Avukata Hakaret - Haksız Azil - Haksız Şikayet

Avukata Hakaret - Haksız Azil - Haksız Şikayet

Avukata Hakaret - Haksız Azil - Haksız Şikayet

Davacı ... vekili Avukat ... tarafından, davalılar ... ve ... aleyhine dilekçe ile hakaret eylemi nedeniyle kişilik haklarına saldırıdan dolayı manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen, Yargıtay’ca incelenmesi davalılar vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. 1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalıların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir. 2- Davalıların diğer temyiz itirazlarına gelince; Dava, hakaret eylemi nedeniyle manevi zararın giderilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalılar tarafından temyiz edilmiştir. Davacı vekili; davalılardan ...'ın müvekkilinin eski ev sahibi, diğer davalı ...'ın da davalı ...'ın eşi olduğunu, 03/04/2013 tarihli azilname ile vekillikten azledilene kadar davalıların vekili olarak görev yaptığını, davalıların davacı hakkında ... Vergi Dairesine, ... Barosuna ve ... Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar ve şikayetlerde bulunduklarını, Şikayet dilekçeleri ile şahsına ve mesleğine yönelik hakaret ve iftira içeren iddiaları ileri sürdüklerini ve ceza mahkemesinde yargılanmaları sonucunda ceza aldıklarını, davacının avukat olması sebebiyle davalıların hakaret ve iftirası nedeniyle şikayetlerinin yapıldığı makam, merci ve meslektaşları yanında rencide olduğunu ve manevi olarak yıprandığını belirterek manevi zararının giderilmesi isteminde bulunmuştur. Davalılar, davanın reddedilmesi gerektiğini savunmuştur. Mahkemece; davalıların, ceza mahkemesinde yargılanarak ceza almaları ve baroya vermiş oldukları şikayet dilekçesinde davacıya hakaret içeren ifadeler kullandıkları gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin manevi tazminat davalarında vekalet ücretini düzenleyen 10/2. maddesi gereğince manevi tazminat davasının kısmen reddi durumunda, karşı taraf vekili yararına hükmedilecek ücret, Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenecek; yine tarifenin 13. maddesi gereğince, avukatlık ücreti, davanın görüldüğü mahkeme için Tarifenin İkinci Kısmında belirtilen maktu ücretlerin altında kalmayacaktır. Yerel mahkemece, dava kısmen kabul edilmiş olmakla, reddedilen kısım yönünden davalılar lehine vekalet ücretine hükmedilmemiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmektedir. Ne var ki bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, mahkeme kararının 6217 sayılı Kanun'un 30. maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen “Geçici madde 3” atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 438/7. maddesi gereğince düzeltilerek onanması uygun görülmüştür.

Bu haber toplam 196 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara