Velayet Kararında Çocuğun Üstün Yararı

Velayet Kararında Çocuğun Üstün Yararı

Velayet Kararında Çocuğun Üstün Yararı

Velayet düzenlemesi yapılırken; göz önünde tutulması gereken temel ilke, çocuğun "üstün yararı" (BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme md.3; Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi md.1; TMK. md.339/1, 343/1, 346/1; Çocuk Koruma Kanunu md. 4/b) dır. Çocuğun üstün yararını belirlerken; onun bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaki ve toplumsal gelişiminin sağlanması amacının gözetilmesi gereklidir. Ana ve babanın yararları; boşanmadaki kusurları, ahlaki değer yargıları, sosyal konumları gibi durumları, çocuğun üstün yararını etkilemediği ölçüde göz önünde tutulur. Çocuk ......... doğumludur. Çocuğun yaşı gözetildiğinde anne sevgi, şefkat ve ilgisine muhtaç çağda olduğu anlaşılmaktadır. Annenin velayet görevini ihmal ettiği kanıtlanmış değildir. Müşterek çocuk anne yanında olup uzman rapor içeriği de nazara alındığında ilk derece mahkemesinin müşterek çocuğun velayetini anneye vermesi doğru olup, buna yönelen istinaf başvurusu da yerinde değildir.

Velayet Halinde Nafaka Miktarı

Boşanma veya ayrılık vukuunda çocuk kendisine tevdi edilmemiş taraf gücüne göre onun bakım ve eğitim giderlerine katılmakla yükümlüdür. (TMK.md.182) Bu nedenle velayeti anneye verilen müşterek çocuk için tedbir ve iştirak nafakasına hükmedilmesi doğru olduğu gibi tarafların sosyal ve ekonomik durumları, nafakanın niteliği, çocuğun ihtiyaçları ve MK.4.maddesindeki hakkaniyet ilkesi nazara alındığında miktarı da uygundur.

Velayet Kararında Boşanmaya Sebep Kusurun Etkisi

Yapılan bu tespitler ve toplanan delillerden davalı kadının müşterek haneyi terk ettiği, sürekli telefonla konuştuğu, dava dışı ....... isimli kişi ile facebook adlı sosyal paylaşım sitesinde mesajlaştığı ve kendisini "evli değil" diye tanıttığı, bu surette güven sarsıcı davranışlarda bulunduğu, davacıya küfür ve hakaret ettiği, boşanma davası aç dediği, süresinden sonra verilen cevap dilekçesindeki vakıaların erkeğe kusur olarak yüklenemeyeceği bu nedenle davalı kadının tam kusurlu olduğunun kabulü gerektiği anlaşılmaktadır.

Velayetin Belirlenmesinde En Önemli Kıstas Çocuğun "Üstün Yararı"

Ana ve babanın yararları; boşanmadaki kusurları, ahlaki değer yargıları, sosyal konumları gibi durumları, çocuğun üstün yararını etkilemediği ölçüde göz önünde tutulur. Çocuk ......... doğumludur. Çocuğun yaşı gözetildiğinde anne sevgi, şefkat ve ilgisine muhtaç çağda olduğu anlaşılmaktadır. Annenin velayet görevini ihmal ettiği kanıtlanmış değildir. Ankara BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 20. Hukuk Dairesi Esas: 2017 / 522 Karar: 2017 / 660 Karar Tarihi:07.06.2017

Bu haber toplam 201 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara