Araç Üzerindeki Haciz Nasıl Kaldırılır? Araç üzerindeki e-haciz nasıl kaldırılır?

Araç Üzerindeki Haciz Nasıl Kaldırılır? Araç üzerindeki e-haciz nasıl kaldırılır?
Borç ödeme işlemi direk icra müdürlüğüne veya İcra müdürlüğünün İBAN numarasına yada Vakıfbank internet bankacığı ödemeler sekmesinde, icra ödemelerine girilerek gerekli bilgiler girilerek ödeme tamamlanır.

Araç sahipleri için e-haciz, mali yükümlülükler nedeniyle karşılaşılabilecek zorlu bir durumdur. Ancak, borçların ödenmesiyle birlikte bu hacizlerin kaldırılması mümkündür. İşte araç üzerindeki e-haciz ve ilgili süreçlerle ilgili detaylı bir açıklama:

1. Araç Üzerindeki E-Haciz Nasıl Kaldırılır?

Araç üzerindeki e-haciz, borçlunun borcunu tamamen ödemesiyle kaldırılabilir. Borcun ödenmesinin ardından, borçlu, aracına konulan haciz şerhini kaldırmak için haciz şerhini koyan icra dairesine başvurmalıdır. Borcun ödendiği tespit edildiğinde, icra müdürlüğü, UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) sistemi üzerinden araç üzerindeki haciz şerhini kaldırır. Bu süreç, borçların kapatılmasını takiben hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirilebilir.

2. Araç Üzerindeki Haciz Ne Zaman Düşer?

Araç üzerindeki haciz, taşınır mallar için belirlenen 6 ay süre içinde alacaklı tarafından hacze yönelik herhangi bir talepte bulunulmaması durumunda otomatik olarak düşer. Bu, icra hukukunda taşınır mallara yönelik haciz işlemlerinin belirli bir süre sonunda geçersiz hale gelebileceği anlamına gelir. Ancak, bu süre zarfında herhangi bir işlem yapılması halinde, haciz işlemi devam eder.

3. Araç Üzerinde Hak Mahrumiyeti Ne Zaman Kalkar?

Araç üzerindeki haciz, borçlu tarafından İcra ve İflas Kanunu'nun 106-110 maddeleri gereğince, haciz konulduktan 1 yıl sonra kaldırılması için talep edilebilir. Bu süreç, borçlunun aktif olarak haciz işleminin kaldırılmasını talep etmesini gerektirir; çünkü sistem üzerinden haciz otomatik olarak silinmez.

4. Üzerinde Haciz Bulunan Araç Satılabilir Mi?

İcra ve İflas Kanunu'nun 106. maddesine göre, hacizli malın satışı, alacaklı veya borçlu tarafından hacizden itibaren bir yıl içinde talep edilebilir. Bu durum, borçlu tarafından hacizli aracın icra yoluyla satışının istenebileceği anlamına gelir. Yani, borçlu, aracının icra müdürlüğü tarafından ihaleye çıkarılarak satılmasını talep edebilir.

5. Araçta Hacizli Olup Olmadığını Nasıl Öğrenebilirim?

Araç üzerindeki haciz durumunu öğrenmek için e-Devlet platformunu kullanabilirsiniz. E-Devlet ana sayfasında bulunan arama butonuna "Araçlara Uygulanan Elektronik Haciz Sorgulama" yazarak ilgili hizmete ulaşabilirsiniz. Bu hizmete tıkladıktan sonra, sorgulama yapmak istediğiniz aracın plakasını ve ruhsat seri numarasını girerek aracınız üzerindeki haciz durumunu kontrol edebilirsiniz.

6. Borç ödendikten sonra araba haciz ne zaman kalkar?

Borç ödeme işlemi direk icra müdürlüğüne veya İcra müdürlüğünün İBAN numarasına yada Vakıfbank internet bankacığı ödemeler sekmesinde, icra ödemelerine girilerek gerekli bilgiler girilerek ödeme tamamlanır. İcra dosya borcunun tamamı ödendiğinden emin olduktan sonra icra müdürlüğüne araç haczin kaldırılması talebinde bulunulur. İcra müdürlüğü ödemeyi alarak dosya kapatılır ve UYAP üzerinden haciz 1 saat içinde veya hemen kaldırılır.

7. Araç üzerinde haciz varsa ne olur?

Üzerine haciz konulan araç aracın yakalama ve haciz uygulanmış ise her iki durumda da aracınızı satamazsınız. Hatta eğer yakalama kararı varsa, Trafik kontrolleri esnasında, aracınızın trafikten men edilmektedir.

İcra Takibi Nedir?

İcra takibi; en kaba tanımıyla, cebri icrayı gerçekleştirecek olan icra dairesinin, alacaklının alacağını borçludan tahsil edebilmek için yaptığı çalışmaların bütünüdür.

Önemle ifade etmek gerekir ki, icra hukukunda borçlunun karşısında bir veya daha fazla alacaklı bulunabilir. İcra dairesi, bu alacakları temin etmek saikiyle, borçlunun sadece belirli oranda malvarlığı değerine karşı bir işleme girişir. İcra dairesi, alacak miktarının temin edilmesi için, borçlunun belirlenen mallarına el koyar.

Söz konusu eşyalar usulüne uygun olarak satılır ve elde edilen para, alacakları kadar alacaklılara ya da tek bir alacaklıya üleştirilir. Bu noktada bir ayrım ortaya çıkmaktadır.

Şöyle ki, icra dairesine başvurarak icra takibi sürecinin başlatılması mahkeme emriyle olabildiği gibi, ilamsız (mahkeme emri olmaksızın) da olabilir. İcra ve İflas Kanunu’nun 42. maddesi uyarınca uyarınca, “bir paranın ödenmesine veya teminatın verilmesine dair cebri icralar” ilamsız da gerçekleşebilir.

Para veya teminat alacağı olan bir alacaklı, icra dairesine başvurarak icra takibi başlatabilecektir. Bu işlemi direkt olarak alacaklının kendisi, veya avukatı yapabilir. | Araç Üzerindeki Haciz Nasıl Kaldırılır?

Otomobile Haciz Kaydı Konulması Durumunda Bu Kayıt Nasıl Silinir?

  1. Borcun Gereği Gibi Ödenmesi : İlk ve en olağan şart budur. Borçlu, borcun her türden gereğini yerine getirerek, yani “temerrüt faizi” adı verilen faiz miktarını, taraflar arasında kararlaştırılmış ceza koşulu varsa bu koşulun gerektirdiği ek ücretleri dahil etmek suretiyle borcunun tümünü yetkili icra dairesine, yani otomobile haciz koyan icra dairesine borcu ödeyerek araç üzerindeki haczi kaldırabilir.
  2. Haciz Kaydının “Yanlışlıkla” Konulmuş Olması : Haciz kaydı, icra dairesindeki elemanların “sehven” bir işlem yapması neticesinde de ortaya çıkmış olabilir. Böyle bir durumda, mağdur olan kişinin derhal yetkili icra dairesine bir “itiraz dilekçesi” yazması ve icra takibinin bir yanlışlığın ürünü olduğunu belirtmesi gerekir. Eğer icra dairesi dilekçeyi reddederse, mağdur olan kişi aynı talebi yetkili icra hukuk mahkemesine yapar. Mahkeme, icra takibinin sehven yapıldığını tespit ederse, otomobil üzerindeki haciz kaydı derhal kalkar.
  3. Alacaklı ile Anlaşarak Haciz Kaydının Kaldırılması : Borçlu, alacaklı ile bir “uzlaşı” sağlayarak haciz kaydını kaldırtabilir. Yani, icra takibini başlatan kişi netice itibariyle alacaklı olduğu için, alacaklının haczi kaldırma yönündeki irade açıklaması, icra takibini durdurucu bir etki yapar. Örneğin, borçlunun alacaklıya karşı “artık borcumu ödeyebilirim, fakat otomobilim üzerindeki haciz kaydını silelim” diyerek anlaşması e alacaklının buna dayanarak icrayı durdurması mümkündür.
  4. Alacaklının Haciz Tarihinden İtibaren 6 Aylık Bir Süre İçerisinde Satış Talebinde Bulunmamış Olması: Eğer alacaklı, hacizden sonra geçen 6 aylık zaman dilimi içerisinde “satış” talebinde bulunmazsa, borçlu yetkili icra dairesine başvurarak otomobil üzerindeki haczin kaldırılmasını isteyebilir.
  5. Menfi Tespit Davası : “Borçlu” olduğu düşüncesiyle kendisine karşı gerekli tebligatlar yapıldıktan sonra icra takibine girişilen kişi, “borçlu” olmadığı iddiasındaysa, bunu ortaya koymak için yetkili mahkemeye bir “menfi tespit davası” açar. Mahkeme, kişinin borçlu olmadığını kararlaştırırsa, haciz kayıtları da kendiliğinden kalkar.

Bu haber toplam 2038 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara