Kiralananın Hor Kullanılması Sonucu Tazminat

Kiralananın Hor Kullanılması Sonucu Tazminat
Kiralananın Hor Kullanılması Sonucu Tazminat Nasıl İstenir? Kiracının kiralananı hor kullanmadan doğan sorumluluğu, kiracı ile kiralayan arasında imzalanan kira sözleşmesinden kaynaklanan bir sorumluluktur. Bu bağlamda Kira Hukuku kapsamında kiracı ile kiralayan arasında yaşanan hukuki ihtilafların büyük bir çoğunluğu kiralanan taşınır veya taşınmazın hor kullanılması sonucu tazminat taleplerinden oluşmaktadır. Bu bağlamda kira hukuku kapsamında, kiralananın hor kullanılması sonucu tazminat talebi ile ilgili olarak merak edilen detaylı bilgileri haber yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Kiralananın Hor Kullanılması Sonucu Tazminat

Günümüzde özellikle sorun çıkaran kiracı tahliye süreçlerinde veya öğrenci gençlere yapılan taşınmaz kiralamalarında sıklıkla karşılaşılan bir hukuki ihtilaf olan kiralananın hor kullanılması, kira hukuku kapsamında ele alınan uyuşmazlıkların başında gelmektedir. Bu noktada kimi zaman kiracının kiralamış olduğu taşınmazı kötü kullanması kimi zaman da bilinçli olarak zarar verme amacıyla hareket ederek taşınmazı hor kullanması, özellikle konut kiralamalarında ortaya çıkmaktadır. Kiracıların evlerde bu şekilde maddi kayıplara yol açması aynı zamanda hukuki bir noktaya da parmak basmaktadır. Kiralayan kişilerin kiracının kiralananı hor kullanması sonucunda yetkili mahkemeye başvurması ile tazminat talep etmesi hukuk sistemimizde mümkün kılınmıştır.

Ev Kirasında Evin Hor Kullanılması

Özellikle ev sahiplerinin en büyük korkularından biri de kiraya vermiş oldukları evlerin, kiracılar tarafından bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde tahrip edilmiş olmasıdır. Nitekim bu konu başlığı altında görülen davalarda, kimi zaman kiracıların sorumsuzluklarından kaynaklanan vakalar söz konusu olabilmekteyken kimi aman da bazı kiracıların kasıtlı olarak ev sahibine maddi zarar yaratmak amacıyla kiralanan taşınmaza hasar verdikleri görülmektedir. Kiralananın hor kullanılması sonucunda ev sahibinin söz konusu zararı kiracıdan tazmin edebilmek için birtakım yasal haklara sahiptir. Bu noktada kanunlar tarafından ev sahiplerine tanınmış olan bu yasal hakların kullanılabilmesi için yine ev sahiplerinin yerine getirmesi gereken bazı yasal prosedürler öne çıkmaktadır.

Kiracı Çıkarken Hasar Tespiti Yapmak

Özellikle kiracı ile yaşanan anlaşmazlıkların sonucunda kiracının evi tahliyesi sırasında hasar tespit tutanağı tutturmak gerekmektedir. Fakat anlaşmazlık yaşanan kiracı ile birlikte bu işlemin uygulanması zor bir süreç olduğundan, kiracının evi boşaltmasından sonra da evin görmüş olduğu maddi hasara tanıklık edebilecek komşular ile birlikte hasar tespit tutanağının tutturulması mümkündür. Bu konuda yetkili mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir. Yetkili mahkemenin hasar tespit tutanağında tüm detayların açık bir biçimde verilmiş olmasına dikkat edilmelidir. Detaylı tutanağa ek olarak dilekçe oluşturmak ve bu dilekçede de mümkün olduğu kadar fazla tanığa başvurmak kiralananın hor kullanması sonucu tazminat talebinin mahkeme tarafından kabul edilmesinde etkili olmaktadır.

Kiralananın Hor Kullanılması Sonucu Tazminat Hakkında Yargıtay Kararı

Kiralananın Hor Kullanılması Sonucu Tazminat Nasıl Talep Edilir? Somut olayda; dava konusu kiralanana ait kira sözleşmesinde kiraya veren olarak ... tarafından açıldığı anlaşılmıştır. Her ne kadar davacılar vekili tarafından bir kısım davacının kira sözleşmesinde ismi geçen... ile ......’ın ... olduğu belirtilmiş ise de, adı geçen kişilere ait mirasçılık belgesine dosya arasında rastlanılamamıştır. Bu durumda Mahkemece yapılacak iş; kira sözleşmesinde adı geçip davada yer almayan kişilerin ölü olup olmadığının tespiti ile ölü olduklarının anlaşılması halinde mirasçılık belgelerinin ilgililerden temin edilerek, Ayrıca dava konusu taşınmaza ait son tapu kaydı getirtilmek suretiyle taraf teşkilinin sağlanıp sağlanmadığının denetlenmesi ve taraf teşkili sağlandıktan sonra işin esasının incelenmesi gerekirken, eksik araştırma ve inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir. Kira hukuku avukatı hakkında daha fazla bilgi için sayfayı ziyaret edebilirsiniz...

Bu haber toplam 512 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara