerinin pek çoğunun yazım yanlışı ve hesaplama yanlışı gibi hatalardan kaynaklanması dikkate alındığında mutlaka dava dilekçelerinin eksiksiz ve hatasız bir biçimde yazılması gerekmektedir. Dilekçelerde şahit beyanlarına yer verilmesi güçlü bir delil olanağı sağlayacaktır. Tapu kayıtları üzerindeki kimlik bilgilerinin kontrolü için nüfus müdürlüğü üzerinden bilgiler alınacağı için davaya söz konusu olan kişilerin kök kayıtlarına ilişkin verilere de mutlaka yer verilmelidir. Davada dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da taşınmazın üzerinde bulunan kayıtlı kişilerin bilgileri ile birlikte bu taşınmaz üzerinde hakkı bulunan kişilerin mal varlığı bilgilerine de yer verilmesi gerekmektedir. Eğer mahkeme talep ederse tanıkların dinlenmesi de söz konusu olmaktadır. Eğer tüm bu noktalara dikkat edilerek veriler toplandığı halde dava sonuca erdirilemiyor isea bu durumda tanıklar ile birlikte bilirkişi aracılığı ile araştırmalar yürütülüp keşif yapılmasına karar verilir. Bu sayede tapu müdürlükleri aracılığı ile tapudaki isim düzeltmeleri ya da tapu iptal veya tescil davalarının sonuçlandırılması mümkün oluyor. Davalardan tapu kayıtları ile ilişkili olarak isim ya da kayıt düzeltmeleri söz konusu olmasa dahi mutlaka takip işlemleri için Hazine Avukatları bilgilendirilmesi gerekmektedir. Böylece mahkeme kararları için temyiz hakkının kullanılması mümkün olabiliyor.

Tapu Kaydının Düzeltilmesinde Görevli ve Yetkili Mahkemeler

Kişilerin tapu kaydı düzeltmesi davalarını dilekçe yolu ile açabilmesi için mutlaka tapu işlemleri hakkındaki görevli ve yetkili mahkemelere başvuru yoluyla bu dilekçelerini dava sürecine dahil etmeleri gerekmektedir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na göre çekişmesiz yargı işlemi olarak kabul edildiği için bu tür davalarda görevli mahkemeler Sulh Hukuk Mahkemeleri olmaktadır. Tapu kayıtları üzerindeki kimlik bilgileri buralarda kolaylıkla değiştirilebiliyor. Tapu sicilinin düzeltilmesi davalarında ise davaların basit hatalar sebebiyle ortaya çıktığı sebep gösterildiğinden daha dikkatli olunmalıdır. Bu noktada tapu davaları konusunda deneyimli olan hukuk büroları ya da avukatlarla birlikte çalışmak oldukça önemlidir. Kişiler avukatlardan aldıkları danışmanlık hizmeti sayesinde süreci çok daha sağlıklı bir şekilde yönetebiliyorlar. Böylece en kısa sürede davaların sonuçlanması ve istenilen taleplerin elde edilmesi mümkün olmaktadır. Adi yazı hataları dışında kalan Tapu kayıtlan Mahkeme karan olmadan düzeltilemez TMK. m: 1027). O halde, isim, hudut ve yüzölçümü üzerindeki hataların düzeltilmesi için dava açmak gerekir.

Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası Nasıl Açılır?

Taşınmazın bulunduğu yer Sulh Hukuk Malikine açılır. Tapu ve Nüfus kayıtlan getirtilir. Şahitler dinlenir, deliller tartışılır Neticede, hasıl olan kanaate göre karar verilir.

Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası Kime Karşı Açılır?

Taşınmazın hudut komşularına,  Taşınmazın paydaşları varsa, davacı dışında kalan hissedarlara, Tapu Sicil Muhafızlığı veya Memurluğuna (Hazine varsa, adı geçenlere izafeten Hazine Avukatlığına), Taşınmazın hudutlarında yol veya meydan varsa, Belediye Başkanlığına. Makalede Tapu Kaydının Düzeltilmesi konusu yer almıştır. Diğer makalelerde de bu bilgileri bulabilirsiniz. Makalemizde Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Gayrimenkul Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası | Sıkça Sorulan Sorular

TAPU KAYDINDA DÜZELTİM DAVASI - TAŞINMAZIN KAYIT MALİKİ İLE AYNI İSMİ TAŞIYAN BAŞKA KİŞİ VEYA KİŞİLERİN BULUNUP BULUNMADIĞI TAM OLARAK AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMADIĞI - ARAŞTIRMA VE İNCELEME YAPILARAK HASIL OLACAK SONUCA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ. ÖZET: Çekişme konusu taşınmazın maliki '' E. K.'' hakkında taşınmazın bulunduğu yerleşim yerinde zabıta aracılığı bir araştırma yapılmamış, kayıt maliki ile aynı ismi taşıyan başka kişi veya kişilerin bulunup bulunmadığı tam olarak açıklığa kavuşturulmamış, kayıt maliki ile davacının miras bırakanının aynı kişi olup olmadığı hususunda yeterli araştırma yapılmamıştır. Hal böyle olunca, yukarıdaki ilkeler doğrultusunda araştırma ve inceleme yapılarak hasıl olacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yetinilerek karar verilmiş olması doğru değildir. TAPU KAYDINDA DÜZELTİM DAVASI - TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ GEREĞİNCE ÖNCELİKLE TAPU MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURMA ZORUNLULUĞU GETİREN YASAL PROSEDÜR İZLENMEDEN DOĞRUDAN DAVA AÇILDIĞI - DAVANIN USULDEN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ. ÖZET: Tapu Sicili Tüzüğü gereğince öncelikle tapu müdürlüğüne başvurma zorunluluğu getiren yasal prosedür izlenmeden doğrudan dava açıldığından, davanın usulden reddine karar verilmesi gerekirken, davanın kabulüne karar verilmesi doğru değildir.

Bu haber toplam 632 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara