Öğrenci Taşımacılığı - İdari Para Cezası

Öğrenci Taşımacılığı - İdari Para Cezası

Öğrenci Taşımacılığı - İdari Para Cezası

İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ - ÖĞRENCİ TAŞIMACILIĞININ 2918 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BULUNMADIĞI. ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE VERİLEN İDARİ PARA CEZASI İŞLEMİ YÖNÜNDEN DAVANIN EHLİYET YÖNÜNDEN REDDİ YOLUNDA VERİLEN HUKUK UYGUN OLDUĞU. ÖZET: Davacıya ait aracın 2918 sayılı Kanunun ilgili maddesi uyarınca altmış gün süreyle trafikten men edilmesine ilişkin işlem ile araç sürücüsüne ….TL idari para cezası verilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan dava sonucunda, …..İdare Mahkemesi'nce; aracın trafikten men edilmesi yönünden, Davacının öğrenci taşımacılığı konusunda ilgili belediyeden alınmış izinin olduğu, dava konusu aracın da bu kapsamda taşımacılık yapmak amacıyla yeni alınmış bir araç olduğu göz önüne alındığında, Bu araçla yapılan öğrenci taşımacılığının 2918 sayılı Kanun'un ilgili maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında bulunmadığından dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali, Araç sürücüsüne verilen idari para cezası işlemi yönünden ise davanın ehliyet yönünden reddi yolunda verilen kararın, taraflarca aleyhlerine olan kısımlarının hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmiş ise de temyiz istemlerine konu kararın hukuka ve usule uygun olması nedeniyle kararının onanmasına karar verilmiştir.

Öğrenci Taşımacılığı - İdari Para Cezası - İstinaf

İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ - TAŞIMACILIĞIN ÖĞRENCİ SERVİS TAŞIMACILIĞI KAPSAMINDA BİR TİCARİ TAŞIMA OLARAK DEĞERLENDİRİLEMEYECEĞİ.  DAVA KONUSU İŞLEMİN HUKUKA UYGUN OLDUĞU - HÜKMÜN ONANMASI. ÖZET: Davacıya ait ……. plakalı aracın, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun …..maddesi uyarınca altmış gün süreyle trafikten men edilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan dava sonucunda, ….İdare Mahkemesi'nce; tespit anında araç içerisinde bulunan öğrencilerin ikisinin davacı şirket sahibi ile aynı soyadı taşıdığı, Diğer iki öğrencinin de önceki gün misafirleri olması sebebiyle araçta bulunduğu, bu iki öğrenci açısından geçici olarak hatır taşımacılığının söz konusu olduğu, diğer öğrencilerin de davacı şirketin sahibinin yakını olduğu, Dolayısıyla yapılan taşımacılığın öğrenci servis taşımacılığı kapsamında bir ticari taşıma olarak değerlendirilemeyeceğinden, Gerekli belgeler olmaksızın ticari yolcu taşımacılığı yaptığından bahisle söz konusu aracın trafikten men edilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yolunda verilen kararın, Hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmiş ise de temyiz istemine konu kararın hukuka ve usule uygun olması nedeniyle kararının onanmasına karar verilmiştir.

Bu haber toplam 203 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara