Tacir, Şirket ve Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı

Tacir, Şirket ve Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı

Tacir, Şirket ve Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı

Şirketler ise Türk Ticaret Kanununa göre kollektif, komandit, limited, anonim ve kooperatif şirketleri olarak kurulmaktadır. Şirketin yöneticisi veya şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık suçunu işlemleri nitelikli hal olarak kabul edilmiştir. Hükmün uygulanabilmesi için öncelikle bir şirketin olması, failin ise o şirketin yöneticisi veya şirket adına hareket etmeye yetkili temsilcisi, şirket müdürü olması ve suçun, şirketin faaliyeti sırasında, bu faaliyetle ilgili olarak işlenmesi gerekir. Bu nedenle öncelikle ticari faaliyeti olana bir şirketin bulunup bulunmadığı, şirketin kurulup tüzel kişilik kazanıp kazanmadığını, suçun işlendiği tarihte failin şirket yöneticisi veya temsilcisi olup olmadığı, işlenen fiilin ticari faaliyetle olana bağlantısı araştırılmalıdır. Bu kişilerin şirketle ilgisi olmaksızın oturmak için kendilerine ev alırken gerçeğe aykırı çek veya senet vermeleri halinde bu bent uygulanmayıp bankanın maddi varlığı olan çekin verilmesi nedeniyle koşulları varsa 158 inci maddenin birinci fıkrasının (f) bendi tatbik olunmalıdır. Şirket yöneticisi olmayıp bir şirkette çalışanların, şirketin adına kullanarak dolandırıcılık suçunu işlemeleri halinde bu bentteki nitelikli halden söz edilemeyeceğinden maddenin diğer bendleri ile 157'nci maddede düzenlenen suçun oluşup oluşmadığı değerlendirilmelidir TACİR VEYA ŞİRKET YÖNETİCİSİ OLAN YA DA ŞİRKET ADINA HAREKET EDEN KİŞİLERİN TİCARİ FAALİYETLERİ SIRASINDA DOLANDIRICILIK SUÇLARI. TEKERRÜRE ESAS ALINAN BU KARARIN KESİNLEŞME TARİHİNİN SUÇ TARİHİNDEN SONRA İŞLENDİĞİ HALDE TEKERRÜRE ESAS OLAMAYACAĞI HALDE EK SAVUNMASI ALINMADAN TEKERRÜR HÜKÜMLERİNİN UYGULANDIĞI ÖZET: Sanık V. K. hakkında tekerrrüre esas sabıkası bulunduğundan bahisle 5237 sayılı TCK.nun 58/6-7 maddeleri gereğince sanık hakkında mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanmasına, Bu infaz rejimi uygulanırken 5275 sayılı Kanunun 108/2 maddesi gereğince  Asliye Ceza Mahkemesinin ….karar sayılı, … tarihli kararı ile almış olduğu 6.000,00 TL adli para cezasının göz önünde bulundurulmasına karar verilmiş ise de; Tekerrüre esas alınan bu kararın kesinleşme tarihinin … tarihi olup suç tarihinden sonra işlendiği halde tekerrüre esas olamayacağı halde TCK'nın ….maddesinden ek savunması da alınmadan tekerrür hükümlerinin uygulanmasından hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

Bu haber toplam 574 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara