Silah Taşıma Şartları Ve İptal Davaları

Silah Taşıma Şartları Ve İptal Davaları

Silah Taşıma Şartları Ve İptal Davaları

İdare Mahkemesince; olayda davacının Asliye Ceza Mahkemesi'nin E:2007/994 sayılı dosyasında yargılandığı dava sonucunda; ruhsatsız silah taşıma suçundan 10 ay, silahla tehdit suçundan ise 1 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırıldığı, Suçta kullanılan tabanca ile şarjörünün müsaderesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği ve ardından denetim süresi içerisinde suç işlenmemesi nedeniyle açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşürülmesine karar verildiği, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğin 16. maddesinin (b) bendinde; ruhsatlı silahıyla suç işleyenlerin silah ruhsatlarının geri alınacağı ve bir daha ateşli silah ve mermileri bulundurma ya da taşıma izninin verilmeyeceği düzenlendiğinden, ruhsatsız silah taşıma ve silahla tehdit suçlarını işlediği açık olan davacıya ait silah taşıma ruhsatının iptal edilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. KARAR: Dava, davacının silah taşıma ruhsatının iptal edilmesine ilişkin 30.06.2015 tarih ve 3011 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır. Olayda; davacının silahla tehdit suçundan 1 yıl 3 ay, ruhsatsız silah taşıma suçundan 10 ay hapis cezasıyla cezalandırıldığı, Bununla birlikte anılan hükümlerin açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği ve kararın kesinleşmesi ile başlayan 5 yıllık denetim süresinin içinde başka bir suç işlenmediğinden açıklanması geri bırakılan hükümlerin ortadan kaldırılmasına ve düşürülmesine karar verildiği görülmüştür. Davalı idarece ruhsat iptali işlemine esas alınan ceza yargılaması hakkında Ankara 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 07.03.2015 tarihli ek kararıyla düşme kararı verildiği ve hakkında düşme kararı verilmesi nedeniyle sona eren ceza yargılamasının ve bu yargılamada verilmiş olsa da halihazırda hukuken mevcut olmayan mahkumiyet kararlarının Yönetmeliğin 16. maddesi kapsamında ruhsat almaya engel haller arasında sayılamayacağı hususları göz önüne alındığında; Davacının Yönetmeliğin 16. maddesi kapsamında ruhsat almaya engel mahkumiyetlerinin bulunduğundan bahisle silah taşıma ruhsatının iptali yolunda tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır. Bu durumda; dava konusu işlemin iptaline karar verilmesi gerekirken davanın reddi yolunda verilen temyize konu İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmediğinden hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara