Kira Sözleşmesi - Kira Teminat Senedi İcra Takibi

Kira Sözleşmesi - Kira Teminat Senedi İcra Takibi
Kira Teminat Senedi İcra Takibi ve İtirazı Nasıl Yapılır? Teminat senedine yapılan itiraz işlemleri, kişilerin ticari hayatlarında sık sık karşılaştıkları hukuki anlaşmazlıklar neticesinde ortaya çıkan ve Borçlar Hukuku ve Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan hukuki eylemler arasındadır. Bu noktada, teminat senedine itiraz işlemlerinden önce teminat senedinin ne olduğunun iyi anlaşılması hem hukuki ihtilaflara mahal vermeyecek hem de söz konusu senetler ile ilgili alacak verecek davalarına çözüm bulunması konusunda yardımcı olacaktır.

Teminat Senedi Nedir?

Teminat senedi adından da anlaşılacağı üzere, sözleşmeyi yapan taraflar arasında verilen taahhütlerin, vaatlerin veya herhangi bir hizmetin eksiksiz olarak yapılacağına dair bir anlaşmadır. Teminat senedinde ayrıca bu taahhütlerin ve vaatlerin yerine getirilmemesi durumunda belirlenen bir miktar bedel ya da maddi karşılık söz konusudur. Öte yandan teminat senetleri, iki veya daha fazla kişi arasında hukuki bir zemin oluştursa da Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu gereğince kıymetli evraklar arasında yer almamaktadır. Dolayısıyla teminat senetleri, sadece yapılan sözleşmeye güven veren ve sözleşmenin ifası durumunda yapılacak işlemin belirlenmiş olduğu ticari bir belge niteliği taşımaktadır. Ancak bu ticari belgelerin imzalar ve gerekli hukuki şartlar altında oluşturulması yasal açıdan teminat senetlerine yasal zemin oluşturmaktadır.

Teminat Senedinin Kullanıldığı Alanlar

Teminat senedinin kişiler arasında kullanıldığı alanlar genellikle birbirine benzer iş kollarıdır. Çünkü yapılan sözleşmeye güvence katılması gerektiği anlarda devreye teminat senetleri girmektedir. Söz konusu protokole bağlı teminat senedi kullanılan alanlardan bazıları şunlardır:
  • İş başvuruları
  • Taraflar arasında yapılan iş sözleşmeleri
  • Kiralama işlemleri
  • Alım ve satım işlemleri
  • Devir işlemleri

Teminat Senedine İtiraz

Teminat senedine itiraz işlemlerinde itirazın hukuki dayanağının olması için söz konusu teminat senedi geçerlilik şartları göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Buna göre şu durumların açıkça belirtilmediği teminat senetlerine taraflardan biri ya da birkaçı itiraz edebilme hakkına sahiptir:
  • Senedin üzerinde yer alan vade bölümünde “teminat senedidir” ibaresi bulunmak zorundadır.
  • Senedin başlık kısmında hangi sözleşmeye konu olarak hazırlandığına dair bilgilerin bulunması gerekmektedir.
  • Senedin arka kısmı ciro bölümü olarak adlandırılır. Bu bölümde teminat senedinin amacı özetlenir.
  • Rakam kısmı boş bırakılan senetlerde atılan imzalar geçerlilik kazanmış sayılmamaktadır.
Kira Sözleşmesi - Kira Teminat Senedi İcra Takibi Nasıl Yapılır? Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla başlatılan icra takibinde, borçlunun icra mahkemesine yaptığı başvuruda, Takip dayanağı senedin kambiyo vasfı niteliği taşımadığını, teminat amaçlı verildiğini ve taraflar arasındaki kira sözleşmesine aykırı olarak doldurulduğunu ileri sürerek borçlu olunmadığı itirazı ile takibin iptalini talep ettiği; Mahkemece, taraflar arasındaki sözleşmenin 2. ve 11. maddesi birlikte değerlendirildiğinde, 2. maddede geçen senet rakamı ve keşideci isminin geçmesi ve 11. maddede bir senet düzenleneceği ibaresinin geniş yorumundan, Takibe dayanak olan bononun taraflar arasında düzenlenen sözleşmenin teminatı olarak düzenlendiği kanaat ve sonucuna varıldığı gerekçesi ile davanın kabulü ile anılan takibin iptaline hükmolunduğu görülmektedir.

Kira Sözleşmesi - Kira Teminat Senedi İcra Takibi İptali Mahkeme ve İstinaf Kararı

ŞİKAYET DAVASI - BORÇLU TARAFINDAN DAYANILAN KİRA SÖZLEŞMESİNDE SENEDİN TEMİNAT SENEDİ OLDUĞUNA DAİR AÇIK VE TEREDDÜDE MAHAL VERMEYECEK BİR ATIF BULUNMADIĞI - BORÇLUNUN İTİRAZININ REDDİ GEREĞİ. ÖZET: Borçlu tarafından dayanılan kira sözleşmesinde, her ne kadar takibe konu senede dair benzerlikler taşıyan unsurlar yer alsa da, Anılan senedin teminat senedi olduğuna dair açık ve tereddüde mahal vermeyecek şekilde, sözleşmede ya da senet metninde herhangi bir atıf bulunmamaktadır. O halde mahkemece borçlunun itirazının reddi gerekirken, yazılı gerekçe ile istemin kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir. Teminat senedi Hakkında daha geniş bilgi için tıklayınız.

Bu haber toplam 772 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara