Şirket Kar ve Çıkma Payı Alacak Davası

Şirket Kar ve Çıkma Payı Alacak Davası

Şirket Kar ve Çıkma Payı Alacak Davası

Davacı vekili; müvekkilinin davalı şirketin eski ortağı olduğunu, mahkeme kararı ile ortaklıktan çıkmasına izin verildiğini, ortaklıktan çıkmaya izin verilmesine ilişkin kararın kesinleşmesinden sonra, davalı şirket tarafından müvekkilinin ortaklık hissesine düşen çıkma payının da hesaplanarak taraflarına bildirildiğini, Bu hesaplamaya taraflarınca itiraz edildiğini, şirketin müşteri portföyü, potansiyeli, marka değeri ve benzeri faktörler ile dağıtılmayan kar paylarının dikkate alınmadığını, Sonuç olarak bulunan bedelin müvekkilinin ortaklık çıkma payı olarak alması miktarın çok altında kaldığını ileri sürerek müvekkilinin ortaklık tasfiye payı ve geçmiş yıllar kar payı alacağından kaynaklanan alacak tutarının tespiti ile fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 1.000,00 TL’nin davalıdan avans faizi ile tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiş, daha sonra davasını ıslah ederek talep sonucunu 12.731,29 TL’ye yükseltmiştir. ÖZET: Davalı şirket ticari defterlerinin 2004 yılına ait kayıtlarında davacı adına kayıtlı borcun kaynağı araştırılarak gerçek bir borcun olup olmadığının tespiti yapılmaksızın davacının alacağından mahsup edilmesi doğru olmadığı gibi, Demirbaşların değerlerinin belirlenmesine yapılan somut itirazlar da ek raporda denetime elverişli bir şekilde değerlendirilmemiştir. Bu durumda mahkemece yeniden oluşturulacak alanında uzman bilirkişi kurulundan davacının 2004 yılından gelen borcun gerçek bir borç olup olmadığı, Demirbaşların rayiç bedellerinin ve çıkma payına esas alınan bilanço değerlerinin bilanço tarihi itibariyle gerçek değerlerinin belirlenip sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken eksik incelemeyle hüküm tesisi doğru olmamış bozmayı gerektirmiştir. ORTAKLIKTAN ÇIKMA VE PAY DEĞERİNİN ÖDENMESİ DAVASI - MAHKEME KARARININ GEREKÇESİNDE DAYANILAN DELİLLERİN TARTIŞILIP DEĞERLENDİRİLMESİNDE USUL VE YASAYA AYKIRI BİR YÖN BULUNMAMASI. Davacı vekili, müvekkilinin 15/12/2005 tarihinde kurulan ...Mimarlık şirketine %10 oranında hissedar olduğunu, iki ortaklı şirketin diğer ortağının %90 hissedarlık payı ile müvekkilinin eski eşi olan ... olduğunu, gerek boşanmadan önce, gerekse boşanmadan sonra şirket müdürü olarak görev yapan ...'nün basiretli bir tacir gibi hareket etmeyerek, Şirketi borç yükü altına soktuğunu, kusurlu hareketleri nedeniyle aradaki güvenin sarsıldığını, ticari ortaklığın devam etmesinin imkansız olduğunu ileri sürerek müvekkilinin haklı nedenle çıkma talebinin kabulü ile pay değeri olan ve ıslahla arttırılan 100.000,00 TL’nin müvekkiline verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili, açılan davanın haksız ve hukuki dayanaktan yoksun olduğunu, dava dilekçesinde ileri sürülen iddiaların gerçeği yansıtmadığını, evliliğin sona ermiş olmasının şirket ortaklığından haklı sebeple çıkmaya yasal dayanak olamayacağını savunarak davanın reddini istemiştir. Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, ortaklıktan çıkma talep edilen şirketin limited şirket olduğu, limited şirkette ortakların çıkmasının Türk Ticaret Kanununun 638. maddesinde düzenlendiği, buna göre ortaklar arasındaki karşılıklı güveni sarsacak, ortakların birlikte çalışmalarını ciddi şekilde güçleştiren olayların limited şirketten çıkmak için haklı bir sebep oluşturacağı, Davalı limited şirketin iki ortaktan oluştuğu, ortakların evlilik birliğinin sona erdiği, bundan sonra aynı şirkette birlikte çalışmalarının manevi olarak güçleştiği, davacının şirketten çıkması için haklı bir sebep oluştuğu gerekçesiyle, davanın kısmen kabulüne, davacı ... (Ünlü)'nün davalı ... Mimarlık İnşaat Taahhüt Dekorasyon Turizm Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketinden haklı sebeple çıkmasına, şirketin davacı ... (Ünlü)'ye düşen öz varlık hissesi olan 87.407,34 TL'nin davalı şirketten alınarak davacıya ödenmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmiştir.

Bu haber toplam 291 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara