Asgari Ücretten Ne Kadar İcra Kesilir? 2024 asgari ücret maaş haczi ne kadar?

Asgari Ücretten Ne Kadar İcra Kesilir? 2024 asgari ücret maaş haczi ne kadar?
İcra işlemleri kapsamında 2024 yılı asgari ücret üzerinden yapılacak kesintilerle ilgili temel sorulara cevaplar merak edilmektedir. Peki, Asgari Ücretten Ne Kadar İcra Kesilir?

Asgari ücret üzerinden yapılabilecek icra kesintileri, hem çalışanların hem de işverenlerin sıkça karşılaştığı bir konudur. İcra ve İflas Kanunu ile İş Kanunu'nun ilgili maddeleri, bu konuda belirleyici kurallar içerir. İşte bu süreçte sıklıkla sorulan sorulara dair detaylı yanıtlar:

Asgari Ücretten Ne Kadar İcra Kesilir?

Türkiye'de icra işlemleri kapsamında, bir işçinin aylık net ücretinin en fazla dörtte biri (1/4) haczedilebilir. İcra ve İflas Kanunu'nun 83. maddesi, haczedilecek miktarın dörtte birinden az olamayacağını belirtirken, 4857 sayılı İş Kanunu da benzer şekilde, ücretin en fazla dörtte birinin haczedilebileceğini düzenlemektedir. Bu, çalışanın temel geçim ihtiyaçlarının korunması amacıyla yapılan bir sınırlamadır.

2024 Asgari Ücret Maaş Haczi Ne Kadar?

2024 yılı için belirlenen net asgari ücret miktarı 17.002,12 TL olduğuna göre, bu tutarın dörtte biri haciz için maksimum kesinti miktarını belirler. Dolayısıyla, 2024 yılında asgari ücretten yapılabilecek maksimum maaş haczi miktarı 4.250,53 TL'dir. Bu miktar, icra işlemi uygulanan asgari ücretli bir işçinin maaşından kesilebilecek en yüksek tutarı ifade eder.

İcra Kesintisi Netten mi Brütten mi?

İcra kesintileri, işçinin net ücreti üzerinden hesaplanır. İşçinin brüt maaşı baz alındığında, yasal kesintiler çıkarıldıktan sonra elde edilen net maaş üzerinden dörtte bir oranında icra kesintisi yapılması gerekmektedir. Bu, icra işlemlerinde borçlunun net gelirinin korunması amacıyla yapılan bir uygulamadır.

Maaşa Haciz Gelirse Ne Kadar Kesilir?

Maaşa haciz uygulanması durumunda, borçlu ve ailesinin temel geçim ihtiyaçları gözetilerek icra müdürü tarafından bir miktar indirim yapılabilir. Ancak, maaş veya ücretin haczedilebilecek kısmı, net maaşın dörtte birinden az olamaz. Bu, borçlunun ve ailesinin geçim standartlarının korunmasına yönelik bir önlemdir.

Hangi Maaşlar Haczedilemez?

Türk hukukunda bazı maaş ve gelirler hacizden muaf tutulmuştur. İcra ve İflas Kanunu'nun 82. maddesi uyarınca, muavenet sandıkları tarafından hastalık, zaruret ve ölüm gibi durumlarda bağlanan maaşlar ve vücut bütünlüğüne veya sağlığa verilen zararlar için tazminat olarak bireye veya ailesine verilen paralar haczedilemez. Bu düzenleme, kişilerin ve ailelerinin zor zamanlarda ekonomik güvence altına alınmasını amaçlar.

Asgari Ücretten Ne Kadar İcra Kesilir

Asgari ücrete icra konulması üzerine, maaşa konulan hacizlerle aynı hükümler uygulanacaktır. İş Kanununda belirtildiği üzere maaşa konulacak hacizlerin kanuni sınırı dörtte birdir.

Bu sınırın üzerine çıkılması mümkün değildir. Asgari ücretten kesilecek icrada dörtte bir oran belirlenecektir. Ancak işçinin aldığı yan ödemeler varsa ya da işçi nafaka borcu da ödüyorsa hesaplamalarda değişik yollar tercih edilebilir.

Maaşa Haciz Nasıl Yapılır?

İş Kanunu ve İcra İflas Kanununa göre, maaşa konulacak hacizlerde uygulanacak sınırlar bulunmaktadır. Bu sınırlama dörtte bir olarak getirilmiştir. Ancak dörtte birlik oranın işçinin rızasına göre arttırılması da mümkündür.

İşçinin aldığı yan ödemeler, tazminatlar, ikramiyeler gibi alacaklar ise sınıra uğramaksızın haczedilebilir. Maaşa icra takibi başlatılabilmesi için icra müdürlüklerine başvuruda bulunmak gerekir. Başvurunun ardından borçluya ödeme emri gönderilir.

Ödeme emrine itiraz etmeyen borçlunun icra takibi kesinleşir. Bunun üzerine haciz işlemleri başlar. Maaş haczinde de uygulanan usul budur. Asgari ücrete uygulanan hacizde de herhangi bir değişiklik olmayacaktır.

Asgari Ücretten Ne Kadar İcra Kesilir

Asgari ücrete uygulanan hacizde de dörtte birlik orana uyulması gerekmektedir. Ancak bu oran belirlenirken işçinin aldığı yan ödemelerin hesabında farklı yollar tercih edilebilir. Aynı zamanda işçinin nafaka ödüyor olması da mümkündür.

Nafaka alacakları da tıpkı ücret alacaklar gibi ayrıcalıklı alacak sayılmaktadır. Nafaka ödeyen işçinin maaşına konulan hacizde farklı hesaplamalar öngörülmüştür.

Asgari ücrete konulan haciz sonucunda alacaklı borcunu süreç içerisinde tahsil etmiş olur. Ancak bazen borçlu bu sürenin kısalması için daha fazla borç ödemek istediğini belirtebilir. Bunun üzerinde daha fazla oranlarla hacizde bulunulması da mümkün olacaktır.

Asgari Ücret Haczinde Kesintinin Hesaplanması

Asgari ücrete uygulanacak haczin hesaplanmasında çeşitli yöntemler öngörülmüştür. Bu yöntemler belirlenirken şu faktörler dikkate alınmaktadır:

  • Yan ödemeler
  • Nafaka ödemeleri
  • Net ücret

Bu kriterlere göre asgari ücrete haciz işlemi gerçekleştirilmektedir. Asgari ücrete konulacak haciz oranı net ücretin dörtte biridir. Ancak yan ödemelere konulacak hacizlerde böyle bir sınırlama yoktur.

Bu yüzden net ücretin dörtte biri haczedilse de , yan ödemelerin hepsi hacze dahil edilebilir. Ayrıca yan ödemelerin de net ücrete eklenmesi ve toplam tutardan dörtte bir hesap edilerek haciz konulması mümkündür.

Asgari ücrete hacizde nafaka da önemli etkenlerden biridir. Eğer ki işçi nafaka ödüyorsa, asgari ücrete haciz konulurken bu ödeme düşülecektir. Net ücretten ödenen nafaka ücreti çıkarılır. Geri kalan para üzerinden dörtte birlik bir hesaplama yapılır.

Bu hesaplamanın yapılmasında da yan ödemelerin nasıl hesaplanacağı alacaklıya bağlı olarak değişmektedir. Alacaklı yan ödemelerin hepsinin hacze konulmasını talep edebileceği gibi, yan ödemelerin dörtte birinin hacze konulmasını da talep edebilmektedir.

Asgari ücrette dörtte birlik bir kanuni sınırlama getirilmiş olsa da, yan ödemeler ve diğer alacaklarda böyle bir sınırlama söz konusu değildir.

Bu haber toplam 2201 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara