Davalarda Yemin Teklifi Şartları Nelerdir?

Davalarda Yemin Teklifi Şartları Nelerdir?

Davalarda Yemin Teklifi Şartları Nelerdir?

İstinaf sebepleri; Davalı vekili istinaf dilekçesi ile davacının kendi isteği ile işten çıktığını bu aşamada tüm alacaklarının tarafına ödendiğini, davacının davalı işyerinde SGK kayıtlarında görülen çalışmalarına ait herhangi bir hak ve alacağının bulunmadığını, her ne kadar davacının yasal bir alacağı bulunmasa da talep edilen alacakların zamanaşımına uğradığını, tüm bunların tanık beyanları ile doğrulandığını, Yemin deliline dayanmak istemelerine rağmen bunun sebepsiz yere kabul edilmediğini, İlk derece mahkemesince kararın eksik delil ve eksik incelemesi sonucu verildiğini belirterek ilk derece mahkemesince verilen kararın kaldırılarak davanın reddine dair karar verilmesini talep etmiştir

Davalarda Yemin Teklifi Şartları Nelerdir? - İstinaf Mahkemesi Kararı

ÖZET: 6100 sayılı HMK'nun "dava dilekçesinin içeriğini" düzenleyen 119.maddesinin e ve f fıkralarında, dava dilekçesinde davanın iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri ve iddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği, "cevap dilekçesinin içeriğini" düzenleyen 129.maddesinin d ve e fıkralarında, Davalının savunmasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri ve savunmasını dayanağı olarak ileri sürülen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği hususlarının dilekçelerde bulunacağı ön görülmüştür. Özellikle basit yargılama usulünde delillerin bildirilmesini düzenleyen 318.madde de "taraflar dilekçeleri ile birlikte, tüm delillerini açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmek..." zorundadır hükmü dikkate alındığında, "yemin" deliline dayanan taraf, bu delile dayandığını açıkça dava ve cevap dilekçesinde belirtmek zorundadır.(Y.İ.B.K. 03/03/2017 tarih 2015/2 Esas - 2017/1 Karar) Somut olayda yukarıdaki düzenleme karşısında davalı 24/05/2016 tarihli cevap dilekçesinde yemin deliline dayandığını belirtmediği anlaşılmakla mahkemenin yemin teklifinin reddine dair verdiği karar usul ve yasaya uygundur.

HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara