Doktora ve Hemşireye Hakaret Etmenin Cezası Nedir? Doktor ve Sağlık Çalışanlara Şiddet Davaları ve Cezası Nedir?

Doktora ve Hemşireye Hakaret Etmenin Cezası Nedir? Doktor ve Sağlık Çalışanlara Şiddet Davaları ve Cezası Nedir?
Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ve hakaret suçları, ciddi yasal sonuçlar doğurabilir. Kanunlar, sağlık çalışanlarının korunması amacıyla bu tür eylemlere karşı katı tedbirler öngörür ve suçlulara ağır cezalar uygulanmasını sağlar.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, toplumda giderek artan bir sorun haline gelmiştir. Bu bağlamda, doktorlara, hemşirelere ve diğer sağlık görevlilerine karşı işlenen suçlar özellikle dikkate alınır ve cezaları kanunlar çerçevesinde artırılmıştır. İşte bu konuda bazı önemli noktalar:

Doktora Şiddetin Cezası Nedir?

Sağlık çalışanlarına karşı işlenen şiddet suçları, özellikle kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme gibi suçlar, suçun nitelikli halleri arasında değerlendirilir. Bu tür suçlar kamu görevlisine karşı işlenmiş kabul edildiğinden, cezalar artırılır ve hapis cezalarının ertelenmesi söz konusu olmaz.

Doktora Hakaret Etmenin Cezası Nedir?

Doktora veya diğer sağlık çalışanlarına yönelik hakaret suçu, bir yıl altı aydan üç yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılabilir. Bu suç, kamu görevlilerine karşı işlendiği kabul edildiğinden re'sen soruşturma gerektirir. Ancak memur olmayan bir hekime yönelik basit hakaret halleri, şikayete tabi olup, hekimin şikayeti üzerine soruşturma başlatılır.

Doktora "Terbiyesiz" Demek Hakaret mi?

"Doktora terbiyesiz demek" gibi ifadeler, belli bağlamlarda hakaret olarak değerlendirilebilir. Ancak bazı rahatsız edici ifadeler, yargı mercileri tarafından hakaret olarak kabul edilmeyebilir. Bununla birlikte, sağlık çalışanlarına yönelik aşağılayıcı ve onur kırıcı sözler, genel olarak hakaret suçu kapsamında değerlendirilir.

Kamu Görevlisine Hakaret Suçu Şikayete Tabi mi?

Kamu görevlisine görevi dolayısıyla hakaret suçu, şikayete bağlı olmayıp, savcılığın re'sen soruşturma başlatmasını gerektirir. Cumhurbaşkanına hakaret suçu da benzer şekilde, şikayete bağlı olmaksızın soruşturma konusudur. Bu suçlar, kamu düzenini ilgilendirdiğinden, takibi şikayete tabi değildir.

Yargıtay: Hastanede Doktora Hakaret Suçu Nedir?

ÖZET: Yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre, mahkemenin kararında eleştirilen husus dışında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezaların kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, istinaf başvurusunda bulunan sanık müdafinin yerinde görülmeyen istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

Mahalli mahkemece verilen hüküm istinaf edilmekle, CMK.nun 279. maddesi uyarınca dosya üzerinden yapılan ön inceleme sonucunda; Dairenin yetkisi, başvuranın hakkı, başvuru süresi ve yasa yolunun açıklığı yönünden sanık müdafiinin istinaf başvurusunun kabul edilebilir olduğuna ve aynı Yasanın 280. maddesi gereğince başvurunun esası hakkında inceleme yapılmasına karar verilerek, dosyadaki duruşma tutanakları, diğer belge ve deliller ile istinaf dilekçesi ve inceleme raporları incelenerek gereği düşünüldü:

Sanığın katılana aleni yer olarak kabulü gereken ...... Hastanesi Acil Polikliniği içerisinde herkesin girip çıkabildiği ortak alanda hakaret ettiğinin sabit olmasına rağmen sanık hakkında TCK'nun 125/4 maddesinin uygulanmayarak eksik ceza tayini aleyhe istinaf talebi bulunmadığından bu husus eleştiri konusu yapılmakla yetinilmiştir. Yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre, mahkemenin kararında eleştirilen husus dışında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, Eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve Kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, Cezaların kanuni bağlamda uygulandığı, Anlaşıldığından, İstinaf başvurusunda bulunan sanık müdafiinin yerinde görülmeyen İSTİNAF BAŞVURUSUNUN, CMK.nın 280/1-a maddesi uyarınca ESASTAN REDDİNE,

Bu haber toplam 140 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara