Yargıtaydan Kiracıları İlgilendiren Emsal Karar

Yargıtaydan Kiracıları İlgilendiren Emsal Karar
Yargıtaydan Kiracıları İlgilendiren Emsal Karar. Yargıtay’ dan kiracıları yakından ilgilendiren yeni bir haber geldi. 16 ay boyunca kira parasını mülk sahibinin annesinin hesabına yatıran kiracı, büyük bir sürpriz ile karşı karşıya kaldı. Adana’da oturan bir aile, 10 şubat 2019 tarihinde kiraladıkları, iş yerinin kira bedelini her ay düzenli şekilde mülk sahibinin annesinin banka hesabına ödedi.

Yargıtaydan Kiracıları İlgilendiren Emsal Karar

Kira ücretinin kendisine aylardır ulaşmamakta olduğu iddiası ile iş yeri sahibi  haziran 2015 tarihinde kiracı adına icra takibi başlattı. Kira bedelini düzenli olarak ödemekte olmasına karşın icra takibi ile karşı karşıya kalan kiracı, büyük bir şok yaşadı. Bunun üzerine kiracı, icra takibine itirazda bulundu ancak bu defa mülk sahibi tarafından Adana 3. İcra Hukuk Mahkemesi’ ne itirazın kaldırılması ve tahliye davası açtı. Davacı alacaklı, başlatmış olduğu bu icra takibi ile aylık 540 TL’ den olacak şekilde 2014 şubat ayından 2015 yılı nisan ayına dek olan tüm kira tutarlarının karşılığı olan 8 bin 115 TL’yi kira alacağının ‘işlenmiş faizi’ ile tahsil edilmesi talebinde bulundu. Davalı borçlu ailede bu uygulamaya karşı 23 haziran 2015 tarihli itiraz dilekçesinde, herhangi bir borcu olmadığı bildiriminde bulunarak, borcun tümüne, faize ve ferilerine itirazda bulundu. Davalı borçlu, 2 senelik kira borcunu ev sahibinin annesinin banka hesabına yatırmış olduğunu, zamanında kirayı ödemiş olduğunu bildirerek, davanın reddini talep etti. Mahkeme tarafından üçüncü şahıs tarafından annesinin adına 6.963,25 TL ödeme gerçekleştirildiği, icra takibine konu olan kira alacağına ilişkin gerçekleştirilen bu ödeme mahsup edilmesinden sonra davalı borçlunun davacı alacaklıya 1.151,75 TL asıl alacak ve 20.48 TL işlemiş faiz borcunun kaldığına hüküm verdi. Mahkeme davanın kısmi olarak kabulüne, davalının 1.151,75 TL asıl alacak ve 20.48 TL işlemiş faiz alacağı olacak şekilde genel toplamda 1.171,67 TL alacağa yönelik yapmış olduğu itirazın kaldırılmasına ve kiralananın tahliye edilmesine karar verdi. Söz konusu mahkeme kararı ise davacı vekili tarafından temyize götürüldü.

Üçüncü Kişiye Yapılan Kira Ödemeleri Geçersiz Kabul Ediliyor

Temyiz kapsamında Yargıtay 8.Hukuk Dairesi tarafından emsal bir karar alındı. Kiralanan, kiracının kira parasını, kiraya veren yerine annesine ya da üçüncü kişiye ödenmesi durumunda, söz konusu ödemelerin kiracının borçtan kurtulması için uygun olmadığı kararı verdi. Kiracının kira sözleşmesinin başlangıç tarihinden itibaren 2 yıllık kira bedelini davacı annesi hesabına yatırmış olduğuna vurgu yapılan Yargıtay’ daki temyiz görüşmesinde, davalının 2 senelik kira bedelini mülk sahibinin annesinin banka hesabına ‘oğluna ait 2 senelik konut kira bedeli’ açıklaması ile 7 bin TL ödeme gerçekleştirdiği belirtiliyor. Bu kapsamda kira bedelinin, kiralayana ödemesi gereken borçlardan olduğu ve üçüncü şahsa gerçekleştirilen ödemelerin kiracının borcunu düşürmeyeceği belirtildi. Bu neden ile davacı alacaklı tarafından kira ödemesi şeklinde kabul edilmeyen üçüncü kişi adına yapılan ödemeler davalı kiracıyı borçtan kurtarmıyor. Bu yüzden mahkeme tarafından bu husus dikkate alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekli olurken, davacı tarafça kabul edilmeyen ödemenin takip konusu kira alacağına ilişkin olduğu kabul edilerek, yazılı biçimde davanın kısmen kabulüne davalının itirazının kısmi olarak kaldırılmasına karar vermesinin doğru olmadığı belirtildi. Açıklanan nedenler dolayısı ile davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile karar verildi ifadeleri belirtildi.

Bu haber toplam 204 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara