İsminden Memnun Olmayanlar

İsminden Memnun Olmayanlar
İsminden Memnun Olmayanlar Hukuki Olarak İsmini Değiştirme Hakkı Nedir? İsminden Memnun Olmayanlar Kişilerin kendilerince haklı sebeplere değil, yani sübjektif sebeplere dayanan haklılıklara değil, kanunen ve yargı kararlarınca “haklı sebep” olarak kabul edilen nedenlere ihtiyaçları vardır.

Adın Değiştirilmesi Hangi Davayı Açmakla Mümkün Olur?

Son yıllarda yaşanan gelişmeler, adın değiştirilmesi davalarının karşımıza daha sık çıkması gibi bir sonuç doğurmuştur. Buna göre, “mantıklı ve haklı” sebepleri bulunan kişiler, gerekli hukuki prosedürü takip ederek başarıyla adlarını değiştirebilirler. Ancak burada küçük bir ayrıntıya değinmekte yarar var. Kişilerin ad ve soyadları birkaç yıl öncesine değin bilgisayarlı sistemlere kaydedilmediği, elle bu işlemler gerçekleştirildiği için, ad ve soyadların yazımında pek çok hataya rastlanabiliyordu. Örneğin, kişinin adında bir imla kuralı ihlali dahi olabiliyordu. Eğer kişi, bu hatalı yazımları düzeltmek niyetiyle hareket ediyorsa, “ad ve soyad değiştirme davası” değil, “ad ve soyadın düzeltme davası” açar. Eğer adın ya da soyadın tümden değiştirilmesi isteniyorsa, “ad ve soyad değiştirme davası” açılmalıdır. Bu dava, yazımızın konusunu da teşkil etmektedir.

Ad Değişikliği Hangi Kanunda, Ne Şekilde Yer Alır?

İsminden Memnun Olmayanlar | Belirtelim ki, Türk vatandaşlarının sosyal hayatlarına yönelik kişisel düzenlemelerin büyük çoğunluğu, Türk Medeni Kanunu’nda bulunmaktadır. Kişilerin ad ve soyad durumları da bu kanunun ilgili hükmünde yer almıştır. Bu nedenle, konunun net olarak anlaşılması ve yanıtlanması için, bu hükmü vermemiz gerekir: “MADDE 27.- Adın değiştirilmesi, ancak haklı sebeplere dayanılarak hâkimden istenebilir. Adın değiştirildiği nüfus siciline kayıt ve ilân olunur. Ad değişmekle kişisel durum değişmez. Adın değiştirilmesinden zarar gören kimse, bunu öğrendiği günden başlayarak bir yıl içinde değiştirme kararının kaldırılmasını dava edebilir.” Bu maddenin yorumu yaparsak, kişilerin ancak yetkili mahkemeye dava açarak, haklı bir gerekçeye dayanmak suretiyle ad veya soyadlarını değiştirebileceklerini söylemek mümkündür. Ayrıca, kişini adının değişmesi durumunda, bu durum  kamuoyuna ilan edilir ve böylece hak kayıplarının yaşanmasının önüne geçilir. Bu durumda, kişinin adının değişmesi ile kişiliğine bağlı hukuki durumların değişikliğe uğramayacağını belirtebiliriz. Yani, örneğin cinsiyet değişikliği gerçekleşirse meydana gelecek olan hukuki değişmeler, ad değişmelerinde söz konusu olmaz.

Haklı Sebepler Neler Olabilir?

Bu noktada, yargı kararlarından neyin “haklı sebep” olduğuna dair genel bir bilgilendirme yapmamız yerinde olacaktır. Şöyle ki, genellikle mahkemenin kabul ettiği ad değişikliği sebebi, kişinin nüfus kaydındaki adı ile çevrede tanındığı adın başka olması, etrafındakilerin ona o ad ile hitap etmesidir. Ya da, kişinin adı toplumun genel kanaatine göre gülünç ya da utanç verici olabilir. Bu durumda da ad ya da soyad değişikliğine gitmek haklı bir sebep sayılır. Yine, kişinin adı toplumun genel kanaatine göre öfke uyandıracak, toplumdan dışlanmasına neden olacak bir ad ise, bu da haklı bir sebep oluşturur. Yargıç ad değişikliği kararını kesin hükme bağlamadan önce, bu değişikliğin yapılmak istenmesinin ardındaki gerçek sebebi araştırmak zorundadır. Keza, ad değişikliği yapmak isteyen kişinin kolluk kuvvetleri tarafından aranıp aranmadığını, ya da sabıka kaydını kontrol etmelidir.

Dava Harcı Masrafı Ne Kadardır?

Ad değişikliği davaları maktu harca bağlı davalardandır. Yani, dava açılırken maktu olan 31,40 TL başvur harcı ile birlikte; 31,40 TL peşin harç alınmaktadır. Buna ek olarak, mahkemenin dava ile ilgili yapacağı tebligat ve yazışmalara ilişkin masraflarla ilgili olarak 182,50 TL gider avansı olmak üzere, toplamda 245,00 TL civarı bir ücret dava açılırken talep edilecektir.

Bu haber toplam 151 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara