Babaanne İle Torun Arasındaki İlişki

Babaanne İle Torun Arasındaki İlişki

Babaanne İle Torun Arasındaki İlişki

Dava, babaanne ile torunu arasında kişisel ilişki kurulması isteğine ilişkindir. İlk Derece Mahkemesi'nce "davacının yılın bir bölümünü yurtdışında geçirdiği, Davacının ve çocuğun babasının yerleşim yerinin farklı olduğu böylelikle Türk Medeni Kanunun 325. maddesindeki olağanüstü halin gerçekleştiği" gerekçesiyle davacının torunu M… Y… ile her yılın Kasım, Aralık, Ocak ve Şubat aylarının 2. pazar günü saat 10:00’ dan saat 16:00’a kadar kişisel ilişki kurulmasına karar verilmiş, Karara karşı davalı anne tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine Bölge Adliye Mahkemesi’nce davalı annenin istinaf talebinin esastan reddine karar verilmiş, hüküm davalı anne tarafından temyiz edilmiştir.

Babaanne İle Torun Arasındaki İlişki İstinaf Kararı

Küçük M…. Y… …. 02.01.2013 doğumlu olup, anne ve babası boşanmış; boşanma kararı ile velayet davalı anneye bırakılmış, velayetin kullanılması kendisine bırakılmayan baba ile çocuk arasında kişisel ilişki kurulmasına karar verilmiş, karar 14.05.2014 (mesai bitimi) tarihinde kesinleşmiştir. Kanuna göre olağanüstü haller mevcutsa, çocuğun menfaatine uygun düştüğü ölçüde diğer kişilere özellikle hısımlarına çocukla kişisel ilişki kurulması hakkı tanınabilir (TMK m. 325/1). Boşanma kararı ile kendisine kişisel ilişki hakkı tanınmış olan baba ve davalı anne İstanbul'da bulunmaktadır. Davacı babaannenin ise yılın bir bölümünü Amerika da geçirdiği, Türkiye ye geldiği zamanlarda İstanbul'da kaldığı, babanın kişisel ilişki günlerinde torununu görebildiği anlaşılmaktadır. Davacının torunuyla görüşmesine, babanın engel çıkardığı ileri sürülmemiştir. Davacı, babaya tanınan kişisel ilişki süresi içinde torununu görme ve aile bağlarını koruma ve geliştirme imkanına sahiptir. Ortada davacıya kişisel ilişki hakkı tanınmasını gerekli ve haklı kılan olağanüstü bir durum bulunmamaktadır. O halde, davanın reddi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamıştır. Bu itibarla ... Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesinin 27.09.2007 tarihli kararının kaldırılmasına, ... Aile Mahkemesinin 25.10.2016 tarihli kararının bozulmasına karar verilmesi gerekmiştir.

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara