Borca İtiraz Nasıl Yapılır? Borca itiraz edilirse ne olur?

Borca İtiraz Nasıl Yapılır? Borca itiraz edilirse ne olur?
İcra takibine itiraz süreçleri, borçlunun haklarını korumak ve haksız yere yürütülen icra takiplerine karşı bir savunma mekanizması sunmak amacıyla yer almıştır. Peki, Borca İtiraz Nasıl Yapılır?

Borçluların, kendilerine yönelik başlatılan icra takiplerine itiraz etme hakları bulunmaktadır. Bu süreç, borçlunun takibe konu borca ya da belirli bir kısmına itiraz etmesi şeklinde gerçekleşebilir. Ayrıca, imzaya itiraz ve gecikmiş itiraz gibi özel durumlar da mevcuttur. Aşağıda, icra takibine itiraz etme süreci, kısmi itirazın ne olduğu, imzaya itiraz usulü ve gecikmiş itiraz durumlarına dair detaylı bilgiler sunulmuştur.

Borca İtiraz Nasıl Yapılır?

Borca itiraz etmek için borçlunun, icra takibinin başlatıldığına dair kendisine tebliğ edilen belgede belirtilen süre içinde icra dairesine yazılı olarak itirazda bulunması gerekmektedir. Tebliğde itiraz için bir süre belirtilmişse, bu süre zarfında itirazın yapılması zorunludur. Eğer tebliğde belirli bir süre belirtilmemişse, itiraz için genel olarak 7 günlük bir süre tanınır. Bu süre içinde yapılan itiraz, icra takibinin durdurulmasını sağlayabilir.

Borca İtiraz Etmek İçin Harç Gerekir mi?

Borca itiraz etmek için herhangi bir harç ödeme zorunluluğu bulunmamaktadır. İtiraz, icra müdürlüğüne yapılacak yazılı bir dilekçe ile ya da sözlü olarak gerçekleştirilebilir. Ancak, uygulamada icra müdürlüklerinin yoğunluğu nedeniyle, itirazların genellikle yazılı dilekçe ile yapılması tercih edilir.

Kısmi İtiraz Nedir?

Borçlunun, icra takibine konu borcun tamamına değil, sadece belirli bir kısmına itiraz etmesi durumudur. Kısmi itiraz yapabilmek için borçlunun, itiraz etmediği tutarı açık ve net bir şekilde belirtmesi gerekir. Örneğin, 500.000 TL'lik bir borç için icra takibi başlatıldıysa ve borçlu bu tutarın 200.000 TL'sini ödediğini iddia ediyorsa, sadece ödenen kısmına itiraz edebilir ve bu durumda takip, itiraz edilmeyen kısım için devam eder.

İcra Takibinde İmzaya İtiraz Nedir?

İcra takibinde, özellikle kambiyo senetlerine dayalı icra takiplerinde, borçlunun takip dayanağı olan çek, senet veya poliçedeki imzanın kendisine ait olmadığını iddia etmesi durumunda, imzaya itirazda bulunabilir. Ancak, bu tür bir itirazın geçerli olabilmesi için borçlunun icra mahkemesinde dava açması gerekir. İmzaya itiraz, icra müdürlüğüne yapılan bir dilekçe ile değil, doğrudan mahkemede açılacak bir dava ile gerçekleştirilir.

Gecikmiş İtiraz Nedir?

İcra takibine itiraz için belirlenen süre içinde itirazda bulunamayan borçlular, kusurlarından kaynaklanmayan nedenlerle süresinde itiraz edemedikleri durumlarda, gecikmiş itiraz hakkına sahiptirler. Bu durumda borçlu, engelin ortadan kalkmasını takip eden üç gün içinde İcra Mahkemesine başvurarak itirazını yapabilir. Gecikmiş itiraz, icra müdürlüğüne değil, doğrudan İcra Mahkemesine yapılan bir başvurudur.

Borca İtiraz Nasıl Yapılır? İcra takibine itiraz olarak da bilinen borca itiraz, İcra İflas Hukukunun konusunu oluşturur. Borçlunun, borçlu olmadığı düşüncesiyle yaptığı itirazdır. Ayrıca bu itiraz, borca dair çeşitli itirazları da içermektedir.

Borca İtiraz Nasıl Yapılır?

Yapılan itirazlar icra takibini durduracaktır. Bu yüzden borçlunun borca itiraz etmesi için, belirli bir teminat tutarı yatırması gerekmektedir.

Alacaklının da bu itiraza karşı çıkması ve itiraz kaldırılması gibi yollara başvurması mümkündür. Tüm bu durumlar için borca itirazın usulünü yerine getirmek gerekmektedir.

Borca İtiraz Hangi Hallerde Gerçekleşir?

Borca itiraz edilirken, ödeme emrine itiraz edilmektedir. Ödeme emrine itiraz edilirken dayanılacak sebepler birden fazladır. Borca itirazın sebeplerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

  1. Borcun bulunmadığı
  2. Borcun kısmen ödendiği
  3. Borcun zamanaşımına uğradığı

Tüm bu itirazların, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde öne sürülmesi gerekmektedir. Ödeme emrine itiraz edilmesi için teminat tutarının yatırılması gerekmektedir.

Borca İtirazda Teminat Zorunluluğu varmıdır?

Borca itiraz edilirken, borçlunun borcunun %15 oranında bir teminat yatırması zorunlu hale getirilmiştir. Bu teminat zorunluluğunun sebebi, borca yapılan itirazın gerçek bir sebeple olmasıdır.

Bu tip uygulamalar, davaların ve takiplerin sürüncemede kalmaması için getirilmiştir. Eğer borçlu iddiasında haklı çıkarsa, teminat bedelini geri alacaktır. Ancak alacaklı haklı çıkarsa, teminat bedelinin geri alınması söz konusu olmayacaktır.

Haksız çıkan tarafın aynı zamanda icra inkar tazminatına hükmedilmesi de söz konusudur. Bu kişi alacaklı da olabilir, borçlu da.

Borca İtiraz Nasıl Yapılır?

Borca itiraz yapılırken belirli usullerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Öncelikle borçlunun itirazının icra takibini durduracağı bilinmelidir. Bu itirazın icra takibini durdurur nitelikte olması için, borca itirazın süresi içinde yapılması gerekmektedir.

Borca itirazın gerçekleşmesi için, icra takibinin başlatıldığı icra müdürlüğüne dilekçe verilmesi gerekmektedir. Başka bir icra müdürlüğüne de başvuru mümkündür. Ancak başvurulan icra müdürlüğü her halükarda dilekçeyi ilgili müdürlüğe gönderecektir.

Bu yüzden ilgili müdürlüğü dilekçe verilmesi her zaman daha avantajlı olacaktır. Borca itirazın mutlaka 7 gün içinde gerçekleşmesi gerekir. Bu süre hak düşürücü bir süredir. Aynı zamanda borca itiraz için verilen dilekçede, borca itirazın sebebi açıkça ve ayrıca belirtilmelidir.

Borca İtiraz İçin Başvuru Nasıl Yapılır?

Borca itiraz işleminin yapılması için doğru makama başvuru önemlidir. Borca itiraz işlemi İcra İflas Kanununda düzenlenmiştir. Bu açıdan, söz konusu işlemi İcra Mahkemelerinde ve İcra Dairelerinde görülmesi beklenmektedir.

Bu işlem kesin hüküm niteliğinde değildir. İşlemin icra müdürlükleri tarafından gerçekleşmesi gerekmektedir. İcra müdürlüğüne başvuru yapılırken, kararın tebliğ edildiği icra müdürlüğüne başvuru yapmak gerekmektedir. Ancak bu zorunlu bir şart değildir.

Başka bir icra dairesine başvuru da mümkündür. İşlemlerin hızlı bir şekilde ilerlemesi için ilgili müdürlüğe başvurmak daha mantıklıdır. Aksi takdirde başvuru yapılan icra müdürlüğü de dilekçeyi ilgili müdürlüğe gönderecektir.

Bu haber toplam 184 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara