Tapu Kadastro Davaları Nasıl Açılır?

Tapu Kadastro Davaları Nasıl Açılır?
Tapu kadastro davalarının açılması, tapu kadastronun süreci ile ilgili konudan bahsetmeden önce, tapu kadastronun ne anlama geliyor olduğu incelenmelidir. Tapu, Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından kişilere verilmiş, bir mülkün ya da arazinin, kime ait olduğunu gösteren resmi evraktır. Kadastro ise, tapu işlemlerinin tamamının isimlendirilmesidir. Bir kişiye ait olan bir alanın, tapu belgesi ile resmi hale getirilmesine dair yapılan işlemler, kadastrodur.
Tapu Kadastro Davaları Nasıl Açılır? Tapu Kadastro Davalarında Zamanaşımı, Tapu Kadastro Davalarına Hangi Mahkeme Bakar? Tapu Kadastro Dava Dilekçesi. Tapu kadastro davalarının açılması, tapu kadastronun süreci ile ilgili konudan bahsetmeden önce, tapu kadastronun ne anlama geliyor olduğu incelenmelidir. Tapu, Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından kişilere verilmiş, bir mülkün ya da arazinin, kime ait olduğunu gösteren resmi evraktır. Kadastro ise, tapu işlemlerinin tamamının isimlendirilmesidir. Bir kişiye ait olan bir alanın, tapu belgesi ile resmi hale getirilmesine dair yapılan işlemler, kadastrodur.

Tapu Kadastro İşlemleri Ne Anlam İfade Eder?

Tapu ve kadastro amacı, genel hattı ile, devletin oluşturmuş olduğu bir güvence durumudur. Bu şekilde her mülkün kime ait olduğu belli olmuş duruma getirilir. Bir bölgede tapusuz bir alan varsa, tapulandırılır. Böylelikle ülkenin kadastral yapısı çizilmiş olur. [caption id="attachment_17909" align="aligncenter" width="640"]kadastro-davasi-nasil-acilir Tapu Kadastro Davası Nasıl Açılır[/caption]

Kadastrodan Önce Edinilen Tapuların Hükmü Var Mıdır?

Kadastro sonrasında yapılan tapulandırma işlemi, daha ince nitelikler dahilinde, coğrafi yer şekilleri planlamaları, meridyen ve paralel ölçümleri dahilinde yapılmıştır. Bu zaman öncesinde edinilmiş olan eski tapuları bir hükmü kalmamıştır. Eski döneme dair tapusu olan kişiler, işlemin yürürlüğe girmesinin üzerinden 10 sene geçmişse, haklarını kaybederler. Kadastro tespitine itiraz zaman aşımı süresi, 10 yıldır.

Kadastro Mahkemesine Neden Dava Açılır?

Kadastro çalışmalarının yapılma esnasında, kadastro tespitleri ile alakalı bulunan bazı yanlışlıklara dair itiraz yapılması gerektiğinde, kadastro davası açılacaktır. Kadastro tespitleri, imar planının korunması için yapılır. Mevzu bahis olan toprağın durumunu tespit etmek ve değerini ölçmek amacıyla kadastro işlemleri uygulanır. Kadastro itirazlarında, yapılan itiraz, bir belge ile tescil edilemiyorsa, bu itiraz dikkate alınmaz.

Tapu Kadastro Davası Süreci

Tapu davalarında yetkili mahkeme, Tapu Mahkemeleri olacaktır. Görevli mahkeme ise, söz konusu mülkün yer aldığı bölge mahkemesidir. Tapu kadastro davaları nasıl açılır? Sorusuna istinaden, tapu davalarında, mahkeme öncelikle tapu kayıtlarını inceler. Daha sonraki aşamada yapılması gereken, bilirkişinin raporunu dinlemek olacaktır. Kadastro tespiti yapılması sonrasında, tespitin ilanı gerekir. Tespit ilanları, muhtarlıklarda ve Tapu Müdürlükleri’nde yer alır. Bir itiraz söz konusu olacaksa, bu itirazın 30 gün içinde yapılması gerekecektir. Aksi takdirde ilanlar kesinleşir. Tapu kadastro davaları süresi hakkında kesin söylem bulunmaz. Dava süresi söz konusu mahkemenin durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterecektir. Hukuki bir kavram olan tapu, bir taşınmaza ya da bir taşınmazın üzerindeki yapının kim ait olduğunu gösteren resmi bir belgedir. Yani araziye veya arazi üzerindeki taşınmazların sahibi tapu ile belirlenir. Ancak bir arazinin tapusunun kime verileceği belirlenmeden önce yaşanabilecek sorunları en aza indirebilmek için devlet tarafından ülkedeki tüm arazilerin sınırlarının çizilmesi gerekir. Sadece sınırların çizilmesi değil, tüm arazilerin düzene sokulması ve değerlerinin belirlenmesi de devletin görevidir. Bu düzenleme işlemlerinin tümüne ise kadastro denir. Kadastro işleminin bir diğer amacı da, ülkedeki tüm arazilerin hukuki durumunu belirleyerek kayıt altına almak ve alınacak vergi miktarlarını tespit edebilmektir. Özetlemek gerekirse, önce tüm sınırları devlet çizer yani kadastro işlemi yapılır, sonrasında ise belirlenen sınırlar üzerindeki hak sahiplerine, sahipliklerini belgelemek üzere tapu düzenlenir. 987 yılında çıkarılan 3402 numaralı Kadastro Kanunu'na göre, Tapu-Kadastro Genel Müdürlüğü ekipleri alana çıkarak arazilerin sınırlarının tespiti için çalışmalar yapar. Yapılan belirlemeler ya da zaman zaman gerçekleştirilen yeni düzenlemeler neticesinde arazilerin sınırları değişebilir. Yapılan kadastro belirlemeleri sırasında araziniz ile ilgili itirazınız olması durumunda kadastro teknisyenliği ya da Kadastro müdürlüklerine itiraz etme hakkınız vardır. Kadastro sonuçlarına yapacağınız itirazlarda tapu belgeleri çok önemlidir. Kadastro tespit tutanağına itiraz ettikten sonra en geç on gün içerisinde kadastro komisyonu toplanır. (Tapu Kadastro Davaları Nasıl Açılır?)

Kadastro Sonuçları Zamanaşımı Süresi Ne Kadardır?

Kadastro sonuçları ilan edildikten sonra muhtarlıklarda ya da Kadastro müdürlüklerinde 30 gün süreyle askıya çıkarılır. 30 gün içerisinde itiraz edilerek, dava açılmayan kadastro tespitine ilişkin tutanaklar kesinleşir. Kadastro tutanağı sonuçlarına itiraz edilmez ve kesinleşirse zaman aşımı süresi 10 yıldır. 10 yıl geçtikten sonra kadastrodan önceki hukuki gerekçeler ile itiraz davası açılamaz.

Kadastro Uyuşmazlıklarında Hangi Mahkemelere Dava Açmak Gerekir?

Tapu-kadastro ile ilgili itiraz durumlarında dava açılacak mahkemeler taşınmazın bulunduğu bölgeden sorumlu olan kadastro mahkemeleridir.

Tapu Kadastro Davaları Ne Kadar Sürer?

Tapu kadastro davalarının ne kadar süreceği, dava açılan mahkemenin iş yoğunluğu, davaya ilişkin süreçlerin ve belgelerin karmaşıklığına bağlıdır. Dava sürelerine dair, kanunlarda tanımlanmış bir süre sınırı yoktur. Makalede Tapu Kadastro Davaları Nasıl Açılır konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Gayrimenkul Hukuku Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 422 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara