Haciz İhbarnamesinin İptali

Haciz İhbarnamesinin İptali
Haciz İhbarnamesinin İpta
Haciz İhbarnamesinin İptali, İcra iflas Kanunu, borçlu ile alacaklı arasındaki ödenmeyen borçlar nedeniyle yaşanan hukuki süreçleri düzenler. İlgili kanuna göre, borçlunun borcunu ödemediği durumlarda alacaklının borcuna ilişkin hangi yöntemleri izlemesi gerektiği, borcun tahsilinin ne şekilde yapılacağı detaylı olarak açıklanmıştır. Alacaklı tarafından icra takibi başlatılarak, ardından haciz süreci işletilirken borçluların da bu süreçlerde hangi haklara sahip olduğu çok önemlidir.

Haciz İhbarnamesinin İptali

İcra İflas hukukunun en önemli kavramlarından bir tanesi de haciz ihbarnamesidir. Haciz ihbarnamesi, alacaklının alacağına karşılık borçlunun mallarının haczini isteme aşamasına geldiğinde borçlunun üçüncü kişilerde bulunan mal, hak ve alacaklarını istemesi için başvuracağı yöntemdir. Alacaklı haciz ihbarnamesi çıkartabileceği gibi borçlu ise çeşitli durumlarda haciz ihbarnamesinin iptalini isteme hakkı vardır. Bu içeriğimiz de haciz ihbarnamesinin uygulanması ve haciz ihbarnamesinin iptali işlemlerini nasıl yapılacağını mercek altına alacağız. İcra İflas Kanun'unun 89. maddesinde düzenlenmiş olan haciz ihbarnamesi ile borçlunun üçüncü kişilerdeki alacaklarına karşılık haciz işlemi uygulanabilir. İcra daireleri aracılığıyla hazırlanan haciz ihbarnameleri, sadece gerçek veya tüzel kişilere gönderilebilir. İcra İflas kanunu hükümlerine göre, borçlunun üçüncü kişilerdeki alacakları, üçüncü kişilere vermiş oldukları borçlar, bankadaki mevduatları, hayat sigortasından doğan alacaklar, maaş alacakları, kira gelirleri gibi alacaklar olarak tanımlanır. Uygulamada temel kriter, ileriye dönük alacakların haczinin mümkün olmadığıdır. Yani bir başka deyişle, alacaklı tarafından haciz ihbarnamesi gönderildiği durumlarda, ihbarnamenin gönderildiği tarihte oluşan borçlunun alacağı olan tutarlar için haciz söz konusu olacaktır. İleriye dönük haczin söz konusu olmamasının nedeni ise, gelecekteki alacakların ne kadar olacağının bir kesinliğinin söz konusu olmamasıdır.

Haciz ihbarnamesinin iptali Nasıl Olur

Haciz ihbarnamesi gönderilen üçüncü kişi, ihbarname kendisine ulaştığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde haciz ihbarnamesinin iptali için yazılı veya sözlü olarak icra dairesine başvuruda bulunabilir. İptali için gerekçeler ise şöyle sıralanabilir: - İhbarnamede icra takibi borçlusuna belirtilen borcun olmadığı ya da belirtilenden daha az borcu olduğu durumlar - Haciz ihbarnamesinin tebliğinden önce borcun kapatıldığı ve bunun ispatlandığı durumlar, - İcraya söz konusu olan malın tükenmiş ya da telef olduğu durumlar - İcra edilen malın yerinde olmadığı durumlar İcra hukuku avukat ve danışmanlık konuları hakkında daha fazla bilgi almak için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Haciz ihbarnamesinin iptali davası

İcra memuru sadece kendi yetki çevresi içinde değil,kendi yetki çevresi dışındaki üçüncü kişilere de haciz ihbarnamesi gönderebilir.Bu yolla üçüncü kişilerdeki borçlunun mal veya alacaklılarının haczi istinabe yoluna gidilmeden yapılabildiğinden daha pratik ve daha ucuzdur. Üçüncü kişiye gönderilen birinci haciz ihbarnamesinde,ihbarnamede gösterilen borca haciz konulduğu ve üçüncü kişinin bu borcunu ancak icra dairesine ödeyebileceği,takip borçlusuna yapılan ödemenin geçerli olmayacağı,eğer istenen taşınır bir mal ise,üçüncü kişinin bu taşınır malı icra dairesine vermesi,aksi takdirde bedelini icra dairesine ödemek zorunda kalacağı bildirilir.

Haciz İhbarnamesinin İptali Kaç Gün İçinde Yapılır

Üçüncü kişi takip borçlusuna haciz ihbarnamesinde belirtilen borcu olmadığını veya en azından o miktarda borcu bulunmadığını,istenen taşınır malın yedinde olmadığını bildirilir. Haciz ihbarnamesinin tebliğinden önce borcun ödendiğini veya malın tüketilmiş veya telef olduğunu ya da bu malın kendisine rehin dilmiş olduğu yolundaki itirazını,haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren (7) yedi gün içinde icra dairesine yazılı veya sözlü olarak ileri sürebilir. Üçüncü kişilerdeki mal ve hakların haczinde,gönderilen ihbarname ve bildirilere,gerçek veya tüzel kişiler,meslek sırrı veya banka sırrı gibi sebeplerle cevap vermekten kaçınamazlar...Bunu yerine getirmezlerse veya gerçeğe aykırı beyanda bulunurlarsa cezalandırılırlar.

Bu haber toplam 458 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara