Tapu Nasıl İptal Olur? Tapu iptali hangi hallerde olur?

Tapu Nasıl İptal Olur? Tapu iptali hangi hallerde olur?
Tapu iptal ve tescil davası süreci, bu davaların hangi durumlarda açılabileceği, süreçler ve maliyetler hakkında genel bir rehber sunar. Peki, Tapu Nasıl İptal Olur? Tapu iptali hangi hallerde olur?

Tapu iptal ve tescil davası, taşınmaz mülkiyeti ile ilgili yaşanan hukuka aykırılıkların düzeltilmesi için açılan bir davadır. İşte bu süreçle ilgili temel noktalar:

Tapu iptal ve tescil davası, taşınmazın bulunduğu yerin asliye hukuk mahkemesinde açılır. Dilekçenin eksiksiz ve kusursuz olması, gayrimenkulün kayıt bilgileri ve hukuka aykırı olan durumların açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

Tapu İptali Hangi Hallerde Olur?

Tapu iptali çeşitli sebeplerle gerçekleşebilir. Bunlar arasında muris muvazaası, ehliyetsizlik, aile konutu, sahte belge kullanımı, vekaletin kötüye kullanılması, imar hukukuna aykırılık, sınır uyuşmazlıkları, kadastro ölçüm hataları ve özel mülk olarak kaydedilemeyecek taşınmazların kaydı yer alır.

Verilen Tapu İptal Edilir mi?

Hileli, yetkisiz veya geçersiz işlemler sonucu tapu devri gerçekleşmişse, tapunun iptali için hukuki işlem başlatılabilir.

Tapu İptal Davasında Süre Var mıdır?

Tapu iptal ve tescil davasında genel olarak zamanaşımı yoktur. Ancak kazandırıcı zamanaşımı, kadastro işlemleri ve hile nedeniyle açılan davalar için belirli zamanaşımı süreleri vardır.

Kazandırıcı zamanaşımı halinde 10 yıllık ve 20 yıllık süreler vardır.

Kadastro işlemi nedeniyle 10 yıllık zamanaşımı süresi vardır.

Hile nedeniyle tapu iptal ve tescil davası zamanaşımı süresi 1 yıldır.

Kardeşler arasında tapu iptal davası zamanaşımı süresi yoktur.

Tapu İptal ve Tescil Davası Kaç Yıl Sürer?

Tapu iptal ve tescil davasının süresi, mahkemenin iş yoğunluğuna bağlı olarak değişkenlik gösterir. Genellikle asliye hukuk mahkemesinde 1,5 yıl, istinaf ve temyiz aşamaları ise sırasıyla 1,5 ve 2 yıl sürebilir.

Tapu İptal Davası Kaç TL?

Tapu iptal ve tescil davasının maliyeti, davaya konu taşınmazın değerine ve yargılama masraflarına bağlıdır. Peşin nispi harçlar, davaya esas değerin binde 68,31'inin dörtte biri tutarındadır. Toplam yargılama masrafları ise yaklaşık 7,500 ile 10,000 TL arasında değişebilir.

Tapu Nasıl İptal Olur?

Tapunun iptal olması için tapu iptal ve tescil davasının başlatılması gerekmekte ve bunun için mahkemeye başvuru yapılması talep edilmektedir. Tapunun iptal edilebilmesi için öncelikli olarak tapunun iptal talebinin nedenlerinin araştırılması ve mahkemeye delillerin sunulması gerekmektedir.

Deliller ile birlikte mahkeme tarafından doğruluk payı da göz önünde bulundurularak tapunun iptal edilmesine yönelik karar verilebilmektedir.

Tapu iptali için tapu tescil ya da tapu iptal davasının açılması gerekmektedir ancak çoğu zaman her iki dava aynı anda açılabilmektedir. Tapunun iptal edilmesi için mahkeme tarafından bir bilirkişi atanmakta ve gerekli süreç bilirkişi tarafından yürütülmektedir.

Tapu İptal ve Tescil Davası Nasıl Açılır?

Taşınmaz mülkün sahipliğini resmi olarak ortaya koyan belgelere tapu denilmektedir. Kamunun tapu dairelerinde tutulan tapu kayıtları ile birlikte tapunun niteliğini ve sahiplik hakkının sınırlarını belirten tapu sicili belgeleri de bulunmaktadır. Tapu üzerindeki bir değişiklik veya kanunca haksız bir karar ile tapunun el değiştirmesine dair iddialar bulunuyorsa bu konuda hukuka başvurulabilinir. Bu tip davalara, tapu iptal ve tescil davası denilmektedir.

Tapu iptal ve tescil davası, en çok yolsuzluk yoluyla tapuda gerçekleştirilen bir tahribat veya değişiklik yahut miras hakkının danışıklı olarak iptali için erken tapu geçirmeler sonucunda açılmaktadır. İkincisine muris muvazaa da denilmektedir. Burada miras bırakacak kişi vefatını beklemeden, mirası belirli yakınlarını veya bir yakınını dışarıda bırakarak pay etmekte ve tapunun içeriğini buna göre değiştirmektedir. Bu durumda kişinin vefatından sonra tapu iptal ve tescil davası açılabilmektedir. Yolsuz değişiklik de yine sahteciliğe girmekte ve davaya konu olabilmektedir.

Elbette bütün bunların haricinde verildiği iddia edilen belirli sözlerin sonucunda yaşanan anlaşmazlıklar sonucunda da bu tip davalar açılabilmektedir. Ayrıca bir çok değişik sebeple de davanın açıldığı görülebilmektedir. Tapu iptal ve tescil davaları, taşınmazın bulunduğu yereldeki Asliye Hukuk Mahkemelerine açılabilmektedirler. Bunun sebebi davanın işleyişi ile ilgilidir.

Davanın işleyişi, tanıkların dinlenmesi, iddiaların orataya konulması, keşif, bilirkişi raporlarının ardından belirli bir kanaate varılarak sonuca bağlanması süreçlerini izlemektedir. Bu noktada oldukça masraflı ve karmaşık, iddiaların somut olarak kesinlikle ortaya konulmasını gerektiren davalardır. Şüphesiz bu tip davalarda avukat ve hukuk desteği alınmaması oldukça ender rastlanılan bir durum olmakla birlikte az sayıdaki bu tip davalarda büyük oranda istenilen sonuca varılamadan noktalanmıştır. Elbette davaya konu olan kişilerin ne kadar destek alsa da konu hakkında bilgilenmek adına gerekli yasa ve kanunları okumaları da oldukça faydalı olmaktadır.

Günümüz gelişen teknolojileri sayesinde yaşanan davalar ve sonuçları ile ilgili paylaşımlar, internet üzerinden direkt olarak yapılabilmekte ve bunlar giderek yaygınlaşmaktadır. Elbette bu durum bazı kesimler tarafından avukat yardımı alınmadan davanın yürütülebileceği intibası yaratsa bunun oldukça yanlış bir intiba olduğu bir çok hukukçu tarafından dile getirilmektedir. Ancak kişiler, yine internet üzerinden yaşanan dava paylaşımlarına bakarak kendi durumlarına en yakın olanlarını bulabilir ve konu ile ilgili genl bir görüşe sahip olabilirler. Bu da alacakları yardımı seçmelerinde oldukça faydalı olmaktadır.

Tapu iptal davası nasıl olur

Tapu iptal ve tescil davası da itiraz ve temyiz hakkı bulundurmakla birlikte yasalarca belirlenmiş sürelerce gerçekleştirilmesi zorunludur. Ancak bu tip davalarda zamanaşımı söz konusu olmamaktadır. Kısacası davalı taraf ne kadar zaman geçerse geçsin böyle bir talepte bulunamamaktadır. Eğer sadece iptal değil tescil de isteniyorsa, bu durumda belirli resmi kurumlarla da bir ilişkinin kurulması gerekmektedir.

Taşınmazlar olarak tapuya konu olan mülkiyetlerin, tapu sicili ve kayıtları bu tip davalarda oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Dava söz konusu olduğunda bu kayıtlara da özellikle bakılmakta ve kayıtlar, davanın sonuca ulaşmasında önemli bir yer tutmaktadır. Elbette kayıtlar, bir çok farklı sebeple de yapılmaktadır. Bunlardan bazıları resmi olarak; kayıt, tescil, terkin gibi kayıtlardır.

Ayrıca belirtmek gerekir ki geçmişten günümüze gelişen teknoloji ile birlikte, resmi kayıtların depolanması ve saklanması da teknolojiye uyarlanmış bulunmaktadır. Bu bakımdan kayıtlarda yolsuzluk ile değişikliklerin yapılma ihtimali büyük ölçüde engellenmiştir. Bununla birlikte azımsanamayacak sayıda yaşanan tapu iptal ve tescil davası hala yaşanmaktadır. Bu tip davalar söz konusu olduğunda, hukuksal yardım ve avukat desteği alınmasının elzem olduğu, bir çok hukukçu tarafından da belirtilmektedir.

Tapu Ne Zaman İptal Olur?

Tapunun iptal olma zamanı mahkeme ile eş zamanlı olarak belirlenmektedir. Tapunun iptal edilebilmesi için öncelikli olarak ilgili mahkemeye başvuru yapılması ve tapu iptal ve tescil davasının başlatılması gerekmektedir.

Davanın başlatılabilmesi için dava dilekçesinin hazırlanması ve ilgili mahkemeye sunulması talep edilmektedir. Hazırlanan dilekçede davalı ve davacıya yönelik bilgilerin bulunması ve davanın ayrıntılarına da yer verilmesi gerekmektedir.

Tapunun iptali amacı ile açılan davalar mahkeme tarafından bilirkişi atanması ile devam etmektedir. Tapunun iptali için belli nedenlerin gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Ayrıca tapu iptal davalarının da birçok farklı türü bulunmakta ve bu türlere göre dava süreci yönetilmektedir.

Tapu İptal Davası Türleri

Tapu iptal davası çeşitlerine göre davanın ne zaman sona ereceği de belirlenmektedir.

Hesap ve bilgi hatalarına yönelik tapu iptal davası olduğu gibi boşanacak ailelere yönelik de aile konutu tapu iptal davası açılabilmektedir. Ayrıca vekalet, miras ve muris muvazaası nedeni ile açılabilen tapu iptal ve tescil davaları bulunmaktadır.

Tapu İptali ve Bilirkişi Atanması

Tapu iptal ve tescil davalarında genellikle tapuya yönelik araştırma yapılması ve doğruluğunun kanıtlanması için dava araştırmasına bilirkişi atanmaktadır.

Tapunun iptal edilmesi için öncelikle tapu kayıtları incelenmekte ve bu kayıtlara göre deliller hazırlanmaktadır. Tüm süreç mahkeme tarafından yürütülme ve denetlenmektedir.

Ayrıca tapu davası için mahkeme tarafından şahit gösterilmesi de talep edilebilmektedir.

Tapu satış iptali nasıl olur, tapu satış iptali davaları, miras hukukun, icra hukukunda ve gayrimenkul hukukunda açılan davalardandır. Tapu satışı yapılmış gayrimenkullerin, muvazaalı veya kanunda belirtilen mal kaçırma ya konu olması nedeniyle açılır.

Bu haber toplam 575 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara