İşe Gelmeme Tutanağının Geçerliliği

İşe Gelmeme Tutanağının Geçerliliği

İşe Gelmeme Tutanağının Geçerliliği

İşçinin Talebi : iş akdini haklı nedenle sona erdirmiş olup, kıdem tazminatına hak kazandığını, yine ödenmeyen Mayıs ve Haziran aylarına ait 2 aylık ücret alacağı ile yıllık izin ücreti alacağı bulunduğunu belirterek, fazla haklarını saklı tutup; HMK.109.md.sine istinaden kısmi dava olarak 10.000,00 TL kıdem tazminatı, 50,00 TL yıllık izin ve 50,00 TL.ücret alacakları toplamı: 10.100,00 TL.nin hakkın doğum tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. İşverenin Talebi : İş akdi işverenliği tarafından ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışları nedeniyle feshedilen davacının kıdem tazminatına hak kazanmasının söz konusu olmadığını, bu yönde yüksek mahkeme kararlarının bulunduğunu, gerek ilgili mevzuat hükümlerince, gerekse yerleşik Yargıtay içtihatları dikkate alındığında kıdem tazminatı talebinin reddi gerektiğini, kabul anlamına gelmemekle birlikte hak kazandığı tüm ücretlerinin maaş hesabına ödendiğini, ücret bordrolarının özlük dosyası içinde sunulduğunu, bankadan hesap hareketlerinin istenebileceğini, tüm yıllık ücretli izinlerini kullanmış olup, yıllık izin alacağı bulunmadığını, bunun yıllık izin kartında görüleceğini, kaldı ki tüm alacaklara en yüksek banka mevduat faizi talep edilmişse de, mahkemece yıllık izin alacağının varlığı kabul edilir ise bu alacağa yasal faiz uygulanabileceğini, dava tarihinden 5 yıl öncesine ilişkin taleplerin zaman aşımına uğradığını belirterek, davanın reddini istemiştir. Yerel Mahkemenin Kararı: Mahkemece davanın kısmen kabul, kısmen reddine karar verilmiş, kıdem tazminatı ve yıllık izin ücreti alacağı talepleri hüküm altına alınmıştır.

İstinaf Mahkemesinin Kararı

15 yıl sigortalılık ve 3600 gün prim ödeme şartını yerine getirmiş olması sebebi ile kurumdan "kıdem tazminatı alır" yazısını alarak aynı gün iş akdini yasadan kaynaklanan hakkını kullanarak feshetmiştir. Davacı tarafından iş akdi 06.06.2016 tarihi itibari ile emeklilik nedeni ile feshedilmiş olup bu tarihten sonra davalı işveren tarafından tutulan devamsızlık tutanakları hukuki değer taşımadığından davalı şirketin iş akdinin devamsızlık nedeni ile haklı nedenle feshedildiğine ilişkin istinaf başvurusu yerinde değildir. Yıllık iznin kullandırıldığı konusunda ispat yükü davalı işverende olup davalı işveren tarafından davacının 2015 yılı yıllık iznini kullandırıldığı, yıllık izin cetveli veya eşdeğer bir belge ile ispatlanamadığından davalı tarafın bu yöne ilişkin istinaf başvurusu da yerinde bulunmamıştır. İşçi emeklilik nedeniyle, maaşlarının ödenmemesi durumunda, yıllık izin ücret ve fazla mesailerinin ödenememesi gibi haklı fesih sebepleri bulunmaktadır. Bu durumda işçinin fesih hakkı olup işverence işe gelmediği sebebiyle iş sözleşmesini fesih etmesi geçerli bir neden değildir.

İşçinin Geçerli Fesih Sebebi Olması Nedeniyle Tutulan Tutanaklar Geçersizdir

15 yıl sigortalılık ve 3600 gün prim ödeme şartını yerine getirmiş olması sebebi ile kurumdan "kıdem tazminatı alır" yazısını alarak aynı gün iş akdini yasadan kaynaklanan hakkını kullanarak feshetmiştir. Davacı tarafından iş akdi 06.06.2016 tarihi itibari ile emeklilik nedeni ile feshedilmiş olup bu tarihten sonra davalı işveren tarafından tutulan devamsızlık tutanakları hukuki değer taşımamaktadır.

3 Gün İşe Gelmeyen İşçi Tazminat Alabilir Mi?

İşçinin Haklı Fesih Varsa Tazminat Alabilir. ÖZET: Davacı 06.06.2016 tarihinde SGK'ya başvurmuş, yaş hariç 15 yıl sigortalılık ve 3600 gün prim ödeme şartını yerine getirmiş olması sebebi ile kurumdan "kıdem tazminatı alır" yazısını alarak aynı gün iş akdini yasadan kaynaklanan hakkını kullanarak feshetmiştir. Davacı tarafından iş akdi 06.06.2016 tarihi itibari ile emeklilik nedeni ile feshedilmiş olup bu tarihten sonra davalı işveren tarafından tutulan devamsızlık tutanakları hukuki değer taşımadığından davalı şirketin iş akdinin devamsızlık nedeni ile haklı nedenle feshedildiğine ilişkin istinaf başvurusu yerinde değildir. Yıllık iznin kullandırıldığı konusunda ispat yükü davalı işverende olup davalı işveren tarafından davacının 2015 yılı yıllık iznini kullandırıldığı, yıllık izin cetveli veya eşdeğer bir belge ile ispatlanamadığından davalı tarafın bu yöne ilişkin istinaf başvurusu da yerinde bulunmamıştır.

Bu haber toplam 221 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara