Psikolojisi bozulan işçi tazminat alabilir mi? İşte İşçinin Psikolojik Taciz Nedeniyle Fesih Hakkı

Psikolojisi bozulan işçi tazminat alabilir mi? İşte İşçinin Psikolojik Taciz Nedeniyle Fesih Hakkı
Davacının iş sözleşmesinin kendisine yapılan psikolojik taciz nedeniyle haklı olarak feshedildiği kabul edilmekle davacının talep ettiği manevi tazminata hak kazandığı sonucuna varılmıştır.

İlk derece mahkemesi tarafından; "Toplanan deliller davacı tanık beyanları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde davacıya iş yerinde bölge müdürü olan M. A. tarafından davacıya iş yerinde sürekli psikolojik baskı uygulandığı bunun üzerine davacının iş akdini haklı nedenle feshettiği anlaşıldığından davacının kıdem tazminatına hak kazanacağı, dosyaya sunulan puantaj kayıtları ve tanık beyanlarından davacının haftalık 2 saat fazla mesai yaptığı dosyaya sunulan ücret bordrolarının bazılarının işçi tarafından imzalandığı bazılarının ise imzalanmadığı.

Psikolojik Taciz Nedeniyle Fesih Hakkı

İmzasız ücret bordrolarının bazılarında işçiye değişen oranlarında fazla mesai tahakkuku yapıldığı imzasız bordrolarda davacıya 211,11 TL ödendiği buna göre bu miktarın mahsubu sonucu davacının 1540,63 TL fazla mesai alacağı olduğu, yine dosyaya sunulan imzalı yıllık izin talep dilekçesi, puantaj kayıtları, tanık beyanları ve tüm dosya kapsamından davacının 14 gün yıllık izin kullandığı 2015 yılı Mayıs ayına ait ücret bordrosunda 652,76 TL lik yıllık izin parasının davacının banka hesabına ödendiği anlaşıldığından hesaplanan miktardan bu tutar mahsup edildiğinde davacının yıllık izin alacağı kalmayacağı.

Yine tanık beyanlarına göre davacının genel tatillerde çalıştığı anlaşıldığından genel tatil alacağına hak kazanacağı, iş yerinde mobbing uygulandığına ilişkin davacı tarafın soyut iddialarından başka bir delil elde edilemediğinden manevi tazminat talebinin reddi ile aşağıdaki hüküm tesis edilmiştir." gerekçesi ile davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Karara karşı davacı vekili, davacıya mobbing uygulandığının tanık beyanları ile sabit olmasına rağmen mobbing tazminatına ilişkin taleplerinin reddine karar verilmesinin hatalı olduğunu ayrıca mobbing tazminatı talepleri reddedilse de 3000 TL mobbing tazminatının harcının yatırmamaları nedeniyle davalı lehine 1980 TL vekalet ücretine hükmedilmesinin hatalı olduğunu belirterek yasal süresi içerisinde istinaf yoluna başvurmuştur. Dosya üzerinden yapılan inceleme sonunda; davacı işçi tarafından iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiği iddia edilmiş, davalı işveren ise devamsızlık nedeniyle feshedildiğini savunmuştur. Mahkemece, alınan bilirkişi raporuna göre iş sözleşmesinin işçi tarafından haklı nedenle feshedildiği kabul edilerek, buna göre davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Dosya içeriğine ve istinaf yoluna başvuran tarafın sıfatına göre mahkemenin kabulünde herhangi bir hata bulunmamaktadır. Ancak karara karşı davacı vekili tarafından mobbing tazminatına ilişkin taleplerinin reddinin hatalı olduğu ayrıca bu talepleri reddedilmiş olsa da ıslah etmemelerine rağmen davalı lehine hükmedilen vekalet ücretinin yüksek olduğu gerekçesi ile istinat yoluna başvurulmuştur.

Psikolojisi bozulan işçi tazminat alabilir mi?

Mahkemece gerekçeli kararda "davacıya iş yerinde bölge müdürü tarafından iş yerinde sürekli psikolojik baskı uygulandığı bunun üzerine davacının iş akdini haklı nedenle feshettiği anlaşıldığından" gerekçesi ile kıdem tazminatı talebinin kabulüne karar verilmiş.

Kararın devamında ise "iş yerinde mobbing uygulandığına ilişkin davacı tarafın soyut iddialarından başka bir delil elde edilemediğinden manevi tazminat talebinin reddi ile" gerekçesi ile davacının mobbing tazminatına ilişkin talebinin reddine karar verilmiştir.

Bu duruma göre davacının iş sözleşmesinin kendisine yapılan psikolojik taciz nedeniyle haklı olarak feshedildiği kabul edilmekle davacının talep ettiği manevi tazminata hak kazandığı sonucuna varılmıştır.

Davacı tarafından, dava dilekçesinde 100,00 TL manevi tazminat talebinde bulunduğu, manevi tazminat isteğinin tek ve bölünemez nitelikte oluşu, fazlaya ilişkin talep saklı tutulmak suretiyle bölümler halinde istenemeyeceği dikkate alınarak hüküm kurulmuştur.

Bu haber toplam 449 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara