Yargıtay'dan Ortaklığın Giderilmesi Davası ve Satış Usulü Kararı

Yargıtay'dan Ortaklığın Giderilmesi Davası ve Satış Usulü Kararı

Yargıtay'dan Ortaklığın Giderilmesi Davası ve Satış Usulü Kararı!

Ortaklığın giderilmesi talebiyle, yerel mahkemede gerçekleştirilen davada verilen hüküm davacı vekili tarafından, Yargıtay 14. Hukuk Dairesine temyiz edilmiştir. Yerel mahkeme tarafından davanın kabulüne ilişkin kararın verilmesi, davalı vekilinin ön görülen süre içinde temyiz isteminde bulunması nedeniyle Yargıtay’ın temyiz dilekçesini kabulüyle sonuçlanmıştır.

Satıştan elde edilen gelirin, belirli oranlara göre paylaştırılması ve davanın açıkça hükümde gösterilmesi, kararına yönelik başlatılan temyiz süreci, Yargıtay 14. Hukuk Dairesi tarafından bozularak, ortaklığın giderilmesi davasına ilişkin yeni kararlar vermesiyle sonuçlanmıştır. Davacı vekili tarafından açılan davada; taşınmaz üzerinde ortaklığın aynen bölünmezse satış suretiyle giderilmesi talebinde bulunulmuştur.

2. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davada davalı taraf ise mahkemeye yaptığı savunmada; rızai taksim anlaşması gereği kendisine aidiyetine karar verildiği ve ortaklığın aynen taksim suretiyle giderilmesini ve davanın mahkeme tarafından reddine karar verilmesini talep etmiştir. 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davada; mahkeme, davanın kabulüne ve ortaklığın satış suretiyle giderilmesine ilişkin karar vermiştir.

Verilen bu karara yönelik itiraz yine davalı tarafından yapılmış ve Yargıtay’a temyiz talebinde bulunulmuştur. Davaya konu olan söz konusu taşınmazın üzerinde bulunan ağaçların davalıya ait olduğunun belirlendiğinin ancak, buna rağmen herhangi bir oran belirtilmediği için muhdesat oranlaması yapılarak, davalıya pay verilmesi ve diğer bedellerinde ortakların, ortaklık oranınca ödenmesine ilişkin ortaklığın giderilmesi için başvuru yapılmıştır.

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Yargıtay’ın Bozma Kararı!

Yerel mahkemece görülen ortaklığın giderilmesi davasında, mahkemenin vermiş olduğu karar; Muhdesata denk gelen kısım, muhdesat sahibi ortaklara, geri kaln bedel ise payları oranın da ortaklara dağıtılması karar verilmesi gerekirken, bu usulün dışına çıkılarak bilir kişi raporları temel alınarak, toplam ağaç bedelinin %52’sinin davalıya ödenmesine ve geri kalan taşınmazın, ortakların tapuda belirtildiği hisselerine göre ödenmesi, Yargıtay 14. Hukuk Dairesi tarafından yanlış bulunmuştur.

Yargıtay'dan Ortaklığın Giderilmesi Davası ve Satış Usulü Kararı

Bu kararın verilmesinden önce mahkemece, yeniden keşif yapılarak, bilirkişilerden yeni muhdesat oranlaması yapılması talep edilmelidir. Uzman bilirkişilerden rapor alınması ve bu rapora göre satıştan kazanılacak gelirin, bilirkişilerin belirlemiş olduğu muhdesat oranlarına göre pay edilmesi gerekmektedir.

Mahkemenin vermiş olduğu karar görüşülerek Yargıtay tarafından; belirtilen konular hakkında eksik incelme ve yazılı şekilde karar açıklanması hatalı bulunmuş ve mahkemenin kararı bu gerekçeye dayandırılarak bozulmuştur. Yargıtay tarafından açıklanan karar göre; davalı vekili tarafından yapılan temyiz itirazı kabul edilmiş ve mahkeme tarafından verilen ortaklığın giderilmesi davasına yönelik yanlış karar bozulmuştur.

Bu haber toplam 315 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara