Gazlı Kangren Sonucu Kolun Kesilmesi Tazminat

Gazlı Kangren Sonucu Kolun Kesilmesi Tazminat

Gazlı Kangren Sonucu Kolun Kesilmesi Tazminat

İstemin Özeti:Olay tarihinde sol kolu kırıldıktan iki gün sonra gazlı kangren olup kolunun kesilmesi sonucu uğranıldığı iddia edilen zararın tazmini istemiyle açılan dava sonucunda idare mahkemesince istemle bağlı kalınarak anne için 9.280,00 TL ve küçük için 35.000,00 TL maddi ve anne için 10.000,00 TL küçük için 20.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmesinden sonra, Bilirkişi raporundaki zarar miktarı esas alınarak önceki yargı kararında hüküm altına alınan miktarı aştığı belirtilen 131.166,48 TL maddi zararın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tazminine karar verilmesi istemiyle açılan dava sonucunda, 2. İdare Mahkemesi'nce; Danıştay Onbeşinci Dairesi'nin bozma kararına uyularak, yargılama giderinin taraflar üzerinde bırakılması, taraflar lehine vekalet ücretine hükmedilmemesi yolunda verilen kararın, hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. Dosyadaki belgeler ile temyiz dilekçesindeki iddiaların incelenmesinden, temyiz istemine konu kararın hukuka ve usule uygun olduğu, kararın bozulmasını gerektirecek yasal bir sebebin bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Kararın Onanması.

Bu haber toplam 193 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara