Yurt İçinde Adres Gösterme Zorunluluğu - İhalenin Feshi

Yurt İçinde Adres Gösterme Zorunluluğu - İhalenin Feshi

Yurt İçinde Adres Gösterme Zorunluluğu - İhalenin Feshi  

İhalenin fesih sebepleri arasında önemli konu başlığı olan yurtiçinde adres gösterme koşulu ihalenin feshini isteyen üçüncü kişiler için olduğu kabul edilmekte olup, davayı inceleyen istinaf mahkemesi ihalenin feshine karar vermiştir. İcra takip dosyasında adresi bulunan alacaklı ve borçlu için belirtilen yurtiçinde adres gösterme zorunluluğu ihalenin feshi şartı olarak aranmamaktadır. İcra akip dosyasında yurt içinde bir adresin mevcut olması ve ihalenin feshi istemine ilişkin başvuru dilekçesinde hiç adres gösterilmemesi hali içindir. Borçlu veya alacaklı şikayet dilekçesinde, yurt dışında bir adres göstermişse, bu durum açıkça anılan maddedeki “yurt içinde adres gösterme” zorunluluğuna aykırılık teşkil edecektir.

Yurt İçinde Adres Gösterme Zorunluluğu - İhalenin Feshi İstinaf Kararı

İHALENİN FESHİ DAVASI - YURT İÇİNDE ADRES GÖSTERME ZORUNLULUĞU - İHALENİN FESHİNİ İSTEYEN BORÇLUNUN ŞİKAYET DİLEKÇESİNDE YURT DIŞINDA BİR ADRESİN GÖSTERİLDİĞİ - KANUNİ KOŞULU TAŞIMAYAN DAVA DİLEKÇESİNİN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ. ÖZET: İhalenin feshini isteyen borçlunun şikayet dilekçesinde yurt dışında bir adresin gösterildiği ve vekilinin vekaletnamesinde de aynı adresin yer aldığı görülmektedir. Bu durumda, Bölge Adliye Mahkemesince, ilk derece mahkemesi kararı kaldırılarak, kanuni koşulu taşımayan dava dilekçesinin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz olup Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulması gerekmiştir. İhalenin fesih sebepleri arasında önemli konu başlığı olan yurtiçinde adres gösterme koşulu ihalenin feshini isteyen üçüncü kişiler için olduğu kabul edilmekte olup, davayı inceleyen istinaf mahkemesi ihalenin feshine karar vermiştir.

Bu haber toplam 158 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara